Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

CONSULTATIE ONTWERPBESLUIT ‘TORENKRAAN BIJ DAKSANER- INGEN’ TOT 13 NOVEMBER 2018

10 oktober 2018

Op 2 oktober 2018 publiceerde de regering een conceptbesluit tot wijziging van het Arbobesluit. De wetswijziging maakt de inzet van werkbakken aan een torenkraan mogelijk. LXA signaleert nog een aantal knelpunten in de regelgeving voor de praktijk. De asbestbranche heeft tot 13 november a.s. om een reactie te geven op de wetswijziging.

Aanpassing van artikel 7.23d Arbobesluit

De aangekondigde wetswijziging is op een aantal punten een flinke verbetering. De voorwaarde uit het oude artikel 7.23d Arbobesluit “dat de werkzaamheden jaarlijks hooguit enkele keren plaatsvinden”, wordt geschrapt. Dat is goed nieuws, zeker voor bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in dergelijke projecten. Ook de open zijde van de werkbak wordt alsnog toegestaan en de “maximaal 4 uur per dag”-regel wordt geschrapt.

Knelpunten voor de praktijk?

Hoewel het wetsvoorstel dus gematigd positief stemt, signaleren wij nog een aantal mogelijke knelpunten voor de praktijk.

In de eerste plaats merken wij op dat de wetswijziging pas per 1 juli 2019 in werking treedt. Tot die tijd blijven saneringsbedrijven dus in onzekerheid over het gebruik van de torenkraan.

In de tweede plaats moet valbeveiliging worden gebruikt, waardoor de werknemers niet uit de werkbak kunnen stappen. Wij vragen ons hardop af of dit voor een werkbare situatie oplevert voor de praktijk. Is het mogelijk om daken te saneren zonder (incidenteel) uit de werkbak te stappen?

In de derde plaats is vooralsnog onduidelijk of I-SZW het wel toestaat om de werkbak te positioneren door één been te plaatsen op het dak, buiten de werkbak. Ook hierover is het van belang dat vooraf duidelijkheid komt.

Deze en andere knelpunten kunnen in de consultatieronde worden voorgelegd aan de regering. Op basis van de ingezonden reacties kan de regering het ontwerpbesluit aanpassen of verduidelijken.

Advies

Alle stakeholders binnen de branche – verhuurbedrijven, saneringsbedrijven, brancheorganisaties, etc. – zijn uitgenodigd om vóór 13 november a.s. een reactie te geven op het ontwerpbesluit. Knelpunten en onduidelijkheden kunnen dan aan het voetlicht worden gebracht. Ons advies aan de branche is om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Mocht u meer informatie wensen over deze consultatieronde of met ons hierover van gedachten willen wisselen, neem dan (geheel vrijblijvend) contact op met onze specialisten.

 

Door: Jelle Bekke

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in asbest

29 maart 2019

WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019-9

WIST JE DAT: : de inventariseerder ook andere maatregelen mag nemen bij het nemen van materiaalmonsters?

Lees verder

22 maart 2019

WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019-8

WIST JE DAT: het begrip ‘aandeelhouder’ wordt vervangen door ‘uiteindelijk belanghebbende’?

Lees verder

15 maart 2019

WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019-7

WIST JE DAT: een termijn is gekoppeld aan de invoer van gegevens in het LAVS?

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten