Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

De statutair bestuurder en zijn rechtspositie

Wij kennen verschillende rechtsfiguren waarin arbeid wordt verricht. De besloten en naamloze vennootschap, de stichting, de vereniging, de coöperatie en de personenvennootschappen zoals de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. De bestuurder/directeur komen we in de praktijk voornamelijk tegen bij de B.V, de N.V., de stichting en de vereniging. Wat hen onderscheidt van de “gewone” werknemer is dat zij verantwoording schuldig zijn aan een aandeelhoudersvergadering, een raad van commissarissen of een raad van toezicht.

Inhoud van deze pagina

Contactpersoon

  mr. P. (Peter) de Boer

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  De rechtspositie van een dergelijk bestuurder is niet alleen in het arbeidsrecht geregeld maar ook in het vennootschapsrecht en de statuten van de rechtspersoon. Men spreekt van de dubbele rechtsbetrekking: de bestuurder is werknemer en tegelijk het hoogste orgaan in de rechtspersoon. Juist vanwege deze positie gelden andere regels bij aanname en  ontslag. Ook de aansprakelijkheidsregels voor bestuurders wijkt af van die voor de reguliere werknemer.

  Een belangrijk kenmerk van de bestuurder (met uitzondering van de bestuurder van een vereniging) is dat ontslag kan plaats vinden zonder ontslagbescherming door een toets via rechter of UWV. Daarom eist de Hoge raad al sinds lange tijd dat een zorgvuldig proces van besluitvorming wordt doorlopen voordat zo’n ontslag wordt gegeven. Wordt dat proces zorgvuldig doorlopen dan heeft de bestuurder in beginsel alleen recht op het uitdienen van de opzegtermijn en de transitievergoeding. Juist vanwege de zeer beperkte ontslagbescherming is het niet ongebruikelijk dat in de arbeidsovereenkomst specifieke regelingen over deze onderwerpen worden opgenomen. Hou daarbij wel rekening met beperkingen die kunnen voortvloeien uit de WNT (Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector) en de Wbfo (Wet Beloningsbeleid financiele ondernemingen).

  LXA heeft veel ervaring met het opstellen van de benodigde contracten en adviseert en begeleidt bij voorgenomen ontslag van de bestuurder. Veelal gebeurt dit door nauwe samenwerking tussen de arbeidsrechtadvocaten en de advocaten in de corporate praktijk.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  De arbeidsrechtadvocaten van LXA hebben ruime ervaring met en expertise in alle ontslag gerelateerde vraagstukken. Onze gespecialiseerde ontslag advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten