Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Invoering van het Centraal Digitaal Beslagregister

14 januari 2016

Medio 2013 heeft het kabinet aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken voor de invoering van het zogeheten Centraal Digitaal Beslagregister (CDB). Het CDB is bedoeld om gelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken. Hierdoor kan een onnodige stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen. Het CDB heeft verder als doel te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden als de maatschap en de VOF vallen vooralsnog buiten het CDB.

Begin 2015 is het CDB ‘live’ gegaan. Aan het einde van 2015 waren volgens het KBvG vrijwel alle deurwaarderskantoren in Nederland op het CDB aangesloten. Vanaf 1 januari 2016 zijn alle deurwaarders – op grond van de Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders – ook daadwerkelijk verplicht van het CDB gebruik te maken. Dit brengt met zich mee dat alle beslagen op roerende zaken, onroerende zaken en loon- en derdenbeslag geregistreerd moeten worden bij het CDB. Voordat een deurwaarder een ambtshandeling verricht, dient hij het CDB te raadplegen om te controleren of een schuldenaar daarin voorkomt. Deze verplichting geldt bij het uitbrengen van dagvaardingen, het betekenen van titels en beslagen van dezelfde soort als waarvan de plicht tot registratie bestaat. Een aantal ambtshandelingen is uitgezonderd:

 

  1. ambtshandelingen waarbij naast een geldelijke vordering een nevenvordering van niet-geldelijke aard wordt ingesteld (bijvoorbeeld het instellen van een vordering tot ontruiming);
  2. ambtshandelingen die betrekking hebben op conservatoire beslagen, de betekening van de eis in de hoofdzaak en betekening van een zodanig beslag, de betekening daarvan aan een derde en/of vennootschap;
  3. ambtshandelingen waarbij verzet, hoger beroep of cassatie wordt ingesteld of die betrekking hebben op derdenverzet of herroeping;
  4. alle spoedeisende zaken waarin een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt gevorderd.

 

Bij vragen over het voorgaande kunt u contact opnemen met Daan Folgering.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in procesrecht & arbitrage

1 mei 2017

DE ‘HOUDBAARHEID’ VAN RECHTERLIJKE EN ARBITRALE UITSPRAKEN

Bij de tenuitvoerlegging van een executoriale titel (een vonnis, arrest of arbitrale uitspraak) moet je soms geduldig afwachten tot je schuldenaar verhaal biedt voor jouw vordering. Het is echter zaak alert te blijven.

Lees verder

17 februari 2017

BATTLE OF FORMS: KNOCK-OUT

Algemene voorwaarden kunnen goede diensten bewijzen bij de uitvoering van en onenigheid over overeenkomsten. Bij het toepasselijk verklaren van de algemene voorwaarden is het zaak je niet uit het veld te laten slaan door de wederpartij.

Lees verder

20 december 2016

FAST TRACK BINDEND ADVIES BIJ DE RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUW

Arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) is een goede manier om bouwgeschillen te beslechten. De arbiters van de RvA beschikken ten opzichte van de gewone rechter over een kennisvoorsprong omdat zij over technische vraagstukken kunnen oordelen. Echter, arbitrage is vaak duur en het duurt lang voordat er een eindoordeel is geveld. Daarvoor heeft de RvA nu een oplossing!

Lees verder

Onze diensten

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.