Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Contracteren & Procederen

9 oktober 2018

BESTUURDER, REKEN UW BV NIET TÉ SNEL RIJK

Een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis kan door de BV direct ten uitvoer worden gelegd. Dit is voor de bestuurder van de BV niet altijd zonder risico. Aan wat voor situaties moet worden gedacht?

Lees verder

4 oktober 2018

NIEUWE WET: VERGOEDING VAN AFFECTIESCHADE VOOR NAASTEN EN NABESTAANDEN

Per 1 januari 2019 is het mogelijk voor naasten en nabestaanden van een slachtoffer zogenoemde affectieschade te verhalen op de daarvoor aansprakelijke partij. Wat is het doel van deze schadevergoeding en aan welke voorwaarden is de vergoeding verbonden?

Lees verder

4 oktober 2018

TOESTEMMING ECHTGENOOT VEREIST BIJ AANGAAN BORGTOCHTOVEREENKOMST?

De wet bevat een uitzondering op het toestemmingsvereiste van de echtgenoot bij het aangaan van een borgtochtovereenkomst. Wat houdt deze uitzondering in en wanneer is de uitzondering van toepassing?

Lees verder

9 augustus 2018

BESTUURDERSAANPRAKELIJKHEID: SNELLER AANSPRAKELIJK BIJ SCHENDING WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN?

Voor het aannemen van de aansprakelijkheid van een bestuurder dient persoonlijk een ernstig verwijt te worden gemaakt. Maar geldt dit ook indien de vennootschap wettelijke voorschriften schendt?

Lees verder

9 augustus 2018

EUROPEES BANKBESLAG: HET INWINNEN VAN REKENING-INFORMATIE VAN UW BUITENLANDSE DEBITEUR

U wilt beslag leggen ten laste van uw buitenlandse debiteur, maar u weet niet waar uw debiteur bankiert. Hoe kunt u via het Europees bankbeslag achterhalen waar uw debiteur in het buitenland bankiert?

Lees verder

31 juli 2018

BEROEP OP OPZEGREGELING IN STRIJD MET DE REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID?

In een overeenkomst kan een regeling worden opgenomen ten aanzien van het moment en onder welke voorwaarden de overeenkomst door (één van de) partijen opgezegd kan worden. Maar staat het een partij dan ook altijd vrij om een beroep te doen op deze regeling?

Lees verder

4 juni 2018

OPZEGTERMIJN VAN EEN JAAR ONREDELIJK BIJ OVEREENKOMST VAN EEN JAAR?

De meeste overeenkomsten bevatten een opzegtermijn. Maar wat is nou een redelijke termijn? In een bijzonder geval heeft het gerechtshof daar een oordeel over gegeven.

Lees verder

4 juni 2018

EUROPEES BANKBESLAG: VERSTREKKENDE GEVOLGEN BIJ NIET STELLEN VAN ZEKERHEID

Een van de voorwaarde voor het Europees bankbeslag is dat u zekerheid stelt voor de eventuele schade die uw schuldenaar lijdt door het Europees bankbeslag. Maar wat nu als u geen zekerheid kunt stellen?

Lees verder

1 mei 2018

ACHTER UW GELD AAN IN HET BUITENLAND: HET EUROPEES BANKBESLAG

U doet internationaal zaken in een of meer Europese landen. U werkt elke dag hard om uw klanten zo goed mogelijk te bedienen en om een zo goed mogelijk product of dienst te leveren. Het is dan vervelend als u te maken krijgt met een slecht betalende klant. Hoe kunt u achter uw geld aan als uw debiteur in het buitenland zit?

Lees verder

1 mei 2018

CONTRACTUELE ZORGVULDIGHEIDSNORM BANKEN REDDINGSBOEI VOOR ONDERNEMERS

Rabobank is in korte tijd tweemaal op haar vingers getikt wegens schending van haar contractuele bancaire zorgplicht. In dit artikel bespreken wij waarom.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten