Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Artikelen

10 januari 2018  ≡  Asbest

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN OVER DE WAARSCHUWING TOT PREVENTIEVE STILLEGGING!

Het afgelopen jaar heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden over de preventieve stillegging en de officiële waarschuwing. Ook in 2018 staan belangrijke ontwikkelingen op stapel. Deze ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen voor saneringsbedrijven die met een stillegging of waarschuwing worden geconfronteerd. LXA praat u graag bij in dit artikel.

Lees verder

10 januari 2018  ≡  Asbest

2018: VERLAGING GRENSWAARDEN IN HET BOUWBESLUIT 2012

Vanaf 1 januari 2018 is de grenswaarde van de maximaal toegestane concentratie asbest in binnenruimten flink verlaagd. Deze grenswaarde is nu gelijkgetrokken met de grenswaarden uit het Arbobesluit.

Lees verder

10 januari 2018  ≡  Asbest

OMGEVINGSDIENST STAPT MET SUCCES NAAR DE RECHTER OM HANDHAVING AF TE DWINGEN

Een certificerende instelling weigerde om een afwijking uit te schrijven, op basis van informatie die was uitgewisseld door de omgevingsdienst. De omgevingsdienst stapte naar de rechter. En met succes!

Lees verder

8 januari 2018  ≡  Intellectueel Eigendomsrecht

GEEN AUTEURSRECHT VOOR VITRA OP BEKENDE DESIGNSTOEL

Het Zwitserse familiebedrijf Vitra – bekend van haar designmeubelen, zoals de door Eames ontworpen “Dining Sidechair Wood” - kan Kwantum geen halt toeroepen bij de verkoop van een nagenoeg identieke stoel.

Lees verder

21 december 2017  ≡  Arbeidsrecht

NIET VERLENGEN ARBEIDSOVEREENKOMST MET ZWANGERE WERKNEEMSTER: WERKGEVER WEES GEWAARSCHUWD!

Of het de werkgever is toegestaan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een zwangere werkneemster niet te verlengen, kan een moeilijke kwestie zijn en bovenal een gevoelig onderwerp. Wat zijn de risico’s en mogelijkheden?

Lees verder

21 december 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

VORMT BEVOLKINGSKRIMP EEN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEID?

Een gemeente wilde slechts een klein deel (iets minder dan 10%) betalen en stelde zich wat betreft het overige op het standpunt dat de bevolkingskrimp zou moeten worden gezien als onvoorziene omstandigheid. Hoewel het verweer van de gemeente werd gehonoreerd door de rechtbank, ging het hof hier niet in mee. Hoe kijkt onze hoogste rechter hier tegenaan?

Lees verder

21 december 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE ENERGIEBESPARINGSPLICHT? HUURDER OF VERHUURDER?

In het Energieakkoord is afgesproken dat de energiebesparingsplicht meer handen en voeten zou krijgen. Dit is gebeurd door lijsten op te stellen met ‘erkende maatregelen’. Deze moeten de naleving makkelijker maken. Daarnaast heeft handhaving meer prioriteit gekregen. Maar op wie rust deze plicht? De huurder(s) of de verhuurder?

Lees verder

20 december 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

VERLIES HET BELANG VAN EEN (JUISTE) SOMMATIE NIET UIT HET OOG!

Indien een opdrachtgever een vordering heeft op haar aannemer – bijvoorbeeld tot het herstel van gebreken in het werk -, dient zij de aannemer op een juiste manier in gebreke te stellen. Gebeurt dat niet, dan kan dat voor een opdrachtgever namelijk grote nadelige gevolgen hebben.

Lees verder

20 december 2017  ≡  Fusies & Overnames

OVERNAME ACTIVITEITEN HERMAN JANSEN DOOR ETN. P. BRUGGEMAN

Overnamespecialisten Roald Subnel en Inge Franken van LXA The Law Firm begeleiden zowel de Belgische koper Etn. P. Bruggeman NV als Herman Jansen Beverages Nederland B.V. als verkoper, bij de overname door Bruggeman van een aantal merken en daaraan verbonden (productie- en verkoop-) activiteiten van Herman Jansen Beverages Nederland B.V. en met haar verbonden ondernemingen.

Lees verder

15 december 2017  ≡  Commerciële Contracten

BELANGRIJKE UITSPRAAK VOOR PRODUCENTEN VAN LUXE PRODUCTEN

Veel producenten van luxe artikelen zoals bepaalde merken horloges, auto’s, cosmetica en schoenen, kiezen voor een systeem van selectieve distributie. Wat betekent een dergelijk systeem voor de eisen die de betreffende producent kan stellen op het gebied van de verkoop via webwinkels?

Lees verder

1 december 2017  ≡  Fusies & Overnames

LXA THE LAW FIRM BEGELEIDT PARTICIPATIE TRANSEQUITY NETWORK IN WAY GROUP

Overnamespecialisten Carel Henderson en Vera van Buggenum van LXA The Law Firm begeleiden Transequity Network bij de overname van een meerderheidsbelang in Way Group.

Lees verder

30 november 2017  ≡  Arbeidsrecht

KERSTBORRELS ZIJN LEUK, MAAR PAS OP VOOR DE KATER!

Komende tijd staan er weer veel voor de deur! Borrelen met collega´s is uiteraard erg gezellig, al kan dat ook wel eens tegenvallen. Wat als je als werknemer na de kerstborrel wakker wordt met kater en zónder baan?

Lees verder

29 november 2017  ≡  Arbeidsrecht

NU: REKENTOOL TRANSITIEVERGOEDING EN KANTONRECHTERSFORMULE OP DE SITE VAN LXA!

LXA Rekentool transitievergoeding en kantonrechtersformule: weet u 'm al te vinden?

Lees verder

20 november 2017  ≡  Ondernemingsrecht

DE HOGE RAAD SPREEKT ZICH UIT: HET ONTSTAANSMOMENT VAN VORDERINGEN VAN ZORGVERLENERS

De Hoge Raad heeft afgelopen week uitspraak gedaan na een lange procedure waarin LXA factoringmaatschappij Famed heeft bijgestaan. Een belangrijke uitspraak voor zorgverleners en hun financiers.

Lees verder

14 november 2017  ≡  Asbest

IS EEN PANDEIGENAAR AANSPRAKELIJK VOOR ASBESTSCHADE VAN ONDERHUURDERS?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 9 augustus 2017 wordt besproken of een eigenaar van een pand aansprakelijk kan worden gehouden voor schade geleden door onderhuurders als gevolg van de aanwezigheid c.q. het vrijkomen van asbest.

Lees verder

14 november 2017  ≡  Asbest

GEEN SANERINGSPLICHT, TOCH GEBREKKIG?

Ondanks het ontbreken van een saneringsplicht kan een bodemverontreiniging nog steeds afbreuk doen aan het normale gebruik van een onroerende zaak. Dit oordeelde de Hoge Raad in haar arrest van 7 oktober 2016.

Lees verder

13 november 2017  ≡  Asbest

HOE VOORKOM IK EEN NEGATIEVE PUBLICATIE VAN ASBESTOVERTREDINGEN?

De Raad van State oordeelde dat Inspectie SZW de namen van asbestsaneringsbedrijven mag publiceren op internet, als een overtreding is geconstateerd. Is daar niets meer tegen te doen?

Lees verder

10 november 2017  ≡  NIEUWS

IK EN MIJN CLIENT: NINA MEUWESE

Nina Meuwese (LXA The Law Firm) en Diederick Wessels Boer (Famed) verschenen samen in de november 2017 editie van juristenmagazine Mr. in de rubriek 'Ik en mijn cliënt'.

Lees verder

9 november 2017  ≡  Procesrecht & Arbitrage

VERGOEDING VAN WERKELIJK GEMAAKTE PROCESKOSTEN UITZONDERLIJK, MAAR NIET ONMOGELIJK

De werkelijk gemaakte proceskosten in civielrechtelijke (niet ‘IE-’) procedures kunnen bij uitzondering voor vergoeding in aanmerking komen. Aan wat voor situaties moet worden gedacht?

Lees verder

8 november 2017  ≡  Intellectueel Eigendomsrecht

RECHTBANK OVERIJSSEL MILD VOOR HANDELAAR IN NAMAAK FIETSEN

Gie van den Broek (LXA The Law Firm): "Rechtbank Overijssel mild voor handelaar in namaak fietsen, gaat de Officier van Justitie revancheren in de volgende etappe?"

Lees verder

6 november 2017  ≡  Privacy

NOODZAAK TOT ANALYSE COOKIES

Veel websites plaatsen nog steeds ongewenst en ongevraagd cookies die surfgedrag in de gaten houden. Vaak bewust, maar wellicht nog vaker onbewust. Overtreedt u de wet?

Lees verder

31 oktober 2017  ≡  Arbeidsrecht

SEKSUELE INTIMIDATIE OP HET WERK: #WHAT2DO?

Door de #metoo campagne is seksuele intimidatie nu volop in de aandacht. Wat moet een werkgever doen om dit te voorkomen en aan te pakken?

Lees verder

31 oktober 2017  ≡  Arbeidsrecht

LEIDT ‘SOCIAAL GELEUTER’ OP FACEBOOK TOT EEN BOETE?

Werknemers lijken zich niet altijd bewust van de potentiële gevolgen van een bericht op social media. Loopt het in deze zaak goed af voor de werknemer of wordt zijn ‘sociale geleuter’ op Facebook afgestraft door de rechter?

Lees verder

31 oktober 2017  ≡  Privacy

NIEUWE LXA COMPLIANCE TOOL PRIVACY

Gehoord van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar geen idee hoe u daar aan moet voldoen? Met onze privacy tool krijgt u concreet advies.

Lees verder

13 oktober 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

MAG DE OVERHEID BESLUITEN BEKEND MAKEN PER E-MAIL?

De communicatie tussen burgers en bestuursorganen vindt steeds vaker digitaal plaats, maar mag een overheidsinstantie ook officiële besluiten via de digitale weg bekendmaken? En zo ja, heeft dat gevolgen voor het gaan lopen van de bezwaartermijn van zes weken? Deze vragen lagen voor in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober jl.

Lees verder

13 oktober 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

WIE MAG BEROEP INSTELLEN TEGEN RUIMTELIJKE BESLUITEN?

Alleen belanghebbenden kunnen bezwaar maken en beroep instellen tegen een besluit van de overheid. Maar wanneer bent u belanghebbende?

Lees verder

13 oktober 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

ONTBINDING VAN EEN AANNEMINGSOVEREENKOMST BLIJFT OPPASSEN VOOR EEN OPDRACHTGEVER

Wanneer een opdrachtgever meent dat een aannemer zijn contractuele afspraken niet is nagekomen, dan wordt regelmatig gekozen voor het ontbinden van de aannemingsovereenkomst. Dat is niet zonder risico.

Lees verder

10 oktober 2017  ≡  Arbeidsrecht

REGEERAKKOORD RUTTE III: DE ARBEIDSRECHTELIJKE MAATREGELEN

Een nieuwe balans tussen flexwerk en vaste contracten?

Lees verder

28 september 2017  ≡  Arbeidsrecht

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDER

Vennootschap vordert schadevergoeding én € 244.000,- aan loon terug van voormalig bestuurder: terecht?

Lees verder

27 september 2017  ≡  Arbeidsrecht

HET CONCURRENTIE- EN RELATIEBEDING NA EEN FUNCTIEWIJZIGING

Werkgevers opgelet; een concurrentie- en relatiebeding kunnen hun geldigheid verliezen na een carrièrestap. Welke criteria gelden hiervoor?

Lees verder

27 september 2017  ≡  Fusies & Overnames

LXA The Law Firm begeleidt aandeelhouders Healthlink bij verkoop aandelen

Overnamespecialist Carel Henderson van LXA The Law Firm begeleidt de (Nederlandse en Amerikaanse) aandeelhouders van Healthlink bij de verkoop van hun aandelen aan Base Logistics (Waterland).

Lees verder

22 september 2017  ≡  Asbest

KAN EEN ASBESTSANEERDER - ONDANKS HET AFSPREKEN VAN EEN VASTE PRIJS – EEN BEROEP DOEN OP KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN?

Indien een saneerder van asbest wordt geconfronteerd met “extra” asbest en bijbehorende extra kosten, zijn er meerdere grondslagen voorhanden waarop hij deze extra kosten kan verhalen bij zijn opdrachtgever.

Lees verder

22 september 2017  ≡  Asbest

RAAD VAN STATE OORDEELT OVER OPENBAARMAKING ASBESTOVERTREDINGEN

Staat een saneerder die het oneens is met een negatieve publicatie met lege handen? Wat kan een saneerder doen om een publicatie van zijn naam te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken?

Lees verder

22 september 2017  ≡  Asbest

EIGENAAR AANSPRAKELIJK VOOR ASBEST BIJ ONDERHUURDER?

In een woning komt asbest vrij. De woning is door de bewoner ondergehuurd. Kan de onderhuurder de hoofdverhuurder/eigenaar van de woning aansprakelijk stellen voor schade door de aanwezigheid en het vrijkomen van asbest?

Lees verder

1 september 2017  ≡  Fusies & Overnames

LXA THE LAW FIRM BEGELEIDT OVERNAME KEIJSERS INTERIORS

TransEquity Network en Particon maken bekend dat ze de meerderheid van de aandelen van interieurbouwer Keijsers Interiors hebben overgenomen.

Lees verder

31 augustus 2017  ≡  Arbeidsrecht

OR-LID UITGESLOTEN VAN DEELNAME AAN DE OR

Werkgever en OR doen een gezamenlijk verzoek aan de kantonrechter om een OR-lid, tevens vakbondslid, uit te sluiten van de OR omdat hij zich discriminerend heeft uitgelaten en zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Wat oordeelt de rechter?

Lees verder

28 augustus 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

HUURBESCHERMING OF NIET? PAS OP BIJ GEMENGDE OVEREENKOMSTEN!

Gemengde overeenkomsten komen in het huurrecht regelmatig voor. Denk bijvoorbeeld aan huur en franchise, huur en catering alsmede huur en zorg. Een van de gevolgen van een gemengde overeenkomst is dat onder omstandigheden sommige reguliere bepalingen niet van toepassing zijn. Een voorbeeld daarvan is de in de wet geregelde huurbescherming. Het spreekt voor zich dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben, dus let op!

Lees verder

3 augustus 2017  ≡  Ondernemingsrecht

ZAKEN DOEN IN EUROPA?

‘Know your client’ en check uw zakenpartner via het Europees e-justitieportaal.

Lees verder

27 juli 2017  ≡  Arbeidsrecht

ZIEKMELDING VAN WERKNEMER OP VAKANTIE

Wat te doen? Mag je de werknemer verplichten om terug te komen naar Nederland?

Lees verder

26 juli 2017  ≡  Arbeidsrecht

HOGE RAAD VERDUIDELIJKT DE OPBOUW VAN DE BILLIJKE VERGOEDING

Over de opbouw en het karakter van de billijke vergoeding bestond tot voor kort veel onduidelijkheid en discussie. Een blackbox werd het ook wel eens genoemd. Op 30 juni jl. gaf de Hoge Raad uitleg.

Lees verder

19 juli 2017  ≡  Asbest

ASBESTREGELGEVING VANUIT RUIMTELIJK PERSPECTIEF

Recente onderzoeken benadrukken de gezondheidsrisico’s van asbestvezels. Dit leidt tot strengere regels en normen, steviger handhaven en daarmee samenhangende juridische vragen. Maar waar staan deze regels en normen? Wie moet hieraan voldoen? En op welke manier kan het bevoegd gezag handhavend optreden? In het tijdschrift ‘Praktijk Omgevingsrecht’ (PRO) geven mr. Peter Huijbregts en mr. Jelle Bekke, advocaten bij LXA The Law Firm, een praktisch overzicht.

Lees verder

17 juli 2017  ≡  Asbest

SCHADE DOOR ONRECHTMATIGE STILLEGGING

Door een stilleggingsbesluit aan te vechten, kan een saneringsbedrijf zijn schade verhalen op de overheid en eventuele schadeclaims van derden afwentelen. Ook tegen de achtergrond van de zogenaamde 'schadebeperkingsplicht' is het voor dat bedrijf aan te bevelen om zich tegen een stilleggingsbesluit te weren. In een artikel dat verscheen in Asbestmagazine bespreekt mr. Jelle Bekke, advocaat bij LXA The Law Firm, de juridische kansen en valkuilen van een schadeclaim door een onrechtmatige stillegging.

Lees verder

12 juli 2017  ≡  Procesrecht & Arbitrage

BETALINGSTERMIJN GROTE INKOPENDE PARTIJEN MAXIMAAL 60 DAGEN

Nieuwe Europese wetgeving beperkt de contractsvrijheid om kleine schuldeiser te beschermen.

Lees verder

12 juli 2017  ≡  Insolventierecht & Herstructureringen

HEEFT HET HOF VAN JUSTITIE EEN EINDE GEMAAKT AAN DE PRE-PACK?

Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak die speelde tussen FNV en kinderopvangorganisatie Smallsteps. Voor een groot aantal oud-werknemers van Estro die van de doorstartende partij Smallsteps geen nieuwe baan aangeboden kregen is het oordeel van het Hof van Justitie van groot belang: behouden zij hun (reeds opgebouwde) rechten bij een doorstart middels de pre-pack?

Lees verder

10 juli 2017  ≡  Asbest

ER ZIT ASBEST IN MIJN VER- OF GEHUURDE BEDRIJFSRUIMTE, WAT NU?!

Wie is er aansprakelijk voor de (gevolgen van de) aanwezigheid van asbest in een bedrijfsruimte: de verhuurder of de huurder?

Lees verder

10 juli 2017  ≡  Asbest

RAAD VAN STATE BEVESTIGT ADVIES: STRENGERE EISEN AAN BOETERAPPORTEN

Eerder schreven wij over het advies van de advocaat-generaal van de Raad van State in twee boetezaken, waarin hij een aantal bewijsregels omtrent boetes verduidelijkt. De Raad van State heeft dit advies inmiddels overgenomen in haar uitspraak van 5 juli jl.

Lees verder

10 juli 2017  ≡  Asbest

IS DE SANEERDER VERANTWOORDELIJK VOOR LATER AANGETROFFEN ASBEST?

Vaak schakelt de saneerder op verzoek van zijn opdrachtgever een inventarisatiebedrijf in om de aanwezigheid van asbest in kaart te brengen. Is de saneerder ook verantwoordelijk als achteraf blijkt dat meer asbest in het pand aanwezig is?

Lees verder

6 juli 2017  ≡  Fusies & Overnames

LXA THE LAW FIRM BEGELEIDT VERKOOP BRAINWASH EN CLUBKAPPERS

Overnamespecialisten Carel Henderson en Vera van Buggenum van LXA The Law Firm begeleiden aandeelhouders bij de verkoop van Brainwash en Clubkappers. De kappersketen, marktleider in Nederland met zo’n 200 salons, is verkocht aan de Europese marktleider Provalliance uit Frankrijk.

Lees verder

28 juni 2017  ≡  NIEUWS

LXA TROTSE SPONSOR OPERA OP DE PARADE

Opera Zuid en de Philharmonie Zuidnederland hebben op dinsdagavond 27 juni een geweldig hedendaagse Barbier van Sevilla neergezet! De Sint-Jan schitterde achter de bühne. Ondanks dat de poncho’s in LXA groen waren zijn deze in de verpakking blijven zitten, de weergoden waren met ons maar dat deed niks af aan de donder afkomstig uit het orkest.

Lees verder

27 juni 2017  ≡  Arbeidsrecht

NIEUWE ARBOWET TREEDT PER 1 JULI A.S. IN WERKING!

Op 25 januari jl. stemde de Eerste Kamer in met een wijziging van de Arbowet. Per 1 juli a.s. treden de wijzigingen in werking. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Wij zetten ze voor u op een rij.

Lees verder

22 juni 2017  ≡  Insolventierecht & Herstructureringen

ADVIESRECHT ONDERNEMINGSRAAD TIJDENS FAILLISSEMENT

In een arrest van 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de volgende vraag: bestaat er tijdens faillissement een verplichting voor de curator om bij een verkoop van de activa van een onderneming de ondernemingsraad vooraf om advies te vragen?

Lees verder

21 juni 2017  ≡  Commerciële Contracten

WIJZIGINGSBEDING IN EEN B2B-RELATIE

Een wijzigingsbeding in algemene voorwaarden kan de gebruiker daarvan veel flexibiliteit bieden. Toepassing van het beding kan evenwel grote gevolgen hebben voor de wederpartij. In dit artikel wordt kort stilgestaan bij het wijzigingsbeding en wat de mogelijkheden van de wederpartij zijn om zich tegen (toepassing van) het wijzigingsbeding te verweren.

Lees verder

19 juni 2017  ≡  NIEUWS

DEALMAKER VAN DE WEEK: ROALD SUBNEL

Dealmaker van de week is Roald Subnel (LXA The Law Firm), die Aareon Nederland (leverancier van software voor vastgoedbedrijven) bijstond in de overname van de Nederlandse branchegenoot Kalshoven Groep van oprichter Bart Kalshoven over. Kalshoven ontwikkelt al ruim vijfentwintig jaar ict-oplossingen voor Nederlandse vastgoedbeleggers, vastgoedmanagers en VvE-managers.

Lees verder

12 juni 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

WERK AAN DE WINKEL VOOR AANNEMERS ALS GEVOLG VAN DE WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Het wetsvoorstel is reeds aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. De beoogde invoeringsdatum van de wet is 1 januari 2018. Maar wat betekent deze wet nu voor de bouwsector?

Lees verder

12 juni 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

HET BEHOUDEN VAN EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT SPEELT WEL DEGELIJK EEN ROL BIJ RUIMTELIJKE ORDENING

Recentelijk heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waardoor het voor ondernemers eenvoudiger wordt om tegen een aan concurrenten verleende omgevingsvergunning op te komen.

Lees verder

12 juni 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

WELKE RECHTEN MAG EEN KOPER ONTLENEN AAN EEN ‘ARTIST IMPRESSION’?

Een artist impression is een afbeelding, filmpje of model waarmee een architect inzichtelijk maakt hoe een toekomstig gebouw eruit komt te zien. Kopers laten zich in grote mate leiden door deze visualisaties. Maar wat nu als het gebouw uiteindelijk afwijkt van het oorspronkelijke ontwerp?

Lees verder

31 mei 2017  ≡  Arbeidsrecht

SCHENDING WEDERINDIENSTTREDINGSVOORWAARDE: ‘TERUGSPIEGELEN’?

Wie van de werknemers, die eerst op basis van afspiegeling was ontslagen, mag in het kader van de wederindiensttredingsvoorwaarde terugkeren? Recentelijk heeft de kantonrechter Leiden hierover geoordeeld.

Lees verder

30 mei 2017  ≡  Arbeidsrecht

TRANSITIEVERGOEDING VERSCHULDIGD BIJ SCHENDING RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN?

Handelt een werknemer die zijn re-integratieverplichtingen schendt ernstig verwijtbaar, zodat aan hem geen ontslagvergoeding verschuldigd is?

Lees verder

19 mei 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

BETEKENT EINDE FRANCHISE OOK HET EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST?

Onze ervaring leert dat een gecombineerde overeenkomst – zoals een franchiseovereenkomst gecombineerd met een huurovereenkomst – tot ingewikkelde problemen kan leiden. Zo komt het vaak voor dat een franchisenemer een pand (onder)huurt van de franchisegever. Betekent het einde van een franchiseovereenkomst dan ook het einde van de huurovereenkomst?

Lees verder

10 mei 2017  ≡  Asbest

LXA SPREEKT OP PROVADA

Op 30, 31 mei en 1 juni 2017 vindt de grootste vastgoedbeurs in Nederland, PROVADA, plaats in de RAI te Amsterdam. LXA the Law Firm is hierbij aanwezig en zal op uitnodiging van de branchevereniging voor makelaars en taxateurs (VBO) op woensdag 31 mei een presentatie geven over de rol van de makelaar bij asbestvraagstukken.

Lees verder

9 mei 2017  ≡  Asbest

DRINGEND ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE: KIJK KRITISCHER NAAR BOETERAPPORTEN

De advocaat-generaal van de Raad van State heeft in een recent advies onderzoek verricht naar het bewijsrecht in bestuurlijke boetezaken. Zijn conclusie is dat strenger getoetst dient te worden aan boeterapporten. In de praktijk kan het dus lonen om een Arboboete aan te vechten.

Lees verder

9 mei 2017  ≡  Ondernemingsrecht

BESTUURDER AANSPRAKELIJK?

Een failliete vennootschap heeft jegens haar schuldeiser gewanpresteerd door een geldlening onbetaald te laten. De schuldeiser richt zich vervolgens tot de (middellijk) bestuurders van de failliete vennootschap. Hebben de (middellijk) bestuurders zich onrechtmatig tegenover de schuldeiser gedragen? Dat is de vraag die ter beantwoording aan de rechtbank voorlag.

Lees verder

5 mei 2017  ≡  Fusies & Overnames

JURIDISCHE ROLLERCOASTER

LXA The Law Firm (Antony Jonkman) aan het woord in Legal Issues Special Brookz (vanaf p. 31) en in Brookz Top 50 Advocatenkantoren.

Lees verder

3 mei 2017  ≡  Ondernemingsrecht

DE EERSTE BEURS-BV

Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht per 1 oktober 2012 (“Wet Flex-BV”), is de verplichte blokkeringsregeling voor de overdracht van aandelen van een BV afgeschaft. Daarmee lijkt de weg open voor een beursnotering van een BV.

Lees verder

1 mei 2017  ≡  Procesrecht & Arbitrage

DE ‘HOUDBAARHEID’ VAN RECHTERLIJKE EN ARBITRALE UITSPRAKEN

Bij de tenuitvoerlegging van een executoriale titel (een vonnis, arrest of arbitrale uitspraak) moet je soms geduldig afwachten tot je schuldenaar verhaal biedt voor jouw vordering. Het is echter zaak alert te blijven.

Lees verder

26 april 2017  ≡  Arbeidsrecht

HET ONTSLAG OP STAANDE VOET REVISITED

Recente rechtspraak bewijst: wees uiterst behoedzaam met het middel van ontslag op staande voet en formuleer de dringende reden zo precies mogelijk.

Lees verder

25 april 2017  ≡  Asbest

MAKELAARS: BLIJF OPPASSEN MET ASBEST

Bestaat er een zorgplicht voor een makelaar omtrent de aanwezigheid van asbest in een woning? In een uitspraak van de tuchtcommissie van de NVM wordt geoordeeld dat een makelaar geen verantwoordelijkheid heeft om asbest te herkennen. Betekent dit dat een makelaar geen zorgplicht heeft bij de bemiddeling van de verkoop van een woning omtrent de mogelijke aanwezigheid van asbest? Nee, dit is niet het geval.

Lees verder

25 april 2017  ≡  Arbeidsrecht

DE ZIEKE WERKNEMER, HET OPZEGVERBOD, ZIJN ER ESCAPES?

In dit artikel wordt de vraag beantwoord welke mogelijkheden (escapes) de wet een werkgever biedt indien hij een zieke werknemer wil ontslaan. Ter illustratie worden twee uitspraken toegelicht, een die speelde voor de kantonrechter te Enschede, en een die speelde voor de kantonrechter te Utrecht.

Lees verder

20 april 2017  ≡  Fusies & Overnames

LXA THE LAW FIRM BEGELEIDT PARTICIPATIE WIJNGAARD BERNARDUS

Carel Henderson en Vera van Buggenum (M&A) en Thomas Berendsen (IE) van LXA The Law Firm begeleiden Opportunity Partners (Robert van der Wallen) bij de overname van Wijngaard Bernardus van Ben Pon.

Lees verder

12 april 2017  ≡  Franchise

WETSVOORSTEL VERANKERING GEDRAGSCODE FRANCHISE

12 april 2017; Minister Kamp Economische Zaken presenteert franchisewet aan Tweede Kamer

Lees verder

10 april 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

VASTE AANNEEMSOM VS. STELPOST: HEEFT AANNEMER RECHT OP BIJBETALING?

Tijdens de uitvoering van een bouwproject wordt een aannemer regelmatig geconfronteerd met extra werkzaamheden en bijbehorende extra kosten. Wanneer kan de aannemer deze extra kosten vergoed krijgen van haar opdrachtgever?

Lees verder

10 april 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

BOUWTITELS STEEDS MINDER EEN RUSTIG BEZIT

Als iemand geen gebruik maakt van bouwmogelijkheden uit een bestemmingsplan, kan een gemeente deze bouwmogelijkheden dan na verloop van tijd via een wijzigingsbevoegdheid opheffen?

Lees verder

10 april 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

HUURPRIJSAANPASSING VAN COMMERCIEEL VASTGOED? LXA KIJKT GRAAG MET U MEE!

Onderhandelen over de huurprijs doet iedereen bij het aangaan van een huurovereenkomst. Maar wat nu als u een lange tijd huurt en de markt verandert drastisch? Of als u eigenlijk op een goede locatie zit, maar de nieuwe buurman betaalt veel minder huur? Bent u huurder van – kort gezegd – winkelruimte of horeca, dan biedt de wet wellicht uitkomst. LXA kijkt graag met u mee.

Lees verder

7 april 2017  ≡  Asbest

JURIDISCHE RISICO'S VAN EEN STILLEGGING

In een artikel dat verscheen in Asbestmagazine bespreekt mr. Jelle Bekke, advocaat bij LXA The Law Firm, de verschillende vormen van een stillegging waarmee saneringsbedrijven te maken kunnen krijgen.

Lees verder

7 april 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

HUURPRIJSAANPASSING: WELKE METERS TELLEN MEE?

Waar let de rechter op bij een verzoek van de huurder of de verhuurder om een huurprijsaanpassing? U leest het in deze bijdrage van mr. Peter Huijbregts.

Lees verder

6 april 2017  ≡  Insolventierecht & Herstructureringen

IS DE PRE-PACK FAILLIET?

Op 29 maart 2017 heeft de advocaat–generaal bij het Europese Hof zijn conclusie wereldkundig gemaakt in de zaak tussen FNV en Smallsteps. Wat speelt er in deze zaak?

Lees verder

4 april 2017  ≡  Asbest

NIEUWE ASBESTWETGEVING ZORGT VOOR KANSEN EN BEDREIGINGEN

Voor alle partijen die met asbest te maken krijgen, staan er dit jaar belangrijke veranderingen op stapel. Van lagere grenswaarde tot aangepaste risicoklasseindeling en van nieuwe normen en certificatieschema's tot het verplicht gebruik van het landelijk asbestvolgsysteem. Wat de gevolgen zijn voor asbestbedrijven bespraken mr. Peter Huijbregts en mr. Jelle Bekke in een interview met RPS voor Asbestmagazine.

Lees verder

3 april 2017  ≡  Intellectueel Eigendomsrecht

RED BULL VS. THE BULLDOG: ALS EEN STIER OP EEN RODE LAP

Maakt The Bulldog inbreuk op het merk Red Bull? Deze vraag hield de rechtspraktijk bijna 15 jaar bezig. Onlangs besliste het Hof Den Haag over deze kwestie.

Lees verder

29 maart 2017  ≡  Arbeidsrecht

EEN VERBETERTRAJECT BIJ DISFUNCTIONEREN, WIE MOET HET INITIATIEF NEMEN?

Verbetertrajecten staan volop in de belangstelling. Veel werkgevers zien het als een hinderlijke maar noodzakelijke horde op weg naar de beëindiging van de relatie met een werknemer. In dit artikel leest u nieuwe tips met betrekking tot het verbetertraject naar aanleiding van een recente uitspraak.

Lees verder

29 maart 2017  ≡  Arbeidsrecht

WETSVOORSTEL INGEDIEND MET BETREKKING TOT TRANSITIEVERGOEDING BIJ LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Op 21 maart 2017 heeft Minister Asscher een wetsvoorstel ingediend dat regelingen bevat die al eerder publiekelijk zijn toegezegd, namelijk het creëren van een oplossing voor het betalen van een transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Lees verder

28 maart 2017  ≡  Arbeidsrecht

WERKROOSTER GEEN ARBEIDSVOORWAARDE

Belang van werkgever bij wijziging werktijden prevaleert boven problemen met opvang kinderen.

Lees verder

28 maart 2017  ≡  Intellectueel Eigendomsrecht

HELP MIJN WEBSITE IS GEKOPIEERD!

Bekende merken en websites worden de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met volledige kopieën van hun websites. De gekopieerde websites draaien meestal onder domeinnamen die het merk of de naam van het webadres bevatten van de originele websites. Hierdoor wordt bij de consument ten onrechte het vertrouwen gewekt dat het om de officiële website gaat. Wat is er tegen te doen?

Lees verder

20 maart 2017  ≡  Ondernemingsrecht

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN: VEREENVOUDIGDE SPELREGELS?

Ken de spelregels. Bent u door uw bank geïnformeerd?

Lees verder

20 maart 2017  ≡  Insolventierecht & Herstructureringen

TERUGGAVE VAN BTW OP ONINBARE VORDERING EENVOUDIGER

Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe regels voor de teruggave van BTW bij oninbare vorderingen. Wat verandert er voor u als ondernemer?

Lees verder

9 maart 2017  ≡  Asbest

CURSUS ‘JURIDISCHE INVENTARISATIE NIEUWE ASBESTREGELS’ GROOT SUCCES!

De asbestadvocaten van LXA The Law Firm hebben op 14, 23 februari en 2 maart meer dan 50 cursisten klaargestoomd voor de nieuwe certificatieschema’s. De cursus werd zeer goed ontvangen.

Lees verder

9 maart 2017  ≡  Asbest

OP DE VALREEP NOG BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE NIEUWE SCHEMA

Op 1 maart treden de nieuwe schema’s in werking. Op 24 februari vond nog een aantal belangrijke wijzigingen plaats, die u niet mag missen.

Lees verder

9 maart 2017  ≡  Asbest

STAAT DE AANWEZIGHEID VAN ASBEST HET NORMAAL GEBRUIK VAN EEN WONING IN DE WEG?

Bij de verkoop van een woning kunnen er tijdens of na de (ver)koop geschillen ontstaan over de aanwezigheid van asbest en de vraag of de aanwezigheid van asbest een zogenaamde non-conformiteit in de zin van de wet oplevert.

Lees verder

23 februari 2017  ≡  Arbeidsrecht

INTEGRITEIT OP DE WERKVLOER

Wat zijn de rechten en plichten en bevoegdheden van de werkgever? Hoe verhoudt zich dit tot bescherming van de werknemer?

Lees verder

22 februari 2017  ≡  Arbeidsrecht

FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES, WAT DOEN WE ERMEE?

Flexibele arbeid kent vele verschijningsvormen, maar wat zijn de risico’s?

Lees verder

22 februari 2017  ≡  Arbeidsrecht

ACTUALITEITEN ONTSLAGRECHT

Wat is de status na bijna 2 jaar WWZ? Wat zijn de ontwikkelingen in de rechtspraak?

Lees verder

20 februari 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

WAARSCHUWING(SPLICHT): LET OP AANNEMER!

Zoals u waarschijnlijk vaker merkt: tijdens de voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van een opdracht moet je als aannemer scherp en oplettend zijn. Doe je dat niet, dan kunnen de nadelige gevolgen groot zijn. Voor een aannemer geldt namelijk een waarschuwingsplicht.

Lees verder

17 februari 2017  ≡  Procesrecht & Arbitrage

BATTLE OF FORMS: KNOCK-OUT

Algemene voorwaarden kunnen goede diensten bewijzen bij de uitvoering van en onenigheid over overeenkomsten. Bij het toepasselijk verklaren van de algemene voorwaarden is het zaak je niet uit het veld te laten slaan door de wederpartij.

Lees verder

17 februari 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

TEN ONRECHTE GEWEIGERDE VERGUNNING: ALTIJD KASSA?

Kan je een schadeclaim indienen tegen een gemeente wegens een onrechtmatige overheidsdaad als je niet (tijdig) bent opgekomen tegen het onrechtmatige besluit?

Lees verder

10 februari 2017  ≡  Ondernemingsrecht

Annotatie Hoge Raad 16 december 2016

De Hoge Raad heeft in het arrest van 16 december 2016 een nieuwe invulling gegeven aan het leerstuk met betrekking tot de precontractuele informatieplichten van de verkoper en koper. mr. M. F. A. (Mark) Clijsen schreef bij dit arrest de annotatie, gepubliceerd in Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland februari 2017, afl. 1.

Lees verder

7 februari 2017  ≡  Overheid & Vastgoed

GEBRUIK VAN NEN-NORMEN IN HET BOUWRECHT: EEN GEWOONTE?

De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft in haar uitspraak van 24 februari 2016 geoordeeld dat het gebruik van NEN-normen als een gewoonte in de bouwsector geldt. Een interessante uitspraak voor partijen in de bouwsector.

Lees verder

30 januari 2017  ≡  Arbeidsrecht

DE HOGE RAAD OVER PENSIOENVERPLICHTINGEN BIJ OVERGANG VAN ONDERNEMING

Voor welke pensioenverplichtingen is de verkrijger aansprakelijk?

Lees verder

30 januari 2017  ≡  Arbeidsrecht

GRAP VAN WERKNEMER LEIDT TOT ONTSLAG OP STAANDE VOET…

… maar wie lacht het laatst; werkgever of de grapjas?

Lees verder

30 januari 2017  ≡  Arbeidsrecht

GEBREK AAN ZELFREFLECTIE EN NIET BEHALEN TARGETS LEIDEN TOT ONTBINDING

Het verbetertraject van een disfunctionerende werknemer wordt voortijdig afgebroken. Hoe oordeelt de rechter hierover?

Lees verder

26 januari 2017  ≡  Startups

MEET THE ENGINE

The Engine: Legal building block for startups

Lees verder

22 december 2016  ≡  Asbest

RAAD VAN STATE: ‘ARBOBOETE VOOR ZORGINSTELLING IS ONEVENREDIG’

Misschien wel de meest opzienbarende boetezaak over arbeidsomstandigheden van 2016 is het hoger beroep tegen de boete aan een grote zorginstelling. Niet alleen omdat de boete meer dan een ton bedroeg, maar ook door de wijze waarop de hoogste bestuursrechter de boete matigt. De gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk zullen ook in het nieuwe jaar merkbaar zijn.

Lees verder

22 december 2016  ≡  Arbeidsrecht

DE WETTELIJKE BEDENKTERMIJN IN DE BEËINDIGINGSOVEREENKOMST

Wanneer vangt de bedenktermijn aan? Op het moment van overeenstemming óf bij ondertekening door beide partijen?

Lees verder

22 december 2016  ≡  Intellectueel Eigendomsrecht

THAT’S ANOTHER BISCUIT!

Nestlé heeft de zaak tegen Cadbury-Schweppes (tegenwoordig Mondelez) verloren over haar four-finger chocolade wafel die zij met de karakteristieke 3-d vorm wenste te registeren als vormmerk in de EU.

Lees verder

21 december 2016  ≡  Asbest

ONRECHTMATIGE STILLEGGING - SANEERDER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR LATER AANGETROFFEN ASBEST

Namens een saneerder spande LXA The Law Firm een procedure aan tegen de stillegging. En met succes.

Lees verder

21 december 2016  ≡  Asbest

VANAF 1 JANUARI 2017 MOETEN OPDRACHTGEVERS (NOG) MEER REKENING HOUDEN MET ARBO

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever primair verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken door zijn werknemer. Naast de werkgever heeft echter ook een opdrachtgever invloed op de arbeidsomstandigheden. Vanaf 1 januari 2017 zal de aandacht vanuit SZW zich eveneens richten op de opdrachtgevers van asbestverwijderingswerkzaamheden.

Lees verder

20 december 2016  ≡  Procesrecht & Arbitrage

FAST TRACK BINDEND ADVIES BIJ DE RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUW

Arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) is een goede manier om bouwgeschillen te beslechten. De arbiters van de RvA beschikken ten opzichte van de gewone rechter over een kennisvoorsprong omdat zij over technische vraagstukken kunnen oordelen. Echter, arbitrage is vaak duur en het duurt lang voordat er een eindoordeel is geveld. Daarvoor heeft de RvA nu een oplossing!

Lees verder

16 december 2016  ≡  Arbeidsrecht

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST DIRECTEUR VERKOOP; GEHEIME GELUIDSOPNAME ACCEPTABEL?

Het belang van de waarheidsvinding versus het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Lees verder

13 december 2016  ≡  Arbeidsrecht

ONTBINDINGSVERZOEK TEGEN CORPORATE DIRECTOR TAX

Zijn achteraf opgestelde verklaringen bruikbaar in ontbindingsprocedure? Hoe oordeelt de kantonrechter?

Lees verder

7 december 2016  ≡  Franchise

WAT GAAT ER VERANDEREN DOOR DE NIEUWE FRANCHISECODE?

De Nationale Franchise Krant neemt met mr. Herman Knotter van advocatenkantoor LXA The Law Firm de belangrijkste punten van de Nationale Franchise Code door.

Lees verder

30 november 2016  ≡  NIEUWS

LXA DRAAGT STEENTJE BIJ AAN SAMENWERKING RUUD VAN NISTELROOY FOUNDATION EN KNVB

Trots dat wij de Ruud van Nistelrooy Foundation hebben kunnen helpen! Een prachtige organisatie die wij een warm hart toedragen.

Lees verder

29 november 2016  ≡  Arbeidsrecht

STAND VAN ZAKEN WET DBA; VOORTDURENDE ONRUST, MAAR OOK KANSEN?

De Wet DBA is een hot topic afgelopen week. Wilde berichten in het nieuws: van opschorting tot afschaffing. Wat is waar en wat is de status quo?

Lees verder

28 november 2016  ≡  Arbeidsrecht

CONCURRENTIEBEDING BIJ FAILLISSEMENT

Vervalt het contractueel concurrentiebeding door het ontslag in faillissement?

Lees verder

28 november 2016  ≡  Arbeidsrecht

TRANSITIEVERGOEDING NA DOORSTART

Is na faillissement de transitievergoeding verschuldigd door de doorstarter? En zo ja welk arbeidsverleden telt dan mee?

Lees verder

21 november 2016  ≡  Arbeidsrecht

BEGRIP UITZENDWERKGEVER OPGEREKT DOOR UITSPRAAK HOGE RAAD?

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van de StiPP –pensioenregeling op ondernemingen die niet zijn aan te merken als een klassieke uitzendwerkgever, maar zich wel bezighouden met het uitlenen van werknemers. Deze uitspraak zal naar verwachting grote gevolgen hebben voor alle werkgevers die zich bezighouden met het uitlenen van werknemers.

Lees verder

21 november 2016  ≡  Arbeidsrecht

WAKE UP! WERKGEVER NIET LANGER TRANSITIEVERGOEDING VERSCHULDIGD AAN ZIEKE WERKNEMER?

De WWZ wordt gewijzigd: werkgever kan de betaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte werknemer ‘declareren’ bij het UWV. Wat is de achtergrond, wat houdt de wijziging in en andere FAQ’s…

Lees verder

21 november 2016  ≡  Arbeidsrecht

‘DE AMBTENAAR IS GEEN AMBTENAAR MEER’: INITIATIEFVOORSTEL AANGENOMEN

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Keijzer (CDA) aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de ambtenarenwet en een aantal andere wetten.

Lees verder

3 november 2016  ≡  Intellectueel Eigendomsrecht

MELDMAAND VERVALSTE MEDISCHE HULPMIDDELEN INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Op 1 november 2016 startte de Inspectie voor de Gezondheidszorg de meldmaand vervalste medische hulpmiddelen.

Lees verder

31 oktober 2016  ≡  Intellectueel Eigendomsrecht

VIJF TIPS VOOR ONDERNEMERS OM NAMAAKPRODUCTEN TEGEN TE GAAN (Door: NU.nl)

Groot of klein, elk succesvol merk krijgt een keer te maken met namaakartikelen. Wat moet je doen als blijkt dat jouw idee of product wordt nagemaakt?

Lees verder

28 oktober 2016  ≡  Arbeidsrecht

WERKNEMER STUURT PRIJSCALCULATIES NAAR PRIVÉMAIL: REDEN VOOR ONTSLAG?

De in deze zaak betrokken Commercieel en Technisch Binnendienstmedewerker is zo’n 16 jaar in dienst met een maandsalaris van ruim € 7.500,- bruto en een contractuele geheimhoudingsregeling. Zijn werkgever heeft geen uitgebreide regeling in een arbeidsvoorwaardereglement als het gaat om het op USB-sticks zetten van prijs van concurrentiegevoelige informatie dan wel het naar de eigen privé e-mail sturen van gevoelige informatie over een klant.

Lees verder

28 oktober 2016  ≡  Arbeidsrecht

WERKGEVER STELT NA 3 MAANDEN MISMATCH, WERKNEMER VORDERT €180.000,-

De werknemer komt per 1 juni 2015 bij de werkgever in dienst in de functie van Manager Professional Services voor € 7.500,- bruto per maand en maakt deel uit van het managementteam van de werkgever. Al binnen enkele weken na aanvang van het dienstverband blijkt van een mismatch. Hoe loopt dat af?

Lees verder

28 oktober 2016  ≡  Arbeidsrecht

WERKNEMER STOPT HET VERBETERTRAJECT: IS DIT VERWIJTBAAR?

De werkneemster is sinds 1978 in dienst als verzorgende bij een Friese ouderenorganisatie. Vast staat dat het laatste officiële functioneringsgesprek in 2010 heeft plaatsgevonden en dat de beoordeling positief was. Naar aanleiding van klachten van bewoners komen in de loop van 2015 gesprekken op gang over de vraag of een verbetertraject moet worden gevolgd dan wel een beëindiging met wederzijds goedvinden moet worden nagestreefd.

Lees verder

19 oktober 2016  ≡  Franchise

WETTELIJKE VERANKERING NEDERLANDSE FRANCHISE CODE

Minister Kamp heeft afgelopen week de Tweede Kamer beloofd dat hij nog voor maart 2017 met een (wets)voorstel komt voor de wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code (NFC). Het franchiseteam van LXA The Law Firm biedt alle franchiseorganisaties in Nederland (vrijblijvend) een toelichting op de deze NFC en een maatwerk Quickscan op hun franchisecontract.

Lees verder

6 oktober 2016  ≡  NIEUWS

LXA LANCEERT COLLECTIEVE ACTIE VOETBALVERENIGINGEN

LXA lanceert collectieve actie om voetbalverenigingen krachten te laten bundelen en hun vereniging niet het kind van de rekening te laten worden van kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden.

Lees verder

26 september 2016  ≡  Arbeidsrecht

GOLDEN PARACHUTE EN DE TRANSITIEVERGOEDING: IS EEN DUBBELE VERGOEDING MOGELIJK?

In een recente uitspraak oordeelde de kantonrechter Maastricht over de vraag hoe een ontslagvergoeding op basis van een ‘golden parachute’ zich verhoudt tot de transitievergoeding. Kan de werknemer aanspraak maken op beide vergoedingen?

Lees verder

26 september 2016  ≡  Arbeidsrecht

ONTSLAG OP STAANDE VOET ONGELDIG EN ONTBINDING IN HOGER BEROEP AFGEWEZEN

Op 23 augustus 2016 oordeelt het Gerechtshof over een zaak tussen de Bijenkorf en een 35-jarige salesmedewerkster. Deze medewerkster is op 29 juli 2015 op staande voet ontslagen, maar legt zich daar niet bij neer. De kantonrechter vindt het ontslag op staande voet niet terecht, maar ontbindt wel de arbeidsovereenkomst. Beide partijen gaan in hoger beroep. Het ontslag op staande voet is bij de uitspraak van het Gerechtshof ruim een jaar geleden. Welke consequenties heeft dit?

Lees verder

26 september 2016  ≡  Arbeidsrecht

WIE BETAALT DE SCHADE WEGENS ILLEGAAL GEKOPIEERDE SOFTWARE DOOR WERKNEMER?

Veel werkgevers hebben wel vastgelegd in een protocol, reglement of gebruikersovereenkomst voor de pc of laptop, dat het verboden is voor de werknemers om software illegaal te kopiëren en te gebruiken. In een recente uitspraak werd een werkgever door de producent en leverancier van CAD-software aansprakelijk gesteld voor de schade die zij had geleden omdat een werknemer van deze werkgever een illegale kopie had gemaakt. Wie is aansprakelijk en wie moet de schade betalen?

Lees verder

26 augustus 2016  ≡  Asbest

RAAD VAN STATE: “<20 PASCAL LEIDT NIET ZONDER MEER TOT EEN ARBOBOETE”

Het standpunt van SZW in de 20 Pascal-discussie is dat een lagere onderdruk altijd een overtreding is van artikel 4.48a Arbobesluit. De Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 17 augustus 2016 dat >20 Pascal geen harde norm is. Daarvan mag dus (onder omstandigheden) worden afgeweken. Deze uitspraak is van groot belang voor saneerders die worden geconfronteerd met een Arboboete vanwege het niet behalen van een constante onderdruk van 20 Pascal. Komt hiermee een einde aan een lange discussie tussen SZW en de asbestbranche?

Lees verder

25 augustus 2016  ≡  Arbeidsrecht

ADVIESRECHT OR TIJDENS (DOORSTART UIT) FAILLISSEMENT?

Ingeval van het faillissement van een onderneming zijn verschillende wettelijke regelingen die buiten faillissement wel van toepassing zijn, niet meer van toepassing. Zo geldt niet langer de normale ontslagbescherming, zijn de opzegtermijnen sterk verkort en gelden ook niet de regels bij overgang van onderneming. Wat is de positie van de OR?

Lees verder

25 augustus 2016  ≡  Arbeidsrecht

VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING; TERUGBETALEN AAN DE WERKGEVER?

In een recent arrest oordeelt het Gerechtshof over de vraag of een werkneemster een door haar verduisterd bedrag van € 61.000,- dient terug te betalen aan werkgever. De kantonrechter in eerste aanleg vond van wel. Blijft deze uitspraak in stand of trekt werkgever aan het kortste eind?

Lees verder

25 augustus 2016  ≡  Arbeidsrecht

LOONSANCTIE DOOR FOUT ARBEIDSKUNDIGE: KAN WERKGEVER SCHADE VERHALEN?

Recent heeft het Hof Den Haag zich gebogen over een zaak waarin een arbeidskundige een fout had gemaakt bij de begeleiding van de re-integratie van een zieke werknemer, met een zeer forse rekening voor de werkgever tot gevolg. Deze kreeg namelijk door UWV een loonsanctie voor een jaar opgelegd. Kan de werkgever de door haar ingeschakelde deskundige aansprakelijk houden voor deze schade?

Lees verder

27 juli 2016  ≡  Arbeidsrecht

ONTSLAG EN ZIEKTE

Veel rechtspraak verschijnt over de ingewikkelde samenhang tussen ziekte en ontslag. Algemeen uitgangspunt is dat de werknemer tijdens en wegens ziekte niet kan worden ontslagen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Dient er in dergelijke gevallen ook een vergoeding te worden betaald?

Lees verder

27 juli 2016  ≡  Arbeidsrecht

ONDERNEMINGSRAAD DOOR BESTUURDER OP VERKEERDE BEEN GEZET IN WOR-ADVIESPROCEDURE

In de praktijk gaat het bij de adviesprocedure regelmatig fout en dat wordt flink bestraft: de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam kan tot het oordeel komen dat de ondernemer niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen en hem verplichten om zijn eerdere besluit in te trekken en inmiddels verrichte uitvoeringshandelingen terug te draaien.

Lees verder

27 juli 2016  ≡  Arbeidsrecht

FACTS EN FIGURES NA ÉÉN JAAR WWZ: 84% VAN DE ONTBINDINGSVERZOEKEN WEGENS DISFUNCTIONEREN WORDT AFGEWEZEN

Recent is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geëvalueerd*. Er blijken aanmerkelijk meer ontbindingsverzoeken te worden afgewezen, waarvan verreweg de meeste afwijzingen bij de zogeheten ‘d-grond’ te weten disfunctioneren. Wat is de invloed op de hoogte van de gemiddelde ontslagvergoeding?

Lees verder

27 juli 2016  ≡  Arbeidsrecht

ONTSLAG WEGENS SCHENDING RE-INTEGRATIE-VERPLICHTINGEN?

Afgelopen weken verschenen er drie uitspraken waarin schending van re-integratie-verplichtingen leidde tot ontslag. Terecht?

Lees verder

25 juli 2016  ≡  Asbest

VOOR WIE KOMT DE REKENING VAN EXTRA ASBEST: OPDRACHTGEVER OF OPDRACHTNEMER?

Een probleem dat wij in onze asbestpraktijk steeds vaker tegenkomen is het feit dat ‘extra asbest’ wordt aangetroffen. Het gaat dan om asbest wat ten onrechte niet is geïnventariseerd, ten onrechte niet door de saneerder op locatie is opgemerkt, of asbest dat echt onvoorzien was. Voor wie komen de gevolgen van de vondst van dit ‘extra asbest’? In dit artikel dat verscheen in Asbestmagazine bespreken onze advocaten Tim Segers en Inge Franken deze problematiek.

Lees verder

25 juli 2016  ≡  Asbest

DE PREVENTIEVE STILLEGGING

Bedrijven kunnen nog zoveel maatregelen nemen om de arbeidsomstandigheden te waarborgen: bij de uitvoering zijn zij nu eenmaal afhankelijk van het personeel. Als het personeel toch fouten maakt, kan dit leiden tot een preventieve stillegging. De vraag is dan: Kunt u als werkgever nog iets doen tegen deze preventieve stillegging?

Lees verder

25 juli 2016  ≡  Asbest

DE RECHTER OORDEELT DAT HET OPEENSTAPELEN VAN ARBOBOETES ONRECHTMATIG IS

In de praktijk kan één fout leiden tot meerdere overtredingen van het Arbobesluit, met een torenhoge boete tot gevolg. In een recente uitspraak oordeelde de bestuursrechter dat onder omstandigheden een lagere boete op zijn plaats is, ondanks dat de overtredingen volledig de werkgever waren te verwijten. Hoe kan dat?

Lees verder

20 juli 2016  ≡  Asbest

DOOR RECHTSBIJSTANDVERZEKERING AL IN BEZWAARFASE RECHT OP ADVOCAAT NAAR KEUZE

Het Europese Hof van Justitie heeft in haar uitspraak van 7 april 2016 geoordeeld dat het recht op een vrije advocaatkeuze ook geldt voor de fase voorafgaand aan een rechtszaak. Hierdoor moet een rechtsbijstandsverzekeraar nu ook de advocaatkosten vergoeden van de verzekerde in de bezwaarfase, bijvoorbeeld bij SZW.

Lees verder

7 juli 2016  ≡  Asbest

OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN

Technische richtlijnen voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zijn in de PGS 15 beschreven. Daarnaast zijn ook de oude technische richtlijnen uit CPR 15 nog relevant. Wat is de juridische status van deze technische richtlijnen en hoe sluiten de regels voor opslag aan op de regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen?

Lees verder

23 juni 2016  ≡  Arbeidsrecht

ONTSLAG VAN DE ZONNEKONING BIJ EEN NOTARISKANTOOR

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst geldt als uitgangspunt dat de werkgever een transitievergoeding betaalt aan de werknemer, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. In deze zaak stelt de werkgever dat werknemer, die zich als zonnekoning gedraagt, géén recht heeft op de transitievergoeding. Krijgt werkgever gelijk?

Lees verder

23 juni 2016  ≡  Arbeidsrecht

VALKUILEN BIJ DOORWERKEN NA DE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD

In onze praktijk krijgen wij regelmatig de vraag voorgelegd wat de mogelijkheden én risico’s zijn om een pensioen- of AOW-gerechtigde werknemer te laten doorwerken. Sinds 1 januari 2016 zijn deze mogelijkheden verruimd. Maar let op: de wet “Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd” én de wet “Wet Werk en Zekerheid” bevatten op dit vlak enkele valkuilen.

Lees verder

20 juni 2016  ≡  Arbeidsrecht

HET ONTSLAG OP STAANDE VOET IN DE PRAKTIJK

Sommige werkgevers zijn, zeker onder de nieuwe wetgeving (WWZ), huiverig voor een ontslag op staande voet terwijl andere werkgevers juist eerder overgaan tot ontslag op staande voet om de verplichte transitievergoeding te (trachten te) ontlopen. Hoe is de praktijk? Hoe oordelen rechters onder de WWZ over het ontslag op staande voet?

Lees verder

20 juni 2016  ≡  Arbeidsrecht

ONTSLAG VOOR ALCOHOLVERSLAAFDE ARTS?

Alcohol blijft de gemoederen op de werkvloer bezig houden. Afgelopen maand verschenen er weer twee uitspraken. De arbeidsovereenkomst van een verslaafde schoonmaakster in een zorginstelling werd beëindigd, maar hoe liep het af met de verslaafde verzekeringsarts bij UWV? Lees meer...

Lees verder

31 mei 2016  ≡  Arbeidsrecht

VERBETERTRAJECT VAN TWEE JAAR ONVOLDOENDE

Afgelopen maand hebben we weer een aantal illustratieve uitspraken over het verbetertraject voorbij zien komen. Opvallend was onder meer de uitspraak van de kantonrechter Maastricht die een verbetertraject van twee jaar als onvoldoende beschouwde. Terecht?

Lees verder

31 mei 2016  ≡  Arbeidsrecht

DE WET HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS

Op 1 maart 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders aangenomen. Het belangrijkste doel van deze wet is om bedrijven met een bepaalde omvang te verplichten een interne meldingsprocedure (een klokkenluidersregeling) tot stand te brengen en bescherming te bieden aan de werknemer die intern of extern een misstand aan de orde heeft gesteld.

Lees verder

31 mei 2016  ≡  Ondernemingsrecht

EEN VOOR ONBEPAALDE TIJD GESLOTEN OVEREENKOMST TOCH NIET OPZEGBAAR?!

In de praktijk komt het met enige regelmaat voor dat partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd met elkaar aangaan zonder daarin afspraken te maken over de opzegging. De vraag rijst dan of één van de partijen de overeenkomst kan beëindigen door deze op te zeggen? De Hoge Raad heeft op 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660 (Provincie Noord-Holland c.s./gemeente Amsterdam) een spraakmakend arrest gewezen waaruit volgt dat een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan niet-opzegbaar kan zijn.

Lees verder

27 mei 2016  ≡  Arbeidsrecht

ASSCHER PRESENTEERT EERSTE WIJZIGINGEN WWZ

De Wet Werk en Zekerheid (ingevoerd per 1 januari 2015 respectievelijk 1 juli 2015) is nu al aan een eerste revisie toe. In de aanloop naar deze nieuwe wet is al veel kritiek geuit op de effecten van deze wet voor bijvoorbeeld seizoensarbeid en de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Nu, minder dan een jaar na invoering van de WWZ, is Asscher op initiatief van de voorzitter van MKB-Nederland overstag gegaan en heeft hij een akkoord bereikt met de sociale partners over enkele aanpassingen van de WWZ.

Lees verder

20 mei 2016  ≡  Fusies & Overnames

LXA BEGELEIDT MANAGEMENT BUY-OUT FLETCHER HOTELGROEP

Overnamespecialist Carel Henderson begeleidt management bij de overname van de Fletcher Hotelgroep. De grootste Nederlandse hotelketen, met 73 hotels, komt in handen van bestuursvoorzitter Rob Hermans en financieel topman Edwin van Heteren. De twee nemen het bedrijf samen met NIBC Bank en de Luxemburgse hotelinvesteerder Xead Group.

Lees verder

4 mei 2016  ≡  Asbest

EEN EVENREDIGE ARBOBOETE (VERSCHENEN IN TAP)

Het afgelopen jaar is een aantal richtinggevende uitspraken gewezen over de evenredigheid van Arboboetes. Die uitspraken zijn voor de praktijk zeer van belang. In dit overzichtsartikel dat verscheen in het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) bespreken onze advocaten Peter Huijbregts en Jelle Bekke de jurisprudentiële ontwikkelingen.

Lees verder

4 mei 2016  ≡  Asbest

Scheepswerf zonder inventarisatierapport ontspringt de dans

Hoewel een scheepswerf uit Vlissingen erkende dat zij niet beschikte over een noodzakelijk asbestinventarisatierapport, ging dit bedrijf vrijuit. Hoe dat kwam?

Lees verder

21 april 2016  ≡  Arbeidsrecht

De ins en outs van het (wettelijk verplichte!) verbetertraject

Sinds de wijziging van het ontslagrecht kan de rechter de afwezigheid van een verbetertraject niet meer compenseren in een hogere ontslagvergoeding. Wat kan de rechter wel? Hoe belangrijk is het verbetertraject nog?

Lees verder

15 april 2016  ≡  Arbeidsrecht

Billijke vergoedingen

Na acht maanden WWZ komen geleidelijk aan de eerste uitspraken binnen waarin rechters zich buigen over de billijke vergoeding in aanvulling op de wettelijk verplichte transitievergoeding. Wanneer wordt een billijke vergoeding toegekend en welke omstandigheden wegen mee?

Lees verder

14 april 2016  ≡  Asbest

LXA feliciteert het Asbestteam met het diploma Asbestdeskundige!

LXA The Law Firm huisvest als eerste advocatenkantoor advocaten met het diploma Asbestdeskundige!

Lees verder

14 april 2016  ≡  Arbeidsrecht

Van VAR naar DBA

“Leuker kunnen we het niet maken, wel lastiger” Met invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties wordt de VAR per 1 mei 2016 afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de zekerheid voor een opdrachtgever om niet achteraf met loonheffingen te worden geconfronteerd. Kunnen de risico’s op andere wijze worden afgedekt? Lees meer...

Lees verder

7 april 2016  ≡  Asbest

Berekening van een Arboboete (verschenen in Asbestmagazine)

Het is voor bedrijven vaak onduidelijk hoe de hoogte van een Arboboete is berekend. Het boetebesluit zwijgt in alle talen. In het tijdschrift Asbestmagazine legt Jelle Bekke stapsgewijs uit hoe een Arboboete wordt berekend.

Lees verder

5 april 2016  ≡  Asbest

Inventariseerder gered van grote claim door haar algemene voorwaarden

Dat algemene voorwaarden van groot belang zijn voor alle partijen in de asbestbranche hebben wij reeds in ons artikel van 31 december 2015 bepleit en uitgebreid uiteengezet. In voornoemd artikel, welke is gepubliceerd op onze website, bespraken wij de grote risico’s waar partijen in de asbestbranche bij de uitvoering van hun werkzaamheden mee geconfronteerd kunnen worden. Aanvullend daarop kwamen wij tot de conclusie dat a) het hebben van een goede set algemene voorwaarden en b) het op juiste wijze hanteren van deze voorwaarden, dergelijke risico’s kunnen elimineren dan wel inperken.

Lees verder

10 maart 2016  ≡  Franchise

LXA The Law Firm staat op de Onderneem ‘t! beurs

Bezoek LXA The Law Firm op de 13e editie van de franchisebeurs Onderneem ‘t!. Op donderdag 7 en vrijdag 8 april is in Expo Hoevelaken dé franchisebeurs van Nederland waar franchisegevers in contact komen met kandidaat-franchisenemers. Tijdens de beurs komen wij graag in contact met jou om te praten over de wijze waarop LXA The Law Firm Uw franchiseorganisatie mogelijk van dienst kan zijn.

Lees verder

7 maart 2016  ≡  Intellectueel Eigendomsrecht

LXA LANCEERT DIENST OM DOMEINNAMEN TERUG TE KRIJGEN

LXA is voortdurend op zoek naar verbetering van haar dienstverlening op het gebied van merkbescherming. Samen met de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) ontwikkelden wij een tool die ons in staat stelt om real-time informatie te krijgen over verdachte domeinnamen die eindigen op .nl (Nederland). Met deze nieuwe tool verschijnt voortaan iedere domeinnaam waarin een bepaald woord (een woordmerk) voorkomt zodra die wordt geregistreerd bij de SIDN real-time op onze radar. Wij vertellen u hoe dit in zijn werk gaat.

Lees verder

4 maart 2016  ≡  Asbest

Cobouw interviewt Jelle Bekke: ‘Naming en shaming deugt nog niet’

Laat de Inspectie SZW wachten met het publiceren van gegevens van bedrijven die verdacht worden van asbestovertredingen totdat de Arbowet is aangepast. Daarvoor pleit Jelle Bekke, advocaat bij LXA The Law Firm, in een interview door Cobouw.

Lees verder

25 februari 2016  ≡  Procesrecht & Arbitrage

ABN AMRO veroordeeld tot vergoeding volledige schade renteswap

Volledige schadevergoeding toegewezen na schending zorgplicht ABN AMRO Bank; renteswap in casu een niet-passend instrument en geen sprake van ‘eigen schuld’ van de ondernemer. In deze bijdrage gaan we nader op dit spraakmakende vonnis in.

Lees verder

19 februari 2016  ≡  Asbest

Tussenstand openbaarmaking asbestovertredingen: LXA versus SZW: 2 - 0

In navolging van de Rechtbank Rotterdam twijfelt nu ook de Rechtbank Zwolle of ‘naming and shaming’ van asbestsaneerders kan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Lees verder

4 februari 2016  ≡  Procesrecht & Arbitrage

Huidige ontwerpbesluit asbestdakenverbod biedt onvoldoende zekerheid

De Raad van State is kritisch op het voorgenomen asbestdakenverbod. Daarom besluit de staatssecretaris het verbod aan te passen. Wij vertellen u waarom.

Lees verder

28 januari 2016  ≡  Asbest

Nieuwe matigingsgronden voor Arboboetes per direct van kracht

De minister heeft nieuwe matigingsgronden voor Arboboetes gepubliceerd. Deze zijn per direct van kracht geworden. Doorstaan deze nieuwe matigingsgronden wél de kritiek van de bestuursrechter?

Lees verder

15 januari 2016  ≡  Procesrecht & Arbitrage

Nieuwe wet biedt wettelijke grondslag voor ‘Naming and Shaming’

Op 1 januari 2016 is de Wet aanpak schijnconstructies in werking getreden. Deze wetswijziging heeft ook voor de asbestbranche belangrijke gevolgen. Lees erover in deze bijdrage.

Lees verder

15 januari 2016  ≡  Asbest

Voorkom schade door onterechte stillegging

Door een stillegging lijden saneerders vaak aanzienlijke schade. Om die schade te kunnen verhalen op de Staat, moet de saneerder het stilleggingsbesluit aanvechten. Hoe? Wij vertellen het u aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Lees verder

14 januari 2016  ≡  Procesrecht & Arbitrage

Invoering van het Centraal Digitaal Beslagregister

Medio 2013 heeft het kabinet aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken voor de invoering van het zogeheten Centraal Digitaal Beslagregister (CDB). Het CDB is bedoeld om gelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken.

Lees verder

11 januari 2016  ≡  Procesrecht & Arbitrage

Verbetering, bescherming koper onroerende zaak

Verbeterde werking Vormerkung door op 1 januari 2016 in werking getreden wetswijziging.

Lees verder

6 januari 2016  ≡  Asbest

Waarschuwing(splicht): let op aannemer!

Zoals u waarschijnlijk vaker merkt: tijdens de voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van een opdracht moet je als aannemer scherp en oplettend zijn. Doe je dat niet, dan kunnen de nadelige gevolgen groot zijn.

Lees verder

31 december 2015  ≡  Asbest

Algemene voorwaarden in de asbestbranche

Er is een ontwikkeling gaande in ‘asbestland’: wij zien dat steeds vaker geschillen ontstaan tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij de sanering van asbest.

Lees verder

22 december 2015  ≡  Procesrecht & Arbitrage

Wijziging structuur Rabobank heeft gevolgen voor leggen beslag onder derden

Per 1 januari 2016 zal de coöperatieve structuur van Rabobank gaan veranderen. Door de fusie van de 106 zelfstandige lokale Rabobanken wordt een nieuwe coöperatieve structuur gecreëerd waarin alle lokale Rabobanken en Rabobank Nederland worden samengevoegd tot één financieel concern.

Lees verder

30 september 2015  ≡  Asbest

Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandigheden blijft onredelijk

In onze laatste artikelen besteedden wij aandacht aan de tendens dat de rechter het boetebeleid van de minister steeds kritischer tegen het licht houdt. Met de uitspraak van 8 juli jl. houdt onze hoogste bestuursrechter vast aan deze lijn. Wat was er aan de hand?

Lees verder

30 september 2015  ≡  Asbest

Inspanningen werkgever na Arbo-overtreding beloond

Bij het opleggen van boetes houdt de minister geen rekening met feiten en omstandigheden die hebben plaatsgevonden nadat de overtreding is begaan.

Lees verder

29 september 2015  ≡  Procesrecht & Arbitrage

Vernietiging renteswap door schending zorgplicht ING

Op 15 september jl. wees het Gerechtshof Amsterdam een spraakmakend arrest waarin voor het eerst vernietiging van een renteswap-overeenkomst op grond van een beroep op dwaling werd gehonoreerd.

Lees verder

29 juli 2015  ≡  Asbest

LXA brengt openbaarmaking asbestovertredingen aan het wankelen

In een door LXA aangespannen rechtszaak oordeelde de rechter dat de ‘Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen’ een deugdelijke wettelijke grondslag ontbeert.

Lees verder

1 november 2011  ≡  Asbest

Eén jaar Wabo; de stand van zaken

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is alweer een jaar van kracht. Sindsdien zijn de eerste ervaringen opgedaan met de uitvoering van deze langverwachte wet. Aanvankelijk deden zich vooral vragen voor over het overgangsrecht. Inmiddels zijn ook meer materiële onderdelen van de nieuwe regeling in de rechtspraak aan de orde gekomen. Tot tweemaal toe heeft de Afdeling zelfs haar kans schoon gezien om richtinggevende uitspraken te doen in gedingen waarop de Wabo niet eens van toepassing was. Kortom, de hoogste tijd om de eerste balans op te maken.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten