Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Verbetering, bescherming koper onroerende zaak

11 januari 2016

Verbeterde werking Vormerkung door op 1 januari 2016 in werking getreden wetswijziging.

Artikel 7:3 van het Burgerlijk Wetboek voorziet in een mogelijkheid voor een koper van een registergoed (bijv. een onroerende zaak) om de koopovereenkomst met betrekking tot dat registergoed te laten inschrijven in het Kadaster. Deze inschrijving wordt aangeduid als ‘Vormerkung’. Na de inschrijving kan een aantal zaken niet meer aan de koper worden tegengeworpen, zoals na de verkoop op het registergoed gevestigde hypotheken, gelegde beslagen of (tweede) verkoop, alsmede het faillissement van de verkoper. De regeling van de Vormerkung bleek in de praktijk echter niet optimaal te werken. Schuldeisers van de verkoper konden de verkoop - ondanks de inschrijving van de koopovereenkomst in het Kadaster – onverminderd frustreren door derdenbeslag te leggen op de koopsom onder de koper of onder de notaris die de ontvangen koopsom ten behoeve van de levering onder zich houdt. De koper of notaris kon dan alleen nog maar bevrijdend betalen aan de beslaglegger, waardoor de levering van het registergoed aan de koper feitelijk alsnog werd geblokkeerd.

Op 1 januari 2016 is de Wet verbeterde werking Vormerkung bij beslag (Stb. 2015, 396) in werking getreden. Met deze wet is aan art. 475 lid 1 sub d Rv toegevoegd dat een koper ondanks een beslag op de koopsom dat is gelegd ná de Vormerkung, toch bevrijdend kan betalen aan de notaris. De notaris kan dan eventuele hypotheekhouders en beslagleggers van vóór de Vormerkung betalen uit de koopprijs, waardoor de levering van het registergoed onverminderd doorgang kan vinden. Ook is art. 507b Rv toegevoegd, welke bepaling bewerkstelligt dat een beslag op het registergoed feitelijk wordt geconverteerd in een derdenbeslag onder de notaris. Het beslag strekt zich dan uit tot het surplus van de koopprijs dat de notaris onder zich houdt nadat eventuele hypotheekhouders en beslagleggers van vóór de Vormerkung zijn voldaan. Een schuldeiser zal er hierdoor voor kiezen geen beslag meer te leggen onder de koper, maar op het registergoed.

Het nut dat een koper van een registergoed heeft bij de inschrijving van de koopovereenkomst wordt met de Wet verbeterde werking Vormerkung bij beslag dus vergroot. Wij adviseren u in voorkomende gevallen graag over uw mogelijkheden, rechten en verplichtingen als verkoper of koper van een registergoed of als schuldeiser van een verkoper. Wilt u meer weten over het voorgaande dan kunt u contact opnemen met Daan Folgering of Nina Meuwese.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in procesrecht & arbitrage

4 februari 2016

Huidige ontwerpbesluit asbestdakenverbod biedt onvoldoende zekerheid

De Raad van State is kritisch op het voorgenomen asbestdakenverbod. Daarom besluit de staatssecretaris het verbod aan te passen. Wij vertellen u waarom.

Lees verder

15 januari 2016

Nieuwe wet biedt wettelijke grondslag voor ‘Naming and Shaming’

Op 1 januari 2016 is de Wet aanpak schijnconstructies in werking getreden. Deze wetswijziging heeft ook voor de asbestbranche belangrijke gevolgen. Lees erover in deze bijdrage.

Lees verder

14 januari 2016

Invoering van het Centraal Digitaal Beslagregister

Medio 2013 heeft het kabinet aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken voor de invoering van het zogeheten Centraal Digitaal Beslagregister (CDB). Het CDB is bedoeld om gelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken.

Lees verder

11 januari 2016

Verbetering, bescherming koper onroerende zaak

Verbeterde werking Vormerkung door op 1 januari 2016 in werking getreden wetswijziging.

Lees verder

Onze diensten

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.