Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

PAS OP VOOR HET AANGAAN VAN VERPLICHTINGEN MET EEN PROJECTVENNOOTSCHAP

9 juli 2018

Vastgoedprojecten worden doorgaans – onder meer ter afdekking van de risico’s - ondergebracht in een projectvennootschap. De projectvennootschap treedt op als contractspartij en is bij het contracteren veelal niets meer dan een lege huls, tot het moment waarop de projectvennootschap haar financiële verplichtingen moet nakomen. In dat geval zal een derde, vaak een gelieerde partij, de projectvennootschap financieren.

Wat was er aan de hand?

Vorig jaar heeft de Hoge Raad een uitspraak (HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:484) gedaan die maakt dat aan het zakendoen middels een projectvennootschap risico’s kunnen kleven. Wat was er aan de hand:

Hanzevast Beleggingen en G4 hadden geruime tijd onderhandeld over de verkoop en levering van een stadion en kantoorruimte. Hanzevast Beleggingen had voor dit project de projectvennootschap Hanzevast III opgericht, waarvan zij enig aandeelhouder en tevens bestuurder was.

In mei 2004 hebben partijen een koopovereenkomst gesloten. Nadien hebben partijen onderhandeld over de wensen van de (technische) uitvoering van de kantoorruimte. De (technische) wensen zouden leiden tot ruim € 1,9 miljoen aan meerwerk. Na een discussie heeft Hanzevast III zich op het standpunt gesteld dat er geen volledige overeenstemming was bereikt. Voor het geval er wel overeenstemming zou zijn bereikt, zou G4 volgens Hanzevast III tekortschieten, omdat G4 niet bereid was de kantoorruimte tegen de overeengekomen koopprijs op het vereiste niveau af te leveren. Nadat Hanzevast III G4 een termijn had gesteld om alsnog haar verplichtingen na te komen, heeft Hanzevast III de koopovereenkomst ontbonden.

In deze zaak staat vast dat Hanzevast III de koopovereenkomst met G4 niet had mogen ontbinden. G4 spreekt Hanzevast Beleggingen – als bestuurder van Hanzevast III - aan tot vergoeding van de gederfde winst. De projectvennootschap, Hanzevast III, was immers een lege vennootschap en bood geen verhaal voor G4.

Oordeel Hoge Raad

Zowel het Hof als de Hoge Raad oordelen dat Hanzevast als bestuurder van Hanzevast III jegens G4 aansprakelijk is, doordat Hanzevast III ten onrechte de ontbinding heeft ingeroepen. Hanzevast heeft, als bestuurder van de projectvennootschap, bewerkstelligd dan wel toegelaten dat Hanzevast III niet kon nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de door G4 geleden schade.

Door het sluiten van de koopovereenkomst, mocht G4 ervan uitgaan dat Hanzevast Beleggingen ervoor zou zorgdragen dat Hanzevast III van voldoende financiële middelen zou worden voorzien om de koopsom te kunnen voldoen. Partijen waren immers overeengekomen dat Hanzevast de projectvennootschap zou voorzien van voldoende financiële middelen, zodra het stadion en de kantoorruimte zouden worden geleverd. Onder andere het voornoemde maakt dat Hanzevast Beleggingen een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt en dus aansprakelijk is.

Mocht u op het punt staan om middels een projectvennootschap rechtshandelingen te verrichten, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Door: Mark Clijsen

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in ondernemingsrecht

10 juli 2018

AGENDERINGSRECHT: HOE VER GAAT DE MACHT VAN DE AANDEELHOUDER?

Kunnen aandeelhouders en certificaathouders ook een onderwerp ter stemming (en dus niet alleen ter bespreking) in de agenda van de algemene vergadering laten opnemen?

Lees verder

9 juli 2018

KUN JE EEN AFGEGEVEN BORGTOCHT ONTBINDEN?

Wanneer je (uitbereiding van je) bedrijfsfinanciering aanvraagt zal de kredietverstrekker in veel gevallen zekerheden bedingen. Een van die zekerheden kan een (zakelijke) borgtocht zijn. In veel gevallen is het lastig een dergelijke verstrekte zekerheid vrij te laten geven, laat staan onder de verplichtingen voortvloeiende uit de verstrekte zekerheid uit te komen.

Lees verder

9 juli 2018

PAS OP VOOR HET AANGAAN VAN VERPLICHTINGEN MET EEN PROJECTVENNOOTSCHAP

Vastgoedprojecten worden doorgaans – onder meer ter afdekking van de risico’s - ondergebracht in een projectvennootschap. Is dat wel zo veilig?

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten