Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

asbestdakenverbod biedt onvoldoende zekerheid

4 februari 2016

Op 3 maart 2015 heeft de Staatssecretaris het ontwerp besluit wijziging asbestverwijderingsbesluit 2015 aan de Tweede Kamer gezonden, waarna ook de Raad van State haar licht mocht laten schijnen over het voorgenomen asbestdakenverbod. Kort samengevat adviseert de Raad van State om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen.

Een onvoldoende solide wettelijke basis kan er namelijk in het uiterste geval voor zorgen dat het verbod niet goed handhaafbaar zou zijn. Nu het verbod op asbestdaken als doel heeft om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest, is goede handhaafbaarheid van het asbestdakenverbod essentieel. Onzekerheid over de mogelijkheid van handhaving is naar de mening van de Raad van State onwenselijk, gelet op de doelstelling van dit verbod om ondubbelzinnig aan te geven per wanneer alle asbestdaken in Nederland verwijderd moeten zijn.

De Staatssecretaris heeft er daarom voor gekozen om de wettelijke grondslag voor het ontwerpbesluit in de Wet milieubeheer te verduidelijken voordat het ontwerpbesluit definitief in werking treedt. Gelet op de benodigde toetsen en adviezen, die samenhangen met het opstellen van een formele wet, zal het voorstel van wet naar verwachting begin 2017 aan de Tweede Kamer worden gezonden. Nadat de wettelijke grondslag is verduidelijkt, kan het asbestdakenverbod worden vastgesteld op 1 juli 2017, althans zo luidt het streven van de Staatssecretaris. Wel wenst de Staatssecretaris nog te benadrukken dat het kabinetsbeleid gericht blijft op een volledige verwijdering van asbestdaken in Nederland voor 2024. We verwachten echter nog wel de nodige hobbels, dus zullen de vervolgberichten met spanning afwachten.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of advies over de gevolgen dit voorgenomen verbod heeft voor u als gebouweigenaar ? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten: Tim Segers, Peter Huijbregts en Jelle Bekke.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in procesrecht & arbitrage

9 november 2017

VERGOEDING VAN WERKELIJK GEMAAKTE PROCESKOSTEN UITZONDERLIJK, MAAR NIET ONMOGELIJK

De werkelijk gemaakte proceskosten in civielrechtelijke (niet ‘IE-’) procedures kunnen bij uitzondering voor vergoeding in aanmerking komen. Aan wat voor situaties moet worden gedacht?

Lees verder

12 juli 2017

BETALINGSTERMIJN GROTE INKOPENDE PARTIJEN MAXIMAAL 60 DAGEN

Nieuwe Europese wetgeving beperkt de contractsvrijheid om kleine schuldeiser te beschermen.

Lees verder

1 mei 2017

DE ‘HOUDBAARHEID’ VAN RECHTERLIJKE EN ARBITRALE UITSPRAKEN

Bij de tenuitvoerlegging van een executoriale titel (een vonnis, arrest of arbitrale uitspraak) moet je soms geduldig afwachten tot je schuldenaar verhaal biedt voor jouw vordering. Het is echter zaak alert te blijven.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten