Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Fast Track Bindend Advies bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw

20 december 2016

Arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) is een goede manier om bouwgeschillen te beslechten. De arbiters van de RvA beschikken ten opzichte van de gewone rechter over een kennisvoorsprong omdat zij over technische vraagstukken kunnen oordelen. Echter, arbitrage is vaak duur en het duurt lang voordat er een eindoordeel is geveld. Daarvoor heeft de RvA nu een oplossing!

Sinds 18 november 2016 heeft de RvA een Fast Track Bindend Advies procedure. Door de deskundigheid van de bindend adviseur is deze procedure met name geschikt in geschillen waarin een kort geding bij de gewone rechter of bij de RvA geen passende procedure is omdat men daarin slechts beperkte mogelijkheden tot onderzoek en bewijslevering heeft. De Fast Track procedure is uitsluitend bedoeld voor snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw, waarin op heel korte termijn een bindende uitspraak verlangd wordt.

Binnen 7 weken kan een mondelinge uitspraak worden verkregen. Een schriftelijke uitspraak duurt (maar) 9 weken. Of een geschil zich leent voor een Fast Trank procedure kan op heel korte termijn (twee werkdagen) worden vastgesteld.

Over het verloop van de procedure kunnen afspraken worden gemaakt, zodat ‘maatwerk’ mogelijk is..

De kosten van de arbiters zijn beperkt en vooraf bekend. Voor een standaardprocedure: twee schriftelijke rondes (met stukken van gelimiteerde omvang), een zitting en een schriftelijke uitspraak, gelden vaste tarieven : € 7.500,00 bij 1 bindend adviseur en € 12.500,00 bij 3 bindend adviseurs (excl. btw).

De kosten worden altijd gelijk over partijen verdeeld en ieder draagt altijd de kosten van de eigen advocaat.

De uitspraak in een Fast Track procedure is definitief bindend indien geen van partijen binnen veertien dagen na de datum van de uitspraak laat weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden. Laat één van beide partijen weten niet in de uitspraak te berusten, dan is de uitspraak bindend tot dat na oplevering anders is beslist door de bevoegde (scheids)rechter.

De specialisten van LXA The Law Firm vertellen u graag meer over de mogelijkheden. 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in procesrecht & arbitrage

9 november 2017

VERGOEDING VAN WERKELIJK GEMAAKTE PROCESKOSTEN UITZONDERLIJK, MAAR NIET ONMOGELIJK

De werkelijk gemaakte proceskosten in civielrechtelijke (niet ‘IE-’) procedures kunnen bij uitzondering voor vergoeding in aanmerking komen. Aan wat voor situaties moet worden gedacht?

Lees verder

12 juli 2017

BETALINGSTERMIJN GROTE INKOPENDE PARTIJEN MAXIMAAL 60 DAGEN

Nieuwe Europese wetgeving beperkt de contractsvrijheid om kleine schuldeiser te beschermen.

Lees verder

1 mei 2017

DE ‘HOUDBAARHEID’ VAN RECHTERLIJKE EN ARBITRALE UITSPRAKEN

Bij de tenuitvoerlegging van een executoriale titel (een vonnis, arrest of arbitrale uitspraak) moet je soms geduldig afwachten tot je schuldenaar verhaal biedt voor jouw vordering. Het is echter zaak alert te blijven.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten