Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Fast Track Bindend Advies bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw

20 december 2016

Arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) is een goede manier om bouwgeschillen te beslechten. De arbiters van de RvA beschikken ten opzichte van de gewone rechter over een kennisvoorsprong omdat zij over technische vraagstukken kunnen oordelen. Echter, arbitrage is vaak duur en het duurt lang voordat er een eindoordeel is geveld. Daarvoor heeft de RvA nu een oplossing!

Sinds 18 november 2016 heeft de RvA een Fast Track Bindend Advies procedure. Door de deskundigheid van de bindend adviseur is deze procedure met name geschikt in geschillen waarin een kort geding bij de gewone rechter of bij de RvA geen passende procedure is omdat men daarin slechts beperkte mogelijkheden tot onderzoek en bewijslevering heeft. De Fast Track procedure is uitsluitend bedoeld voor snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw, waarin op heel korte termijn een bindende uitspraak verlangd wordt.

Binnen 7 weken kan een mondelinge uitspraak worden verkregen. Een schriftelijke uitspraak duurt (maar) 9 weken. Of een geschil zich leent voor een Fast Trank procedure kan op heel korte termijn (twee werkdagen) worden vastgesteld.

Over het verloop van de procedure kunnen afspraken worden gemaakt, zodat ‘maatwerk’ mogelijk is..

De kosten van de arbiters zijn beperkt en vooraf bekend. Voor een standaardprocedure: twee schriftelijke rondes (met stukken van gelimiteerde omvang), een zitting en een schriftelijke uitspraak, gelden vaste tarieven : € 7.500,00 bij 1 bindend adviseur en € 12.500,00 bij 3 bindend adviseurs (excl. btw).

De kosten worden altijd gelijk over partijen verdeeld en ieder draagt altijd de kosten van de eigen advocaat.

De uitspraak in een Fast Track procedure is definitief bindend indien geen van partijen binnen veertien dagen na de datum van de uitspraak laat weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden. Laat één van beide partijen weten niet in de uitspraak te berusten, dan is de uitspraak bindend tot dat na oplevering anders is beslist door de bevoegde (scheids)rechter.

De specialisten van LXA The Law Firm vertellen u graag meer over de mogelijkheden. 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in procesrecht & arbitrage

4 februari 2016

Huidige ontwerpbesluit asbestdakenverbod biedt onvoldoende zekerheid

De Raad van State is kritisch op het voorgenomen asbestdakenverbod. Daarom besluit de staatssecretaris het verbod aan te passen. Wij vertellen u waarom.

Lees verder

15 januari 2016

Nieuwe wet biedt wettelijke grondslag voor ‘Naming and Shaming’

Op 1 januari 2016 is de Wet aanpak schijnconstructies in werking getreden. Deze wetswijziging heeft ook voor de asbestbranche belangrijke gevolgen. Lees erover in deze bijdrage.

Lees verder

14 januari 2016

Invoering van het Centraal Digitaal Beslagregister

Medio 2013 heeft het kabinet aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken voor de invoering van het zogeheten Centraal Digitaal Beslagregister (CDB). Het CDB is bedoeld om gelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken.

Lees verder

11 januari 2016

Verbetering, bescherming koper onroerende zaak

Verbeterde werking Vormerkung door op 1 januari 2016 in werking getreden wetswijziging.

Lees verder

Onze diensten

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.