Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Arbeidsrecht

31 oktober 2019

NIEUWE SPELREGELS UWV BIJ REORGANISATIE

UWV heeft – zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven - per 1 oktober jl. de spelregels voor bedrijfseconomisch ontslag aangepast. Hoe ingrijpend zijn deze wijzigingen?

Lees verder

30 september 2019

1-0 VOOR DE ‘SLAPERS’

Is een werkgever verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen? Deze vraag is aan diverse rechters voorgelegd met wisselende uitkomsten. Nu is het aan de Hoge Raad om zich over dit vraagstuk uit te laten. De Advocaat Generaal heeft deze maand advies uitgebracht.

Lees verder

29 augustus 2019

DELIVEROO MOET RUIM ZES TON PENSIOENPREMIE BETALEN

Deze week is door de rechter geoordeeld dat Deliveroo verplicht aangesloten is bij Pensioenfonds Vervoer. Deliveroo is het hier niet mee eens omdat zij een technologiebedrijf zou zijn. De rechter gaat hier niet in mee. Waarom niet en wat is dan wel doorslaggevend?

Lees verder

29 mei 2019

BREAKING – WAB AANGENOMEN DOOR EERSTE KAMER

Gisteren (28 mei 2019) is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen door de Eerste Kamer. Met 41 stemmen voor en 34 stemmen tegen is de WAB een feit en zullen wederom een aantal wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht worden doorgevoerd. Wat gaat er veranderen?

Lees verder

29 april 2019

WERKNEMER ZET EEN CONCURRERENDE ONDERNEMING OP, WAT NU?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werknemer nog tijdens het dienstverband, veelal heimelijk, een concurrerende onderneming opzet en klanten wegkaapt. Een ontslag op staande voet is dan vaak hetgeen wat volgt, zo ook in deze kwestie. Lees in dit artikel hoe dit voor deze werkgever afliep.

Lees verder

29 april 2019

TRENDS IN REORGANISATIELAND

Ryanair is stevig op de vingers getikt door zowel UWV als de rechter: “prematuur” “ongeloofwaardig” en “ernstig verwijtbaar” zijn enkele conclusies. Staan deze Ryanair zaken op zichzelf of is er een nieuwe trend gaande bij bedrijfseconomische ontslagen?

Lees verder

29 maart 2019

WAT IS DE WAARDE VAN EEN VAKANTIEDAG?

Welke looncomponenten moeten worden meegerekend bij het betalen van een vakantiedag? En is het toegestaan om afwijkende afspraken te maken?

Lees verder

28 maart 2019

BILLIJKE VERGOEDING VAN 1 MILJOEN VOOR CREATIVE DIRECTOR TALPA

De Creative Director van Talpa is ontslagen, maar niet met lege handen. Talpa moet een recordbedrag van € 1 miljoen betalen aan de Creative Director. Waarom wordt Talpa zo stevig op de vingers getikt?

Lees verder

28 februari 2019

AFBREKEN MEDIATIONTRAJECT = BETALEN BILLIJKE VERGOEDING?

Heeft KLM de juiste stappen gezet in de discussie met haar werknemer of loopt zij tegen een billijke vergoeding aan? Lees in dit artikel de uitkomst van deze procedure, waarin de kantonrechter ook enkele voor werkgevers bruikbare tips geeft hoe te handelen in geval van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees verder

31 januari 2019

PROEFTIJDONTSLAG VOOR AANVANG DIENSTVERBAND; KAN DAT?

En zo ja, heeft de werknemer dan recht op een schadevergoeding?

Lees verder

30 januari 2019

SLAPEND DIENSTVERBAND – GEEN GOED WERKGEVERSCHAP?

De discussie over het in stand houden van slapend dienstverband, om te voorkomen dat een transitievergoeding betaald moet worden, is weer ‘klaarwakker’!

Lees verder

14 december 2018

KERSTEXCESSEN

Ondanks de aandacht voor de #MeToo campagne vliegen er ook tijdens de jaarlijkse kerstborrels en feesten nog steeds werknemers uit de bocht. Hoe oordeelden rechters over deze kerstexcessen?

Lees verder

30 november 2018

WET BESCHERMING BEDRIJFSGEGEVENS DOOR ARBEIDSRECHTELIJKE BRIL

Wat zijn de gevolgen voor het gebruikelijke geheimhoudingsbeding en/of een bestaand concurrentiebeding?

Lees verder

29 november 2018

VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN LAGERE FUNCTIE BETEKENT INSTEMMEN MET LAGERE FUNCTIE?

Wanneer gaat een werknemer akkoord met een nieuwe functie met slechtere voorwaarden? De Hoge Raad geeft antwoord.

Lees verder

9 november 2018

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS NAAR DE TWEEDE KAMER

Wat gaat er, indien het wetsvoorstel daadwerkelijk een wet wordt, per 1 januari 2020 veranderen in het arbeidsrecht?

Lees verder

31 oktober 2018

ARBEIDSONGESCHIKTHEID: WELK OORDEEL TELT ZWAARDER, BEDRIJFSARTS OF EIGEN ARTS?

Het komt regelmatig voor dat door een werknemer een verklaring wordt overgelegd van een medische behandelaar die afwijkt het oordeel van een bedrijfsarts. Welk oordeel is doorslaggevend?

Lees verder

31 oktober 2018

ERNSTIG VERWIJTBAAR HANDELEN BIJ RE-INTEGRATIE EN EEN TRANSITIEVERGOEDING, KAN DAT?

Soms komen zaken voorbij waarvan je denkt: hoe durf je als werknemer zo ver te gaan? De zaak die in dit artikel wordt besproken is er zo een. Lees hier het oordeel van de kantonrechter.

Lees verder

27 september 2018

NEVENWERKZAAMHEDEN: WERKEN IN DE BAAS Z’N TIJD?

Werknemers in loondienst die daarnaast bijklussen? Zorg er dan voor dat duidelijke afspraken zijn gemaakt over de nevenwerkzaamheden. Lees in dit artikel wat geldt ten aanzien van nevenwerkzaamheden en wat handig is om vast te leggen.

Lees verder

26 september 2018

HOGE RAAD: GEDEELTELIJKE TRANSITIEVERGOEDING BIJ GEDEELTELIJKE BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST

Gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst geeft de werknemer, onder omstandigheden, recht op een gedeelte van de transitievergoeding. Lees in dit artikel welke omstandigheden hiervoor relevant zijn en waar u dus als werkgever rekening mee moet houden!

Lees verder

3 juli 2018

WERKNEMER GAAT 4 WEKEN OP VAKANTIE; MAG DAT?

De vakantieperiode staat weer voor de deur! Tijd voor een overzicht van de regels rondom (het opnemen van) vakantiedagen.

Lees verder

30 mei 2018

OVERGANG VAN DE ONDERNEMING EN OVER TE NEMEN ARBEIDSVOORWAARDEN: DE MANDJESVERGELIJKING VAN ALBERT HEIJN

In hoeverre is wijziging van arbeidsvoorwaarden toegestaan na een bedrijfsovername; is het niet verhogen en juist verlagen van een persoonlijke toeslag in strijd met de wettelijke regels bij overgang van de onderneming?

Lees verder

30 mei 2018

ONTSLAG LANGDURIG ZIEKE WERKNEMERS WORDT GOEDKOPER DOOR COMPENSATIE VOOR TRANSITIEVERGOEDING

Heeft u sinds de inwerkingtreding van de WWZ (1 juli 2015) een transitievergoeding betaald aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Ja? Lees in dit artikel welke gegevens u moet bewaren om deze vergoeding per 1 april 2020 terug te kunnen vragen aan het UWV.

Lees verder

17 april 2018

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

Afgelopen week heeft de Minister het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gepubliceerd. Onderdeel hiervan zijn onder meer wijzigingen in het ontslagrecht, en wijziging (wederom) van de ketenregeling.

Lees verder

16 april 2018

PROGRAMMA HR NAVIGATOR BEKEND - INSCHRIJVING GEOPEND!

Recent hebben wij de LXA HR Navigator geïntroduceerd: een interactieve kennissessie over een specifiek thema. Wij hebben u gevraagd te stemmen op de onderwerpen die u interessant vindt en dat heeft geleid tot een duidelijke top 3. Op basis van deze top 3 hebben we een mooi voorjaarsprogramma samengesteld voor de LXA HR Navigator.

Lees verder

27 maart 2018

SEKSUELE INTIMIDATIE OP DE WERKVLOER: DO'S AND DON'TS VOOR WERKGEVER

Seksuele intimidatie komt helaas nog veel voor, zo ook op de werkvloer. Recent heeft het Hof Amsterdam een arrest gewezen waarin het Hof de praktijk handvatten geeft over hoe om te gaan met (een melding van) seksuele intimidatie op de werkvloer. Lees in dit artikel wat deze handvatten zijn, tevens wordt in het slot van het artikel nog een belangrijke extra tip gegeven!

Lees verder

27 maart 2018

OPHEFFEN VAN THUISWERKDAG, MAG DAT?

Tegenwoordig werken veel werknemers een dag, of zelfs meerdere dagen, thuis. Naast dat dit veel voordelen biedt, heeft het ook een keerzijde. Een werkgever heeft bijvoorbeeld minder zicht op het functioneren van de werknemer. Het Hof Amsterdam heeft laatst geoordeeld over de vraag of een werkgever mag verlangen dat de werknemer zijn thuiswerkdag (tijdelijk) opgeeft en weer op kantoor komt werken?

Lees verder

27 februari 2018

IS EEN GEHEIMHOUDINGSBEDING TEVENS EEN VERKAPT RELATIEBEDING?

De werkgever in deze zaak was ‘vergeten’ met zijn werknemers een relatiebeding te sluiten. Wel was hij een geheimhoudingsbeding overeengekomen. Vervolgens probeerde de werkgever met een beroep op het geheimhoudingsbeding een relatiebeding te ‘creëren’. Lees hier of dit lukt!

Lees verder

26 februari 2018

WERKGEVER PLAATST NEGATIEF FACEBOOKBERICHT OVER WERKNEEMSTER: WERKGEVER AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE?

Het komt nog al eens voor dat een werknemer zijn (voormalig) werkgever verwijten maakt via social media-kanalen. Wat als de omgekeerde situatie plaatsvindt en de werkgever zich negatief uitlaat over diens werknemer?

Lees verder

31 januari 2018

LET OP: DE AVG HEEFT ÓÓK IMPACT OP UW HR BELEID

Privacy gaat iedereen wat aan, ook u als werkgever. Toch?

Lees verder

31 januari 2018

ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS VS. HET RECHT OP PRIVACY

In arbeidsrechtelijke procedures wordt regelmatig een beroep gedaan op onrechtmatig verkregen bewijs, dat is vergaard door bijvoorbeeld het heimelijk laten volgen of filmen van werknemers, of het zonder toestemming van de werknemer doorzoeken van diens mailbox of telefoongegevens. Mag dat?

Lees verder

21 december 2017

NIET VERLENGEN ARBEIDSOVEREENKOMST MET ZWANGERE WERKNEEMSTER: WERKGEVER WEES GEWAARSCHUWD!

Of het de werkgever is toegestaan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een zwangere werkneemster niet te verlengen, kan een moeilijke kwestie zijn en bovenal een gevoelig onderwerp. Wat zijn de risico’s en mogelijkheden?

Lees verder

30 november 2017

KERSTBORRELS ZIJN LEUK, MAAR PAS OP VOOR DE KATER!

Komende tijd staan er weer veel voor de deur! Borrelen met collega´s is uiteraard erg gezellig, al kan dat ook wel eens tegenvallen. Wat als je als werknemer na de kerstborrel wakker wordt met kater en zónder baan?

Lees verder

29 november 2017

NU: REKENTOOL TRANSITIEVERGOEDING EN KANTONRECHTERSFORMULE OP DE SITE VAN LXA!

LXA Rekentool transitievergoeding en kantonrechtersformule: weet u 'm al te vinden?

Lees verder

31 oktober 2017

SEKSUELE INTIMIDATIE OP HET WERK: #WHAT2DO?

Door de #metoo campagne is seksuele intimidatie nu volop in de aandacht. Wat moet een werkgever doen om dit te voorkomen en aan te pakken?

Lees verder

31 oktober 2017

LEIDT ‘SOCIAAL GELEUTER’ OP FACEBOOK TOT EEN BOETE?

Werknemers lijken zich niet altijd bewust van de potentiële gevolgen van een bericht op social media. Loopt het in deze zaak goed af voor de werknemer of wordt zijn ‘sociale geleuter’ op Facebook afgestraft door de rechter?

Lees verder

10 oktober 2017

REGEERAKKOORD RUTTE III: DE ARBEIDSRECHTELIJKE MAATREGELEN

Een nieuwe balans tussen flexwerk en vaste contracten?

Lees verder

28 september 2017

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDER

Vennootschap vordert schadevergoeding én € 244.000,- aan loon terug van voormalig bestuurder: terecht?

Lees verder

27 september 2017

HET CONCURRENTIE- EN RELATIEBEDING NA EEN FUNCTIEWIJZIGING

Werkgevers opgelet; een concurrentie- en relatiebeding kunnen hun geldigheid verliezen na een carrièrestap. Welke criteria gelden hiervoor?

Lees verder

31 augustus 2017

OR-LID UITGESLOTEN VAN DEELNAME AAN DE OR

Werkgever en OR doen een gezamenlijk verzoek aan de kantonrechter om een OR-lid, tevens vakbondslid, uit te sluiten van de OR omdat hij zich discriminerend heeft uitgelaten en zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Wat oordeelt de rechter?

Lees verder

27 juli 2017

ZIEKMELDING VAN WERKNEMER OP VAKANTIE

Wat te doen? Mag je de werknemer verplichten om terug te komen naar Nederland?

Lees verder

26 juli 2017

HOGE RAAD VERDUIDELIJKT DE OPBOUW VAN DE BILLIJKE VERGOEDING

Over de opbouw en het karakter van de billijke vergoeding bestond tot voor kort veel onduidelijkheid en discussie. Een blackbox werd het ook wel eens genoemd. Op 30 juni jl. gaf de Hoge Raad uitleg.

Lees verder

27 juni 2017

NIEUWE ARBOWET TREEDT PER 1 JULI A.S. IN WERKING!

Op 25 januari jl. stemde de Eerste Kamer in met een wijziging van de Arbowet. Per 1 juli a.s. treden de wijzigingen in werking. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Wij zetten ze voor u op een rij.

Lees verder

31 mei 2017

SCHENDING WEDERINDIENSTTREDINGSVOORWAARDE: ‘TERUGSPIEGELEN’?

Wie van de werknemers, die eerst op basis van afspiegeling was ontslagen, mag in het kader van de wederindiensttredingsvoorwaarde terugkeren? Recentelijk heeft de kantonrechter Leiden hierover geoordeeld.

Lees verder

30 mei 2017

TRANSITIEVERGOEDING VERSCHULDIGD BIJ SCHENDING RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN?

Handelt een werknemer die zijn re-integratieverplichtingen schendt ernstig verwijtbaar, zodat aan hem geen ontslagvergoeding verschuldigd is?

Lees verder

26 april 2017

HET ONTSLAG OP STAANDE VOET REVISITED

Recente rechtspraak bewijst: wees uiterst behoedzaam met het middel van ontslag op staande voet en formuleer de dringende reden zo precies mogelijk.

Lees verder

25 april 2017

DE ZIEKE WERKNEMER, HET OPZEGVERBOD, ZIJN ER ESCAPES?

In dit artikel wordt de vraag beantwoord welke mogelijkheden (escapes) de wet een werkgever biedt indien hij een zieke werknemer wil ontslaan. Ter illustratie worden twee uitspraken toegelicht, een die speelde voor de kantonrechter te Enschede, en een die speelde voor de kantonrechter te Utrecht.

Lees verder

29 maart 2017

EEN VERBETERTRAJECT BIJ DISFUNCTIONEREN, WIE MOET HET INITIATIEF NEMEN?

Verbetertrajecten staan volop in de belangstelling. Veel werkgevers zien het als een hinderlijke maar noodzakelijke horde op weg naar de beëindiging van de relatie met een werknemer. In dit artikel leest u nieuwe tips met betrekking tot het verbetertraject naar aanleiding van een recente uitspraak.

Lees verder

29 maart 2017

WETSVOORSTEL INGEDIEND MET BETREKKING TOT TRANSITIEVERGOEDING BIJ LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Op 21 maart 2017 heeft Minister Asscher een wetsvoorstel ingediend dat regelingen bevat die al eerder publiekelijk zijn toegezegd, namelijk het creëren van een oplossing voor het betalen van een transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Lees verder

28 maart 2017

WERKROOSTER GEEN ARBEIDSVOORWAARDE

Belang van werkgever bij wijziging werktijden prevaleert boven problemen met opvang kinderen.

Lees verder

23 februari 2017

INTEGRITEIT OP DE WERKVLOER

Wat zijn de rechten en plichten en bevoegdheden van de werkgever? Hoe verhoudt zich dit tot bescherming van de werknemer?

Lees verder

22 februari 2017

FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES, WAT DOEN WE ERMEE?

Flexibele arbeid kent vele verschijningsvormen, maar wat zijn de risico’s?

Lees verder

22 februari 2017

ACTUALITEITEN ONTSLAGRECHT

Wat is de status na bijna 2 jaar WWZ? Wat zijn de ontwikkelingen in de rechtspraak?

Lees verder

30 januari 2017

DE HOGE RAAD OVER PENSIOENVERPLICHTINGEN BIJ OVERGANG VAN ONDERNEMING

Voor welke pensioenverplichtingen is de verkrijger aansprakelijk?

Lees verder

30 januari 2017

GRAP VAN WERKNEMER LEIDT TOT ONTSLAG OP STAANDE VOET…

… maar wie lacht het laatst; werkgever of de grapjas?

Lees verder

30 januari 2017

GEBREK AAN ZELFREFLECTIE EN NIET BEHALEN TARGETS LEIDEN TOT ONTBINDING

Het verbetertraject van een disfunctionerende werknemer wordt voortijdig afgebroken. Hoe oordeelt de rechter hierover?

Lees verder

22 december 2016

DE WETTELIJKE BEDENKTERMIJN IN DE BEËINDIGINGSOVEREENKOMST

Wanneer vangt de bedenktermijn aan? Op het moment van overeenstemming óf bij ondertekening door beide partijen?

Lees verder

16 december 2016

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST DIRECTEUR VERKOOP; GEHEIME GELUIDSOPNAME ACCEPTABEL?

Het belang van de waarheidsvinding versus het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Lees verder

13 december 2016

ONTBINDINGSVERZOEK TEGEN CORPORATE DIRECTOR TAX

Zijn achteraf opgestelde verklaringen bruikbaar in ontbindingsprocedure? Hoe oordeelt de kantonrechter?

Lees verder

29 november 2016

STAND VAN ZAKEN WET DBA; VOORTDURENDE ONRUST, MAAR OOK KANSEN?

De Wet DBA is een hot topic afgelopen week. Wilde berichten in het nieuws: van opschorting tot afschaffing. Wat is waar en wat is de status quo?

Lees verder

28 november 2016

CONCURRENTIEBEDING BIJ FAILLISSEMENT

Vervalt het contractueel concurrentiebeding door het ontslag in faillissement?

Lees verder

28 november 2016

TRANSITIEVERGOEDING NA DOORSTART

Is na faillissement de transitievergoeding verschuldigd door de doorstarter? En zo ja welk arbeidsverleden telt dan mee?

Lees verder

21 november 2016

BEGRIP UITZENDWERKGEVER OPGEREKT DOOR UITSPRAAK HOGE RAAD?

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van de StiPP –pensioenregeling op ondernemingen die niet zijn aan te merken als een klassieke uitzendwerkgever, maar zich wel bezighouden met het uitlenen van werknemers. Deze uitspraak zal naar verwachting grote gevolgen hebben voor alle werkgevers die zich bezighouden met het uitlenen van werknemers.

Lees verder

21 november 2016

WAKE UP! WERKGEVER NIET LANGER TRANSITIEVERGOEDING VERSCHULDIGD AAN ZIEKE WERKNEMER?

De WWZ wordt gewijzigd: werkgever kan de betaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte werknemer ‘declareren’ bij het UWV. Wat is de achtergrond, wat houdt de wijziging in en andere FAQ’s…

Lees verder

21 november 2016

‘DE AMBTENAAR IS GEEN AMBTENAAR MEER’: INITIATIEFVOORSTEL AANGENOMEN

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Keijzer (CDA) aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de ambtenarenwet en een aantal andere wetten.

Lees verder

28 oktober 2016

WERKNEMER STUURT PRIJSCALCULATIES NAAR PRIVÉMAIL: REDEN VOOR ONTSLAG?

De in deze zaak betrokken Commercieel en Technisch Binnendienstmedewerker is zo’n 16 jaar in dienst met een maandsalaris van ruim € 7.500,- bruto en een contractuele geheimhoudingsregeling. Zijn werkgever heeft geen uitgebreide regeling in een arbeidsvoorwaardereglement als het gaat om het op USB-sticks zetten van prijs van concurrentiegevoelige informatie dan wel het naar de eigen privé e-mail sturen van gevoelige informatie over een klant.

Lees verder

28 oktober 2016

WERKGEVER STELT NA 3 MAANDEN MISMATCH, WERKNEMER VORDERT €180.000,-

De werknemer komt per 1 juni 2015 bij de werkgever in dienst in de functie van Manager Professional Services voor € 7.500,- bruto per maand en maakt deel uit van het managementteam van de werkgever. Al binnen enkele weken na aanvang van het dienstverband blijkt van een mismatch. Hoe loopt dat af?

Lees verder

28 oktober 2016

WERKNEMER STOPT HET VERBETERTRAJECT: IS DIT VERWIJTBAAR?

De werkneemster is sinds 1978 in dienst als verzorgende bij een Friese ouderenorganisatie. Vast staat dat het laatste officiële functioneringsgesprek in 2010 heeft plaatsgevonden en dat de beoordeling positief was. Naar aanleiding van vermeende klachten van bewoners komen in de loop van 2015 gesprekken op gang over de vraag of een verbetertraject moet worden gevolgd dan wel een beëindiging met wederzijds goedvinden moet worden nagestreefd.

Lees verder

26 september 2016

GOLDEN PARACHUTE EN DE TRANSITIEVERGOEDING: IS EEN DUBBELE VERGOEDING MOGELIJK?

In een recente uitspraak oordeelde de kantonrechter Maastricht over de vraag hoe een ontslagvergoeding op basis van een ‘golden parachute’ zich verhoudt tot de transitievergoeding. Kan de werknemer aanspraak maken op beide vergoedingen?

Lees verder

26 september 2016

ONTSLAG OP STAANDE VOET ONGELDIG EN ONTBINDING IN HOGER BEROEP AFGEWEZEN

Op 23 augustus 2016 oordeelt het Gerechtshof over een zaak tussen de Bijenkorf en een 35-jarige salesmedewerkster. Deze medewerkster is op 29 juli 2015 op staande voet ontslagen, maar legt zich daar niet bij neer. De kantonrechter vindt het ontslag op staande voet niet terecht, maar ontbindt wel de arbeidsovereenkomst. Beide partijen gaan in hoger beroep. Het ontslag op staande voet is bij de uitspraak van het Gerechtshof ruim een jaar geleden. Welke consequenties heeft dit?

Lees verder

26 september 2016

WIE BETAALT DE SCHADE WEGENS ILLEGAAL GEKOPIEERDE SOFTWARE DOOR WERKNEMER?

Veel werkgevers hebben wel vastgelegd in een protocol, reglement of gebruikersovereenkomst voor de pc of laptop, dat het verboden is voor de werknemers om software illegaal te kopiëren en te gebruiken. In een recente uitspraak werd een werkgever door de producent en leverancier van CAD-software aansprakelijk gesteld voor de schade die zij had geleden omdat een werknemer van deze werkgever een illegale kopie had gemaakt. Wie is aansprakelijk en wie moet de schade betalen?

Lees verder

25 augustus 2016

ADVIESRECHT OR TIJDENS (DOORSTART UIT) FAILLISSEMENT?

Ingeval van het faillissement van een onderneming zijn verschillende wettelijke regelingen die buiten faillissement wel van toepassing zijn, niet meer van toepassing. Zo geldt niet langer de normale ontslagbescherming, zijn de opzegtermijnen sterk verkort en gelden ook niet de regels bij overgang van onderneming. Wat is de positie van de OR?

Lees verder

25 augustus 2016

VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING; TERUGBETALEN AAN DE WERKGEVER?

In een recent arrest oordeelt het Gerechtshof over de vraag of een werkneemster een door haar verduisterd bedrag van € 61.000,- dient terug te betalen aan werkgever. De kantonrechter in eerste aanleg vond van wel. Blijft deze uitspraak in stand of trekt werkgever aan het kortste eind?

Lees verder

25 augustus 2016

LOONSANCTIE DOOR FOUT ARBEIDSKUNDIGE: KAN WERKGEVER SCHADE VERHALEN?

Recent heeft het Hof Den Haag zich gebogen over een zaak waarin een arbeidskundige een fout had gemaakt bij de begeleiding van de re-integratie van een zieke werknemer, met een zeer forse rekening voor de werkgever tot gevolg. Deze kreeg namelijk door UWV een loonsanctie voor een jaar opgelegd. Kan de werkgever de door haar ingeschakelde deskundige aansprakelijk houden voor deze schade?

Lees verder

27 juli 2016

ONTSLAG EN ZIEKTE

Veel rechtspraak verschijnt over de ingewikkelde samenhang tussen ziekte en ontslag. Algemeen uitgangspunt is dat de werknemer tijdens en wegens ziekte niet kan worden ontslagen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Dient er in dergelijke gevallen ook een vergoeding te worden betaald?

Lees verder

27 juli 2016

ONDERNEMINGSRAAD DOOR BESTUURDER OP VERKEERDE BEEN GEZET IN WOR-ADVIESPROCEDURE

In de praktijk gaat het bij de adviesprocedure regelmatig fout en dat wordt flink bestraft: de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam kan tot het oordeel komen dat de ondernemer niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen en hem verplichten om zijn eerdere besluit in te trekken en inmiddels verrichte uitvoeringshandelingen terug te draaien.

Lees verder

27 juli 2016

FACTS EN FIGURES NA ÉÉN JAAR WWZ: 84% VAN DE ONTBINDINGSVERZOEKEN WEGENS DISFUNCTIONEREN WORDT AFGEWEZEN

Recent is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geëvalueerd*. Er blijken aanmerkelijk meer ontbindingsverzoeken te worden afgewezen, waarvan verreweg de meeste afwijzingen bij de zogeheten ‘d-grond’ te weten disfunctioneren. Wat is de invloed op de hoogte van de gemiddelde ontslagvergoeding?

Lees verder

27 juli 2016

ONTSLAG WEGENS SCHENDING RE-INTEGRATIE-VERPLICHTINGEN?

Afgelopen weken verschenen er drie uitspraken waarin schending van re-integratie-verplichtingen leidde tot ontslag. Terecht?

Lees verder

23 juni 2016

ONTSLAG VAN DE ZONNEKONING BIJ EEN NOTARISKANTOOR

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst geldt als uitgangspunt dat de werkgever een transitievergoeding betaalt aan de werknemer, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. In deze zaak stelt de werkgever dat werknemer, die zich als zonnekoning gedraagt, géén recht heeft op de transitievergoeding. Krijgt werkgever gelijk?

Lees verder

23 juni 2016

VALKUILEN BIJ DOORWERKEN NA DE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD

In onze praktijk krijgen wij regelmatig de vraag voorgelegd wat de mogelijkheden én risico’s zijn om een pensioen- of AOW-gerechtigde werknemer te laten doorwerken. Sinds 1 januari 2016 zijn deze mogelijkheden verruimd. Maar let op: de wet “Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd” én de wet “Wet Werk en Zekerheid” bevatten op dit vlak enkele valkuilen.

Lees verder

20 juni 2016

HET ONTSLAG OP STAANDE VOET IN DE PRAKTIJK

Sommige werkgevers zijn, zeker onder de nieuwe wetgeving (WWZ), huiverig voor een ontslag op staande voet terwijl andere werkgevers juist eerder overgaan tot ontslag op staande voet om de verplichte transitievergoeding te (trachten te) ontlopen. Hoe is de praktijk? Hoe oordelen rechters onder de WWZ over het ontslag op staande voet?

Lees verder

20 juni 2016

ONTSLAG VOOR ALCOHOLVERSLAAFDE ARTS?

Alcohol blijft de gemoederen op de werkvloer bezig houden. Afgelopen maand verschenen er weer twee uitspraken. De arbeidsovereenkomst van een verslaafde schoonmaakster in een zorginstelling werd beëindigd, maar hoe liep het af met de verslaafde verzekeringsarts bij UWV? Lees meer...

Lees verder

31 mei 2016

VERBETERTRAJECT VAN TWEE JAAR ONVOLDOENDE

Afgelopen maand hebben we weer een aantal illustratieve uitspraken over het verbetertraject voorbij zien komen. Opvallend was onder meer de uitspraak van de kantonrechter Maastricht die een verbetertraject van twee jaar als onvoldoende beschouwde. Terecht?

Lees verder

31 mei 2016

DE WET HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS

Op 1 maart 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders aangenomen. Het belangrijkste doel van deze wet is om bedrijven met een bepaalde omvang te verplichten een interne meldingsprocedure (een klokkenluidersregeling) tot stand te brengen en bescherming te bieden aan de werknemer die intern of extern een misstand aan de orde heeft gesteld.

Lees verder

27 mei 2016

ASSCHER PRESENTEERT EERSTE WIJZIGINGEN WWZ

De Wet Werk en Zekerheid (ingevoerd per 1 januari 2015 respectievelijk 1 juli 2015) is nu al aan een eerste revisie toe. In de aanloop naar deze nieuwe wet is al veel kritiek geuit op de effecten van deze wet voor bijvoorbeeld seizoensarbeid en de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Nu, minder dan een jaar na invoering van de WWZ, is Asscher op initiatief van de voorzitter van MKB-Nederland overstag gegaan en heeft hij een akkoord bereikt met de sociale partners over enkele aanpassingen van de WWZ.

Lees verder

21 april 2016

De ins en outs van het (wettelijk verplichte!) verbetertraject

Sinds de wijziging van het ontslagrecht kan de rechter de afwezigheid van een verbetertraject niet meer compenseren in een hogere ontslagvergoeding. Wat kan de rechter wel? Hoe belangrijk is het verbetertraject nog?

Lees verder

15 april 2016

Billijke vergoedingen

Na acht maanden WWZ komen geleidelijk aan de eerste uitspraken binnen waarin rechters zich buigen over de billijke vergoeding in aanvulling op de wettelijk verplichte transitievergoeding. Wanneer wordt een billijke vergoeding toegekend en welke omstandigheden wegen mee?

Lees verder

14 april 2016

Van VAR naar DBA

“Leuker kunnen we het niet maken, wel lastiger” Met invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties wordt de VAR per 1 mei 2016 afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de zekerheid voor een opdrachtgever om niet achteraf met loonheffingen te worden geconfronteerd. Kunnen de risico’s op andere wijze worden afgedekt? Lees meer...

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten