Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Contracteren & Procederen

21 juni 2019

IS UW ORGANISATIE (NOG) FRAUDEPROOF?

Vrijwel dagelijks verschijnen nieuwsberichten over grootschalige bedrijfsfraude. Het is dan ook voor iedere ondernemer van belang zich af te vragen of zijn organisatie nog wel fraudeproof is. Deze bijdrage verschaft tips en tricks die de kans op bedrijfsfraude binnen uw organisatie verkleinen.

Lees verder

2 april 2019

VRIENDENDIENST OF OPDRACHT?

Je houdt ze graag te vriend, die handige jongens met klus- of aannemingsbedrijven. Daar zet je graag een kratje bier voor koud, om na het leggen van die vloer te proosten op het mooie resultaat. Maar wat als de vloer korte tijd later scheuren gaat vertonen en daardoor schade ontstaat? Het antwoord hangt af van de vraag: Was je vriend of opdrachtgever?

Lees verder

13 maart 2019

(ONLINE) RETAILERS OPGELET: BEN JIJ AL PSD2 PROOF?

PSD2 voorziet naast een juridische basis voor een aantal vernieuwingen, ook in een verbod voor retailers op het berekenen van extra kosten aan consumenten voor betaling via Visa of Mastercard, automatische incasso en internetbankieren. Hoe zit het nou eigenlijk?

Lees verder

12 maart 2019

LEER FRAUDE HERKENNEN

Het aantal fraudegevallen neemt toe. Één op de vijf ondernemingen heeft jaarlijks te maken met materiële fraude en één op de duizend werknemers maakt zich schuldig aan een vorm van substantiële fraude. Hoe kun je fraude herkennen?

Lees verder

12 maart 2019

WET AFWIKKELING MASSASCHADE IN COLLECTIEVE ACTIE

De vergoeding van massaschade aan consumenten een stap dichterbij. Wat zijn de voorwaarden onder het nieuwe wetsvoorstel?

Lees verder

12 maart 2019

HEIMELIJK OPGENOMEN GESPREK TOELAATBAAR BEWIJS?

Is een heimelijk opgenomen gesprek (in beginsel) toelaatbaar als bewijs in een civiele procedure? Wij geven antwoord.

Lees verder

13 december 2018

EINDELIJK IS PROCEDEREN IN HET ENGELS MOGELIJK

Goed nieuws voor bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten. Naar het voorbeeld van New York, London, Dubai en Singapore heeft Amsterdam vanaf 1 januari 2019 ook een overheidsrechter die in flexibele en snelle procedures grote commerciële geschillen behandelt in de Engelse taal en tegen gematigde tarieven.

Lees verder

13 december 2018

LET OOK OP BIJ ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN!

Overeenkomsten kunnen via elektronische weg worden gesloten, maar elektronische handtekeningen kunnen problemen geven.

Lees verder

9 oktober 2018

BESTUURDER, REKEN UW BV NIET TÉ SNEL RIJK

Een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis kan door de BV direct ten uitvoer worden gelegd. Dit is voor de bestuurder van de BV niet altijd zonder risico. Aan wat voor situaties moet worden gedacht?

Lees verder

4 oktober 2018

NIEUWE WET: VERGOEDING VAN AFFECTIESCHADE VOOR NAASTEN EN NABESTAANDEN

Per 1 januari 2019 is het mogelijk voor naasten en nabestaanden van een slachtoffer zogenoemde affectieschade te verhalen op de daarvoor aansprakelijke partij. Wat is het doel van deze schadevergoeding en aan welke voorwaarden is de vergoeding verbonden?

Lees verder

4 oktober 2018

TOESTEMMING ECHTGENOOT VEREIST BIJ AANGAAN BORGTOCHTOVEREENKOMST?

De wet bevat een uitzondering op het toestemmingsvereiste van de echtgenoot bij het aangaan van een borgtochtovereenkomst. Wat houdt deze uitzondering in en wanneer is de uitzondering van toepassing?

Lees verder

9 augustus 2018

BESTUURDERSAANPRAKELIJKHEID: SNELLER AANSPRAKELIJK BIJ SCHENDING WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN?

Voor het aannemen van de aansprakelijkheid van een bestuurder dient persoonlijk een ernstig verwijt te worden gemaakt. Maar geldt dit ook indien de vennootschap wettelijke voorschriften schendt?

Lees verder

9 augustus 2018

EUROPEES BANKBESLAG: HET INWINNEN VAN REKENING-INFORMATIE VAN UW BUITENLANDSE DEBITEUR

U wilt beslag leggen ten laste van uw buitenlandse debiteur, maar u weet niet waar uw debiteur bankiert. Hoe kunt u via het Europees bankbeslag achterhalen waar uw debiteur in het buitenland bankiert?

Lees verder

31 juli 2018

BEROEP OP OPZEGREGELING IN STRIJD MET DE REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID?

In een overeenkomst kan een regeling worden opgenomen ten aanzien van het moment en onder welke voorwaarden de overeenkomst door (één van de) partijen opgezegd kan worden. Maar staat het een partij dan ook altijd vrij om een beroep te doen op deze regeling?

Lees verder

4 juni 2018

OPZEGTERMIJN VAN EEN JAAR ONREDELIJK BIJ OVEREENKOMST VAN EEN JAAR?

De meeste overeenkomsten bevatten een opzegtermijn. Maar wat is nou een redelijke termijn? In een bijzonder geval heeft het gerechtshof daar een oordeel over gegeven.

Lees verder

4 juni 2018

EUROPEES BANKBESLAG: VERSTREKKENDE GEVOLGEN BIJ NIET STELLEN VAN ZEKERHEID

Een van de voorwaarde voor het Europees bankbeslag is dat u zekerheid stelt voor de eventuele schade die uw schuldenaar lijdt door het Europees bankbeslag. Maar wat nu als u geen zekerheid kunt stellen?

Lees verder

1 mei 2018

ACHTER UW GELD AAN IN HET BUITENLAND: HET EUROPEES BANKBESLAG

U doet internationaal zaken in een of meer Europese landen. U werkt elke dag hard om uw klanten zo goed mogelijk te bedienen en om een zo goed mogelijk product of dienst te leveren. Het is dan vervelend als u te maken krijgt met een slecht betalende klant. Hoe kunt u achter uw geld aan als uw debiteur in het buitenland zit?

Lees verder

1 mei 2018

CONTRACTUELE ZORGVULDIGHEIDSNORM BANKEN REDDINGSBOEI VOOR ONDERNEMERS

Rabobank is in korte tijd tweemaal op haar vingers getikt wegens schending van haar contractuele bancaire zorgplicht. In dit artikel bespreken wij waarom.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten