Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Arbeidsrecht

Goed personeel aantrekken en behouden is een bepalende factor voor het succes van een organisatie. Hiervoor is een professioneel personeelsbeleid nodig waarin de arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn en er aandacht is voor de ontwikkeling van de medewerkers. De totstandkoming en uitvoering van een goed personeelsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een voldoende kennis van het (internationaal) arbeidsrecht. Moet er afscheid worden genomen van een medewerker, dan vergt dit een zorgvuldige aanpak. Tijdig strategisch en juridisch advies inwinnen, voorkomt onnodige problemen en complicaties.

Overeenkomsten en ontslag

Het is voor de werkgever verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk overeen te komen met de werknemer. U dient er niet alleen bij stil te staan wat voor soort arbeidsovereenkomst zal worden gesloten, van belang is ook welke bepalingen in de arbeidsovereenkomst dienen te worden opgenomen.

Reorganisatie en collectief ontslag

Als ondernemer heeft u een grote mate van vrijheid bij de (re)organisatie van uw onderneming. Indien deze (re)organisatie leidt tot individueel (1), meervoudig (2-20) of misschien zelfs collectief ontslag (>20) van werknemers, kent ons rechtssysteem een aantal specifieke wetten en regels waaraan u als ondernemer zich dient te houden.

De statutair bestuurder en zijn rechtspositie

Wij kennen verschillende rechtsfiguren waarin arbeid wordt verricht. De besloten en naamloze vennootschap, de stichting, de vereniging, de coöperatie en de personenvennootschappen zoals de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.

Medezeggenschap

Bij ondernemingen met meer dan 50 werknemers bestaat op grond van Wet op de Ondernemingsraden (WOR) de verplichting tot het instellen van een Ondernemingsraad

Flexibele arbeidsrelaties

Hoewel flexibele arbeidsrelaties nog steeds mogelijk zijn en er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt, kent het wettelijke systeem en diverse CAO’s inmiddels een groot aantal belemmeringen, die kunnen leiden tot onaangename verrassingen.

Rekentool transitievergoeding

Wanneer het dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Bereken hier de transitievergoeding.
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten