Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

ZAKEN DOEN IN EUROPA?

3 augustus 2017

‘Know your client’ en check uw zakenpartner via het Europees e-justitieportaal.

Doet u internationaal zaken binnen Europa? Weet (ook) dan met wie u zaken doet. Voorkom dat u uw contract door een onbevoegde persoon laat tekenen of het gebruik van onjuiste bedrijfsgegevens.

Controleer daarom de gegevens van uw zakenpartner in Europese handelsregisters. Deze registers zijn voortaan eenvoudig te raadplegen via de website van European e-Justice.

Portaal voor handelsregisters in Europa

Op de website van European e-Justice kunt u in Europese handelsregisters zoeken naar vennootschappen die zijn geregistreerd in de ondernemingsregisters in de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Via het porttaal kunt u gegevens uit nationale handelsregisters opvragen en inkijken. Ook kunt u meer informatie vinden over de nationale ondernemingsregisters en de daarin opgeslagen informatie over vennootschappen.

European e-Justice is onderdeel van de Europese Commissie. Op termijn kunt u met één zoekopdracht in alle landen binnen de EER zoeken, maar nog niet alle landen ondersteunen dit.

Deze dienst maakt deel uit van het 'Business Registers Interconnection System' (BRIS), dat is opgezet op grond van Richtlijn 2012/17/EU en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 van de Commissie. 

Hoe werkt het?

U kunt per land zoeken op Naam van het bedrijf” en “inschrijvingsnummer bedrijf”. Vervolgens ziet u ziet een lijst van resultaten die voldoen aan uw zoekcriteria en met basisinformatie over de vennootschap. Daarna kunt u om nadere gegevens over een vennootschap vragen. In het systeem krijgt u een lijst met de gegevens die door de vennootschap werden ingediend bij het nationale ondernemingsregister. Momenteel kunt u alleen verzoeken om informatie die door de nationale registers kosteloos ter beschikking wordt gesteld. Bij documenten die niet gratis zijn, vermeldt het portaal de richtprijzen van de nationale registers. Die prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd. Wilt u zo'n document aanvragen, ga dan naar de site van het betrokken nationale register, waar u de actuele prijs vindt.

Rechtszekerheid

Inzage op internet is geen garantie voor de rechtmatigheid van een buitenlandse onderneming.  Alleen een officiële schriftelijke verklaring van het betreffende register (of een relevante overheidsdienst) geeft rechtszekerheid over de buitenlandse onderneming en (geregistreerde) vertegenwoordigers.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het verkrijgen van die officiële verklaringen.

 

Door: Vera van Buggenum

 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in ondernemingsrecht

16 april 2018

LXA BEGELEIDT DOORSTART MOONEN

De Bossche investeerder en projectontwikkelaar Certitudo Capital neemt tien bouwprojecten en 35 personeelsleden over van de failliete Bouwgroep Moonen.

Lees verder

23 januari 2018

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS BIJ NIET AFGEDRAGEN PENSIOENPREMIES

De Hoge Raad heeft zich in een recent arrest weer eens uitgelaten over de aansprakelijkheid van bestuurders in het geval dat de pensioenpremies niet zijn afgedragen aan het pensioenfonds. Wat volgt uit het arrest? Waar moet ook alweer rekening mee worden gehouden? En hoe zit het met de melding betalingsonmacht?

Lees verder

23 januari 2018

HET ADVIESRECHT VAN DE OR: EEN STRUIKELBLOK VOOR OVERNAMES?

In een recente uitspraak van de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam wordt het adviesrecht van de OR bij de voorgenomen verkoop van een bedrijf besproken. Bij een schending van dit adviesrecht kunnen de gevolgen - ook voor de koper - verstrekkend zijn.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten