Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Nieuwe matigingsgronden voor Arboboetes per direct van kracht

28 januari 2016

De minister heeft nieuwe matigingsgronden voor Arboboetes gepubliceerd. Deze zijn per direct van kracht geworden. Doorstaan deze nieuwe matigingsgronden wél de kritiek van de bestuursrechter?

Op 18 december 2015 introduceerde de minister nieuwe matigingsgronden in de vernieuwde Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Deze nieuwe matigingsgronden zijn per direct van kracht.

Hiermee reageert de minister op een tweetal belangrijke uitspraken van de hoogste bestuursrechter dat het zogenaamde cumulatieve karakter van de matigingsgronden onredelijk is. De bestuursrechter constateerde dat de cumulatieve toepassing van de matigingsgronden er regelmatig toe leidde dat de boete aan een werkgever die niet heeft voldaan aan de eerste matigingsgrond, maar wel voor een belangrijk deel daarvan en bovendien geheel of in belangrijke mate aan de tweede en/of derde matigingsgrond, in het geheel niet werd gematigd. Hierdoor werd aan deze werkgevers dezelfde boete opgelegd als aan werkgevers die zich helemaal niet hadden ingespannen om de overtreding te voorkomen.

Nadat de oude matigingsgronden korte tijd uit de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving zijn geschrapt, gelden vanaf nu de volgende matigingsgronden:

“De volgende inspanningen kunnen leiden tot een matiging van 25% per onderdeel:

  1. als de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd en een veilige werkwijze is ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet;
  2. als de noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze;
  3. als er adequate instructies zijn gegeven;
  4. als er adequaat toezicht is gehouden.”

Van belang is dat de minister het cumulatieve karakter van matigingsgronden heeft laten varen.  Daarnaast zijn de matigingsgronden nu onderverdeeld in een viertal (vergelijkbare) factoren die ieder kunnen leiden tot een verlaging van 25% van het boetenormbedrag.

Of deze matigingsgronden de redelijkheidstoets van de bestuursrechter wél kunnen doorstaan, moet nog blijken. Naar onze mening zal veel afhangen van de wijze waarop het beleid wordt toegepast. De nota van toelichting bij de beleidswijziging stelt ons wat dat betreft niet gerust. Daarin schrijft de minister: “Wel zal er vaak sprake zijn van een samenhang tussen de verschillende matigingsgronden. Er zal bijvoorbeeld doorgaans geen sprake kunnen zijn van adequaat toezicht als er geen veilige werkwijze is ontwikkeld. Adequaat toezicht ziet immers op de toepassing van de veilige werkwijze.”

Als de minister “vaak” of “doorgaans” de matigingsgronden alsnog cumulatief gaat toepassen, is sprake van een nieuwe lap op een oud kleed en kan de minister opnieuw rekenen op rechterlijke kritiek. De kans is groot dat de minister in de praktijk alsnog het maximale boetebedrag oplegt, terwijl een saneerder kan aantonen dat hij zich (maximaal) heeft ingespannen om een overtreding te voorkomen. Die saneerders zullen dus hun gelijk moeten halen in een procedure bij de bestuursrechter.

Advies

De advocaten van LXA hebben ruime ervaring met het succesvol aanvechten van boetebesluiten. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of advies over uw kansen op een geslaagde procedure tegen (de hoogte van) een opgelegde Arboboete? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van asbest en Arboboetes: Tim Segers, Peter Huijbregts en Jelle Bekke.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in asbest

6 april 2018

LXA BRENGT NIEUW BOEK UIT OVER ASBEST

Het asbestteam van LXA The Law Firm heeft in samenwerking met Berghauser Pont Publishing het boek ‘Asbest, Toezicht en Handhaving’ (derde druk) uitgegeven. Het boek biedt een actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving.

Lees verder

13 maart 2018

SPELEN ASBESTRISICO’S EEN ROL BIJ AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN?

Moet een gemeente eventuele gezondheidsrisico’s wegens de aanwezigheid van asbest meenemen bij de vraag of zij een omgevingsvergunning moet verlenen? De gemeente meent van niet, een buurman is de tegenovergestelde mening toegedaan. Wat vindt de Raad van State?

Lees verder

7 februari 2018

WERKNEMER WORDT OP STAANDE VOET ONTSLAGEN VANWEGE HET SCHENDEN VAN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Heeft u, net als de werkgever in deze zaak, te maken met werknemers die de veiligheidsvoorschriften niet naleven? Mag je tegen die werknemers optreden, en hoe doe je dat dan? In dit artikel wordt dit toegelicht aan de hand van het ontslag op staande voet van een werknemer van een eindbeoordelingsinstelling!

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten