Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Procesrecht & Arbitrage

12 juli 2017

BETALINGSTERMIJN GROTE INKOPENDE PARTIJEN MAXIMAAL 60 DAGEN

Nieuwe Europese wetgeving beperkt de contractsvrijheid om kleine schuldeiser te beschermen.

Lees verder

1 mei 2017

DE ‘HOUDBAARHEID’ VAN RECHTERLIJKE EN ARBITRALE UITSPRAKEN

Bij de tenuitvoerlegging van een executoriale titel (een vonnis, arrest of arbitrale uitspraak) moet je soms geduldig afwachten tot je schuldenaar verhaal biedt voor jouw vordering. Het is echter zaak alert te blijven.

Lees verder

17 februari 2017

BATTLE OF FORMS: KNOCK-OUT

Algemene voorwaarden kunnen goede diensten bewijzen bij de uitvoering van en onenigheid over overeenkomsten. Bij het toepasselijk verklaren van de algemene voorwaarden is het zaak je niet uit het veld te laten slaan door de wederpartij.

Lees verder

20 december 2016

FAST TRACK BINDEND ADVIES BIJ DE RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUW

Arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) is een goede manier om bouwgeschillen te beslechten. De arbiters van de RvA beschikken ten opzichte van de gewone rechter over een kennisvoorsprong omdat zij over technische vraagstukken kunnen oordelen. Echter, arbitrage is vaak duur en het duurt lang voordat er een eindoordeel is geveld. Daarvoor heeft de RvA nu een oplossing!

Lees verder

25 februari 2016

ABN AMRO veroordeeld tot vergoeding volledige schade renteswap

Volledige schadevergoeding toegewezen na schending zorgplicht ABN AMRO Bank; renteswap in casu een niet-passend instrument en geen sprake van ‘eigen schuld’ van de ondernemer. In deze bijdrage gaan we nader op dit spraakmakende vonnis in.

Lees verder

4 februari 2016

Huidige ontwerpbesluit asbestdakenverbod biedt onvoldoende zekerheid

De Raad van State is kritisch op het voorgenomen asbestdakenverbod. Daarom besluit de staatssecretaris het verbod aan te passen. Wij vertellen u waarom.

Lees verder

15 januari 2016

Nieuwe wet biedt wettelijke grondslag voor ‘Naming and Shaming’

Op 1 januari 2016 is de Wet aanpak schijnconstructies in werking getreden. Deze wetswijziging heeft ook voor de asbestbranche belangrijke gevolgen. Lees erover in deze bijdrage.

Lees verder

14 januari 2016

Invoering van het Centraal Digitaal Beslagregister

Medio 2013 heeft het kabinet aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken voor de invoering van het zogeheten Centraal Digitaal Beslagregister (CDB). Het CDB is bedoeld om gelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken.

Lees verder

11 januari 2016

Verbetering, bescherming koper onroerende zaak

Verbeterde werking Vormerkung door op 1 januari 2016 in werking getreden wetswijziging.

Lees verder

22 december 2015

Wijziging structuur Rabobank heeft gevolgen voor leggen beslag onder derden

Per 1 januari 2016 zal de coöperatieve structuur van Rabobank gaan veranderen. Door de fusie van de 106 zelfstandige lokale Rabobanken wordt een nieuwe coöperatieve structuur gecreëerd waarin alle lokale Rabobanken en Rabobank Nederland worden samengevoegd tot één financieel concern.

Lees verder

29 september 2015

Vernietiging renteswap door schending zorgplicht ING

Op 15 september jl. wees het Gerechtshof Amsterdam een spraakmakend arrest waarin voor het eerst vernietiging van een renteswap-overeenkomst op grond van een beroep op dwaling werd gehonoreerd.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten