Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Invoering van het Centraal Digitaal Beslagregister

14 januari 2016

Medio 2013 heeft het kabinet aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken voor de invoering van het zogeheten Centraal Digitaal Beslagregister (CDB). Het CDB is bedoeld om gelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken. Hierdoor kan een onnodige stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen. Het CDB heeft verder als doel te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden als de maatschap en de VOF vallen vooralsnog buiten het CDB.

Begin 2015 is het CDB ‘live’ gegaan. Aan het einde van 2015 waren volgens het KBvG vrijwel alle deurwaarderskantoren in Nederland op het CDB aangesloten. Vanaf 1 januari 2016 zijn alle deurwaarders – op grond van de Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders – ook daadwerkelijk verplicht van het CDB gebruik te maken. Dit brengt met zich mee dat alle beslagen op roerende zaken, onroerende zaken en loon- en derdenbeslag geregistreerd moeten worden bij het CDB. Voordat een deurwaarder een ambtshandeling verricht, dient hij het CDB te raadplegen om te controleren of een schuldenaar daarin voorkomt. Deze verplichting geldt bij het uitbrengen van dagvaardingen, het betekenen van titels en beslagen van dezelfde soort als waarvan de plicht tot registratie bestaat. Een aantal ambtshandelingen is uitgezonderd:

 

  1. ambtshandelingen waarbij naast een geldelijke vordering een nevenvordering van niet-geldelijke aard wordt ingesteld (bijvoorbeeld het instellen van een vordering tot ontruiming);
  2. ambtshandelingen die betrekking hebben op conservatoire beslagen, de betekening van de eis in de hoofdzaak en betekening van een zodanig beslag, de betekening daarvan aan een derde en/of vennootschap;
  3. ambtshandelingen waarbij verzet, hoger beroep of cassatie wordt ingesteld of die betrekking hebben op derdenverzet of herroeping;
  4. alle spoedeisende zaken waarin een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt gevorderd.

 

Bij vragen over het voorgaande kunt u contact opnemen met Daan Folgering.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in procesrecht & arbitrage

4 februari 2016

Huidige ontwerpbesluit asbestdakenverbod biedt onvoldoende zekerheid

De Raad van State is kritisch op het voorgenomen asbestdakenverbod. Daarom besluit de staatssecretaris het verbod aan te passen. Wij vertellen u waarom.

Lees verder

15 januari 2016

Nieuwe wet biedt wettelijke grondslag voor ‘Naming and Shaming’

Op 1 januari 2016 is de Wet aanpak schijnconstructies in werking getreden. Deze wetswijziging heeft ook voor de asbestbranche belangrijke gevolgen. Lees erover in deze bijdrage.

Lees verder

14 januari 2016

Invoering van het Centraal Digitaal Beslagregister

Medio 2013 heeft het kabinet aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken voor de invoering van het zogeheten Centraal Digitaal Beslagregister (CDB). Het CDB is bedoeld om gelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken.

Lees verder

11 januari 2016

Verbetering, bescherming koper onroerende zaak

Verbeterde werking Vormerkung door op 1 januari 2016 in werking getreden wetswijziging.

Lees verder

Onze diensten

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.