Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

WETSVOORSTEL VERANKERING GEDRAGSCODE FRANCHISE

12 april 2017

Krijgt de Nederlandse Franchise Code (NFC) dan toch een verplichte toepassing? LXA’s Herman Knotter is geen voorstander van de code, voor de consultatietermijn sluit op 25 mei 2017 zal hij zijn bezwaren tegen de NFC kenbaar maken.

(Demissionair) Minister Kamp heeft vandaag zijn voorstel inzake een franchisewet naar de Tweede Kamer gestuurd (zie hier).

Het concept wetsvoorstel ligt tevens voor ter consultatie (bekijk deze hier), waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening kunnen geven, gedurende een periode van 6 weken. De consultatietermijn eindigt op 25-05-2017.

Volgens het voorstel zal de Nederlandse Franchise Code (versie 2016) verplicht dienen te worden toegepast door franchiseformules. Zie hier voor de NFC. 

Verantwoordelijk partner Herman Knotter van de sectie franchise van LXA The Law Firm is een felle tegenstander van de (wettelijke verankering van de) NFC.

Het afgelopen jaar heeft Herman Knotter in diverse publicaties zijn bezwaren tegen de NFC inhoudelijk toegelicht.

Een belangrijk bezwaar betreft de verregaande inbreuk op de contractsvrijheid van partijen. Daarbij is deze NFC evident geschreven voor een bepaalde branche die prominent aanwezig is binnen franchise, namelijk de supermarktbranche.

Franchise kent echter vele verschijningsvormen, waardoor deze NFC aansluiting mist met de praktijk bij een groot aantal andere franchiseformules.

LXA The Law Firm zal dan ook gebruik maken van de mogelijkheid om in de consultatiefase haar bezwaren tegen de (wettelijke verankering van de) NFC gemotiveerd kenbaar te maken.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in franchise

28 maart 2019

FRANCHISE EXPO PARIS 2019 & FRANCHISEBEURS ONDERNEEM ‘T!

Naast de Franchise Expo Paris, is LXA dit jaar ook weer te vinden als standhouder op de Franchisebeurs ‘Onderneem ‘t!’

Lees verder

13 maart 2019

DEFINITIE ‘FRANCHISEOVEREENKOMST’ IN WETSVOORSTEL ‘WET FRANCHISE’ ONTOEREIKEND?

Het wetsvoorstel ‘Wet Franchise’ geeft een definitie van het begrip franchiseovereenkomst. Een van de bezwaren tegen dit wetsvoorstel is dat deze definitie een duidelijke afbakening mist. Is dit een terecht kritiekpunt?

Lees verder

12 februari 2019

UITSPRAAK HOF OVER PROGNOSES IN LIJN MET VOORSTEL WET FRANCHISE?

In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 5 februari 2019 is geoordeeld dat de franchisegever niet schadeplichtig is jegens de franchisenemers die de vorderingen hebben ingesteld. Tevens wordt in lijn met de vaste jurisprudentie geoordeeld dat een franchisegever niet verplicht is om prognoses af te geven. Is deze uitspraak van het Hof in lijn met het wetsvoorstel inzake nieuwe wetgeving op het gebied van franchise?

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten