Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

DE ‘HOUDBAARHEID’ VAN RECHTERLIJKE EN ARBITRALE UITSPRAKEN

1 mei 2017

Een uitspraak van een gerechtelijke of arbitrale instantie waarmee je in het gelijk wordt gesteld en het bestaan van jouw vordering op de wederpartij wordt bevestigd, bevredigt het rechtvaardigheidsgevoel. Het betekent echter niet altijd dat je de vordering ook direct kan incasseren. De wederpartij dient over vermogen te beschikken waarop je je kan verhalen. Van een kale kip kan je immers niet plukken. Gelukkig heeft een rechterlijke of arbitrale uitspraak een verjaringstermijn van twintig jaar. De uitspraak kan je dus even op de plank leggen. Maar let op: de houdbaarheid kan beperkter zijn!

Door betekening van de uitspraak of schriftelijke aanmaning, erkenning van de in de uitspraak vastgelegde verplichting en door iedere daad van tenuitvoerlegging van de uitspraak (bijvoorbeeld het leggen van executoriaal beslag) wordt de verjaringstermijn van twintig jaar gestuit . Hiermee vangt dus een nieuwe termijn aan. De nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke termijn, maar niet langer dan vijf jaar. Deze termijn van vijf jaar, kun je steeds opnieuw stuiten door een schriftelijke aanmaning of mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Met een dergelijke stuitingshandeling verleng je de houdbaarheid van de uitspraak, opdat je de uitspraak alsnog ten uitvoer kan leggen zodra de schuldenaar verhaal biedt. De Hoge Raad heeft in 2016 geoordeeld dat de stuiting na vijf jaar ook noodzakelijk is als executoriaal beslag is gelegd. Anders dan vóór de uitspraak van de Hoge Raad werd aangenomen, duurt de verjaringstermijn dus niet per definitie voort zolang de executie nog plaatsvindt. Goed agenderen is dan ook van belang!

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in procesrecht & arbitrage

9 november 2017

VERGOEDING VAN WERKELIJK GEMAAKTE PROCESKOSTEN UITZONDERLIJK, MAAR NIET ONMOGELIJK

De werkelijk gemaakte proceskosten in civielrechtelijke (niet ‘IE-’) procedures kunnen bij uitzondering voor vergoeding in aanmerking komen. Aan wat voor situaties moet worden gedacht?

Lees verder

12 juli 2017

BETALINGSTERMIJN GROTE INKOPENDE PARTIJEN MAXIMAAL 60 DAGEN

Nieuwe Europese wetgeving beperkt de contractsvrijheid om kleine schuldeiser te beschermen.

Lees verder

1 mei 2017

DE ‘HOUDBAARHEID’ VAN RECHTERLIJKE EN ARBITRALE UITSPRAKEN

Bij de tenuitvoerlegging van een executoriale titel (een vonnis, arrest of arbitrale uitspraak) moet je soms geduldig afwachten tot je schuldenaar verhaal biedt voor jouw vordering. Het is echter zaak alert te blijven.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten