Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

ZAKEN DOEN IN EUROPA?

3 augustus 2017

‘Know your client’ en check uw zakenpartner via het Europees e-justitieportaal.

Doet u internationaal zaken binnen Europa? Weet (ook) dan met wie u zaken doet. Voorkom dat u uw contract door een onbevoegde persoon laat tekenen of het gebruik van onjuiste bedrijfsgegevens.

Controleer daarom de gegevens van uw zakenpartner in Europese handelsregisters. Deze registers zijn voortaan eenvoudig te raadplegen via de website van European e-Justice.

Portaal voor handelsregisters in Europa

Op de website van European e-Justice kunt u in Europese handelsregisters zoeken naar vennootschappen die zijn geregistreerd in de ondernemingsregisters in de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Via het porttaal kunt u gegevens uit nationale handelsregisters opvragen en inkijken. Ook kunt u meer informatie vinden over de nationale ondernemingsregisters en de daarin opgeslagen informatie over vennootschappen.

European e-Justice is onderdeel van de Europese Commissie. Op termijn kunt u met één zoekopdracht in alle landen binnen de EER zoeken, maar nog niet alle landen ondersteunen dit.

Deze dienst maakt deel uit van het 'Business Registers Interconnection System' (BRIS), dat is opgezet op grond van Richtlijn 2012/17/EU en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 van de Commissie. 

Hoe werkt het?

U kunt per land zoeken op Naam van het bedrijf” en “inschrijvingsnummer bedrijf”. Vervolgens ziet u ziet een lijst van resultaten die voldoen aan uw zoekcriteria en met basisinformatie over de vennootschap. Daarna kunt u om nadere gegevens over een vennootschap vragen. In het systeem krijgt u een lijst met de gegevens die door de vennootschap werden ingediend bij het nationale ondernemingsregister. Momenteel kunt u alleen verzoeken om informatie die door de nationale registers kosteloos ter beschikking wordt gesteld. Bij documenten die niet gratis zijn, vermeldt het portaal de richtprijzen van de nationale registers. Die prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd. Wilt u zo'n document aanvragen, ga dan naar de site van het betrokken nationale register, waar u de actuele prijs vindt.

Rechtszekerheid

Inzage op internet is geen garantie voor de rechtmatigheid van een buitenlandse onderneming.  Alleen een officiële schriftelijke verklaring van het betreffende register (of een relevante overheidsdienst) geeft rechtszekerheid over de buitenlandse onderneming en (geregistreerde) vertegenwoordigers.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het verkrijgen van die officiële verklaringen.

 

Door: Vera van Buggenum

 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in ondernemingsrecht

10 juli 2018

AGENDERINGSRECHT: HOE VER GAAT DE MACHT VAN DE AANDEELHOUDER?

Kunnen aandeelhouders en certificaathouders ook een onderwerp ter stemming (en dus niet alleen ter bespreking) in de agenda van de algemene vergadering laten opnemen?

Lees verder

9 juli 2018

KUN JE EEN AFGEGEVEN BORGTOCHT ONTBINDEN?

Wanneer je (uitbereiding van je) bedrijfsfinanciering aanvraagt zal de kredietverstrekker in veel gevallen zekerheden bedingen. Een van die zekerheden kan een (zakelijke) borgtocht zijn. In veel gevallen is het lastig een dergelijke verstrekte zekerheid vrij te laten geven, laat staan onder de verplichtingen voortvloeiende uit de verstrekte zekerheid uit te komen.

Lees verder

9 juli 2018

PAS OP VOOR HET AANGAAN VAN VERPLICHTINGEN MET EEN PROJECTVENNOOTSCHAP

Vastgoedprojecten worden doorgaans – onder meer ter afdekking van de risico’s - ondergebracht in een projectvennootschap. Is dat wel zo veilig?

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten