Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

BETALINGSTERMIJN GROTE INKOPENDE PARTIJEN MAXIMAAL 60 DAGEN

12 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 mogen grote partijen die producten of diensten van kleine partijen betrekken geen betalingstermijn meer bedingen van meer dan 60 dagen. Langere termijnen zijn nietig en worden automatisch geconverteerd in een betalingstermijn van 30 dagen.

Op 1 juli 2017 is een wetswijziging doorgevoerd die maakt dat grote bedrijven in handelsrelaties met kleine ondernemers geen betalingstermijn mogen hanteren die langer is dan 60 dagen.

Als ‘kleine onderneming’ worden partijen aangemerkt die op twee opeenvolgende balansdata hebben voldaan aan (ten minste) twee van de navolgende criteria:

i)   De waarde van de activa bedraagt niet meer dan 20 miljoen euro;

ii)  De netto-omzet bedraagt niet meer dan 40 miljoen euro;

iii)Het gemiddeld aantal werknemers is minder dan 250.

Een ‘grote onderneming’ is een partij die juist niet aan ten minste twee van deze criteria voldoet.

In de regel geldt de wet aldus voor grote ondernemingen die contracteren met het MKB en ZZP’ers. Het is dus oppassen geblazen. Indien in strijd met de wet een betalingstermijn van meer dan 60 dagen wordt gehanteerd, wordt dit automatisch omgezet in een termijn van 30 dagen. De schuldenaar is na verloop van die 30 dagen rente verschuldigd over de openstaande factuur.

Grote ondernemingen hebben een jaar de tijd (tot 1 juli 2018) om bestaande overeenkomsten aan te passen. Na 1 juli 2017 gesloten overeenkomsten moeten direct aan de nieuwe wet voldoen. 

 

Door: Nina Meuwese

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in procesrecht & arbitrage

9 november 2017

VERGOEDING VAN WERKELIJK GEMAAKTE PROCESKOSTEN UITZONDERLIJK, MAAR NIET ONMOGELIJK

De werkelijk gemaakte proceskosten in civielrechtelijke (niet ‘IE-’) procedures kunnen bij uitzondering voor vergoeding in aanmerking komen. Aan wat voor situaties moet worden gedacht?

Lees verder

12 juli 2017

BETALINGSTERMIJN GROTE INKOPENDE PARTIJEN MAXIMAAL 60 DAGEN

Nieuwe Europese wetgeving beperkt de contractsvrijheid om kleine schuldeiser te beschermen.

Lees verder

1 mei 2017

DE ‘HOUDBAARHEID’ VAN RECHTERLIJKE EN ARBITRALE UITSPRAKEN

Bij de tenuitvoerlegging van een executoriale titel (een vonnis, arrest of arbitrale uitspraak) moet je soms geduldig afwachten tot je schuldenaar verhaal biedt voor jouw vordering. Het is echter zaak alert te blijven.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten