Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Overheid & Vastgoed

28 augustus 2017

HUURBESCHERMING OF NIET? PAS OP BIJ GEMENGDE OVEREENKOMSTEN!

Gemengde overeenkomsten komen in het huurrecht regelmatig voor. Denk bijvoorbeeld aan huur en franchise, huur en catering alsmede huur en zorg. Een van de gevolgen van een gemengde overeenkomst is dat onder omstandigheden sommige reguliere bepalingen niet van toepassing zijn. Een voorbeeld daarvan is de in de wet geregelde huurbescherming. Het spreekt voor zich dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben, dus let op!

Lees verder

12 juni 2017

WERK AAN DE WINKEL VOOR AANNEMERS ALS GEVOLG VAN DE WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Het wetsvoorstel is reeds aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. De beoogde invoeringsdatum van de wet is 1 januari 2018. Maar wat betekent deze wet nu voor de bouwsector?

Lees verder

12 juni 2017

HET BEHOUDEN VAN EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT SPEELT WEL DEGELIJK EEN ROL BIJ RUIMTELIJKE ORDENING

Recentelijk heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waardoor het voor ondernemers eenvoudiger wordt om tegen een aan concurrenten verleende omgevingsvergunning op te komen.

Lees verder

12 juni 2017

WELKE RECHTEN MAG EEN KOPER ONTLENEN AAN EEN ‘ARTIST IMPRESSION’?

Een artist impression is een afbeelding, filmpje of model waarmee een architect inzichtelijk maakt hoe een toekomstig gebouw eruit komt te zien. Kopers laten zich in grote mate leiden door deze visualisaties. Maar wat nu als het gebouw uiteindelijk afwijkt van het oorspronkelijke ontwerp?

Lees verder

19 mei 2017

BETEKENT EINDE FRANCHISE OOK HET EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST?

Onze ervaring leert dat een gecombineerde overeenkomst – zoals een franchiseovereenkomst gecombineerd met een huurovereenkomst – tot ingewikkelde problemen kan leiden. Zo komt het vaak voor dat een franchisenemer een pand (onder)huurt van de franchisegever. Betekent het einde van een franchiseovereenkomst dan ook het einde van de huurovereenkomst?

Lees verder

10 april 2017

VASTE AANNEEMSOM VS. STELPOST: HEEFT AANNEMER RECHT OP BIJBETALING?

Tijdens de uitvoering van een bouwproject wordt een aannemer regelmatig geconfronteerd met extra werkzaamheden en bijbehorende extra kosten. Wanneer kan de aannemer deze extra kosten vergoed krijgen van haar opdrachtgever?

Lees verder

10 april 2017

BOUWTITELS STEEDS MINDER EEN RUSTIG BEZIT

Als iemand geen gebruik maakt van bouwmogelijkheden uit een bestemmingsplan, kan een gemeente deze bouwmogelijkheden dan na verloop van tijd via een wijzigingsbevoegdheid opheffen?

Lees verder

10 april 2017

HUURPRIJSAANPASSING VAN COMMERCIEEL VASTGOED? LXA KIJKT GRAAG MET U MEE!

Onderhandelen over de huurprijs doet iedereen bij het aangaan van een huurovereenkomst. Maar wat nu als u een lange tijd huurt en de markt verandert drastisch? Of als u eigenlijk op een goede locatie zit, maar de nieuwe buurman betaalt veel minder huur? Bent u huurder van – kort gezegd – winkelruimte of horeca, dan biedt de wet wellicht uitkomst. LXA kijkt graag met u mee.

Lees verder

7 april 2017

HUURPRIJSAANPASSING: WELKE METERS TELLEN MEE?

Waar let de rechter op bij een verzoek van de huurder of de verhuurder om een huurprijsaanpassing? U leest het in deze bijdrage van mr. Peter Huijbregts.

Lees verder

20 februari 2017

WAARSCHUWING(SPLICHT): LET OP AANNEMER!

Zoals u waarschijnlijk vaker merkt: tijdens de voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van een opdracht moet je als aannemer scherp en oplettend zijn. Doe je dat niet, dan kunnen de nadelige gevolgen groot zijn. Voor een aannemer geldt namelijk een waarschuwingsplicht.

Lees verder

17 februari 2017

TEN ONRECHTE GEWEIGERDE VERGUNNING: ALTIJD KASSA?

Kan je een schadeclaim indienen tegen een gemeente wegens een onrechtmatige overheidsdaad als je niet (tijdig) bent opgekomen tegen het onrechtmatige besluit?

Lees verder

7 februari 2017

GEBRUIK VAN NEN-NORMEN IN HET BOUWRECHT: EEN GEWOONTE?

De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft in haar uitspraak van 24 februari 2016 geoordeeld dat het gebruik van NEN-normen als een gewoonte in de bouwsector geldt. Een interessante uitspraak voor partijen in de bouwsector.

Lees verder

Onze diensten

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.