Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

KAN HET ‘PATATPALEIS’ EEN BEROEP DOEN OP NAKOMING VAN EEN OVEREENKOMST WAARBIJ ZIJ GEEN PARTIJ IS?

12 maart 2018

In een kort gedingprocedure vordert het Scheveningse ‘Patatpaleis’ nakoming van een overeenkomst die de Gemeente verplicht om alsnog een voldoende passende, vervangende locatie voor haar etablissement aan te bieden. Het ‘Patatpaleis’ is geen partij bij de overeenkomst waaruit deze verbintenis voortvloeit. Toch schept de overeenkomst voor het ‘Patatpaleis’ het recht om nakoming van het beding te vorderen, zo oordeelde de Rechtbank Den Haag.

Lees hier de uitgebreide bespreking van deze uitspraak in het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR) van Wolters Kluwer.

 

Door: Jelle Bekke

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in overheid & vastgoed

23 november 2018

MAG EEN RAAMOVEREENKOMST ZONDER NIEUWE AANBESTEDINGSPROCEDURE WORDEN VERLENGD?

Is een voorgenomen verlenging van de looptijd van een – na het doorlopen van een aanbesteding gesloten - raamovereenkomst te zien als een wezenlijke wijziging als bedoeld in het aanbestedingsrecht?

Lees verder

23 november 2018

OVERHEID HUIVERIG VOOR HET TOEKENNEN VAN PROCESKOSTENVERGOEDING

Bestuursorganen lijken in bezwaarprocedures minder snel geneigd een proceskostenvergoeding toe te kennen. Dit opent namelijk de deur voor een schadevergoeding, vanwege een onrechtmatig overheidsbesluit.

Lees verder

23 november 2018

RECHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER BIJ EEN SLECHT PRESTERENDE AANNEMER

Tijdens de uitvoering van een bouwproject kan het voorkomen dat tussen de opdrachtgever en de aannemer discussie ontstaat over de voortgang of kwaliteit van het werk. Heeft een opdrachtgever de mogelijkheid tot ontbinding van de aannemingsovereenkomst voordat is opgeleverd?

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten