Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

SANERINGSBEDRIJF VERANTWOORDELIJK VOOR DEUGDELIJKHEID INVENTARISATIERAPPORT?

11 september 2019

In een door LXA namens de certificaathouder gestarte procedure is deze zomer een belangrijk advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert gepubliceerd. Belangrijk omdat de Bezwaarschriftencommissie duidelijkheid geeft over een jarenlang slepende discussie tussen enerzijds saneerders en anderzijds de handhavende instanties, namelijk hoever reikt de zorgplicht van het saneringsbedrijf om te controleren dat een inventarisatierapport voldoet aan het Certificatieschema.

Op basis van het Certificatieschema dient het saneringsbedrijf ervoor zorg te dragen dat op de projectlocatie een geldig asbestinventarisatierapport aanwezig is. Het Certificatieschema stelt een aantal eisen aan een inventarisatierapport, waaronder een overzicht van alle aangetroffen asbest op locatie. De inventariseerder is verplicht om een inventarisatierapport op te stellen dat voldoet aan alle eisen die daarvoor gelden op grond van het Certificatieschema (artikel 22). Voldoet het inventarisatierapport niet aan alle eisen, dan levert dit een afwijking op voor het inventarisatiebedrijf in het kader van het procescertificaat.

De procedure die leidde tot het uitgebrachte advies van de bezwaarschriftencommissie van Ascert, werd tijdens een projectaudit geconstateerd dat het inventarisatierapport niet voldeed aan artikel 22 van het Certificatieschema. Het inventarisatierapport bevatte namelijk niet de vereiste omschrijving van het af te bakenen gebied of de af te bakenen ruimte bij de asbestverwijdering. Vervolgens werd hiervoor een afwijking uitgeschreven aan het saneringsbedrijf. De vraag die voorlag bij de Bezwaarschriftencommissie was of het saneringsbedrijf ook verplicht is om te controleren of het inventarisatierapport voldoet aan alle vereisten. Volgens de Bezwaarschriftencommissie van Ascert is dit niet het geval. De zorgplicht van de saneerder voor een geldig inventarisatierapport reikt niet zover dat ook moet worden gecontroleerd of het inventarisatierapport voldoet aan alle vereisten uit het schema. Dat is immers de taak van het inventarisatiebedrijf, aldus de commissie.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, of wilt u opkomen tegen een afwijking, opgelegd door een handhavende instantie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van asbest.

 

Door: Mistral Ceelen & Jelle Bekke

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in asbest

11 september 2019

WAAR SANEERDER ZEGEVIERT, WORDT OPDRACHTGEVER OP DE VINGERS GETIKT

Na bijna 3 jaar te hebben geprocedeerd, heeft een door LXA bijgestane saneerder een klinkende overwinning behaald in een langlopende meerwerkdiscussie met haar voormalig opdrachtgever.

Lees verder

11 september 2019

SANERINGSBEDRIJF VERANTWOORDELIJK VOOR DEUGDELIJKHEID INVENTARISATIERAPPORT?

Is alleen de inventariseerder verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het rapport? Of kan een saneerder ook een afwijking aan zijn broek krijgen als hij saneert op een rapport dat niet voldoet aan alle eisen van het Certificatieschema?

Lees verder

11 september 2019

WIJZIGING WETGEVING ASBEST VAN KRACHT PER 1 JULI 2019

Uitgelicht: de belangrijkste wijzigingen in het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit 2012.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten