Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

GEBRUIK VAN TORENKRAAN BIJ DAKSANERINGEN ALSNOG TOEGESTAAN

28 september 2018

De inzet van werkbakken aan torenkranen bij de sanering van asbestdaken wordt alsnog onder strenge voorwaarden toegestaan. Staatssecretaris Van Ark schiet de asbestbranche daarmee te hulp, nadat brancheorganisaties massaal de noodklok luidden.

Noodklok

In de asbestsaneringsbranche werden moeilijk bereikbare asbestdaken sinds jaar en dag gesaneerd met een torenkraan. Voorheen stond Inspectie SZW het gebruik van een torenkraan toe. Tot maart 2017. Vanaf dat moment besloot Inspectie SZW handhavend op te treden tegen saneringsbedrijven die gebruik maakten van een torenkraan.

Dit leidde tot onwerkbare situaties, simpelweg omdat voor sommige daksaneringen geen (veilige) alternatieven bestaan. Onder andere VVT, Veras, VVTB, VAVB, HZC, LTO Nederland en de Koninklijke Metaalunie drongen bij de Staatssecretaris aan op een snelle oplossing voor de ontstane onwerkbare situatie. Dit heeft zelfs geleid tot een parlementair debat waarbij een ruime Kamermeerderheid de Staatssecretaris opriep om met de branche tot een oplossing te komen. In een brief aan de Tweede Kamer van 27 september jl. geeft de Staatssecretaris alsnog gehoor aan die oproep.

Tijdelijke uitzondering

De Staatssecretaris stelt vast dat in een (beperkt) aantal gevallen de inzet van een werkbak aan een torenkraan, de enige manier is om het dak te saneren. Hoewel die methode niet haar voorkeur verdient, maakt zij een tijdelijke uitzondering voor asbestsanering met een werkbak. Tijdelijk: totdat door innovatie een veiligere methode is ontwikkeld.

Ook zal de Staatssecretaris de bestaande grens van maximaal 4 uur per dag opheffen en wordt het mogelijk om met werkbakken te werken waarbij één zijde open is, om het saneren van daken te vergemakkelijken.

Nee, tenzij-regel

Uitgangspunt blijft dat daksaneringen op een andere wijze moeten plaatsvinden. De uitzondering is dus bedoeld voor specifieke gevallen waarin andere werkmethoden in de praktijk nog niet mogelijk zijn.

Het werken in de werkbak zal aan extra regels onderhevig worden. Werknemers moeten een korte veiligheidsaanlijning gebruiken  Daarnaast zal de werkgever voor elk project een gecertificeerde veiligheidskundige moeten laten beoordelen of het gebruik van een werkbak noodzakelijk is en of er voldoende veiligheidsvoorzieningen worden getroffen. Bij een positief oordeel kan de werkgever de werkbak in dat geval inzetten.

Tot slot de weersomstandigheden gunstig zijn om veilig te kunnen werken met de torenkraan.

De Staatssecretaris gaat nu – in overleg met Inspectie SZW en de branche - een leidraad ontwikkelen waarmee werkgevers kunnen inschatten of een bepaalde klus in aanmerking komt voor de inzet van een werkbak.

Advies

Met deze toezegging komt de Staatssecretaris tegemoet aan de roep van de branche om torenkranen onder voorwaarden toe te staan. De vraag is echter of de hele branche nu is geholpen. Een aantal bedrijven heeft zich immers gespecialiseerd in het saneren van moeilijk bereikbare daken met behulp van de torenkraan en daarvoor flinke investeringen gedaan. Hoewel de zogenaamde ‘4-uursregel’ wordt geschrapt, lijkt het erop dat andere beperkingen blijven bestaan. Bijvoorbeeld de regel dat werkzaamheden vanuit de werkbak jaarlijks hooguit enkele keren mogen plaatsvinden. Om specialistisch gebruik van de torenkraan toe te staan, is het in onze optiek ook van belang dat ook die regel verdwijnt of wordt aangepast. Wij zullen de voorstellen van de Staatssecretaris kritisch blijven volgen.

Wilt u weten wat de gevolgen kunnen zijn voor uw bedrijf? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

 

Door: Jelle Bekke

 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in asbest

14 november 2018

MAG BUURMAN GEBRUIK VAN ZIJN PERCEEL VOOR ASBESTVERWIJDERING WEIGEREN?

Soms is voor het verrichten van werkzaamheden het gebruik van andermans grond of gebouw noodzakelijk. Is de eigenaar verplicht om gebruik altijd toe te staan?

Lees verder

10 oktober 2018

CONSULTATIE ONTWERPBESLUIT ‘TORENKRAAN BIJ DAKSANERINGEN’ TOT 13 NOVEMBER 2018

Op 2 oktober 2018 publiceerde de regering een conceptbesluit tot wijziging van het Arbobesluit, die de inzet van werkbakken aan een torenkraan mogelijk maakt. Het advies aan de branche is om vóór 13 november a.s. te komen met een reactie.

Lees verder

28 september 2018

BREAKING NEWS: ASBESTREGELGEVING OP DE SCHOP

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt Staatssecretaris Van Ark 8 actiepunten aan, om de regels op het gebied van asbest en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Wij zullen u kort bijpraten over de belangrijkste wijzigingen.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten