Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Medezeggenschap

Bij ondernemingen met meer dan 50 werknemers bestaat op grond van Wet op de Ondernemingsraden (WOR) de verplichting tot het instellen van een Ondernemingsraad. Doel van deze WOR is de werknemers meer betrokken te laten zijn bij de gang van zaken in de onderneming en invloed uit te oefenen op bepaalde besluitvorming. Dat laatste gebeurt vooral door uitgebreide advies- en instemmingsrechten over verschillende soorten voorgenomen besluiten.

Inhoud van deze pagina

Contactpersoon

  mr. P. (Peter) de Boer

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  De Ondernemingsraad kan een vriend zijn maar ook een geduchte tegenstander en de praktijk en rechtspraak wijzen uit dat de invloed van de Ondernemingsraad verstrekkend kan zijn. Daarbij komt dat er een tendens zichtbaar is dat cao’s nogal eens bepalingen bevatten over regelingen die de werkgever alleen met de Ondernemingsraad kan afspreken. Dat leidt ertoe de invloed van de Ondernemingsraad verder uitgebreid kan worden.

  LXA adviseert zowel Ondernemingsraden als ondernemingen als het gaat om vraagstukken rond de oprichting van een ondernemingsraad, de verschillende vormen van ondernemingsraden, de rechten en plichten van de leden van een Ondernemingsraad en de advies en instemmingsrechten van de Ondernemingsraad. Zeker in complexe reorganisaties, overnames en bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden wordt onze hulp vaak ingeroepen.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW
  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten