Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Reorganisatie en collectief ontslag

Als ondernemer heeft u een grote mate van vrijheid bij de (re)organisatie van uw onderneming. Indien deze (re)organisatie leidt tot individueel (1), meervoudig (2-20) of misschien zelfs collectief ontslag (>20) van werknemers, kent ons rechtssysteem een aantal specifieke wetten en regels waaraan u als ondernemer zich dient te houden. Sinds invoering van de wet Werk en Zekerheid kunnen voorts op grond van de cao aanvullende - of zelfs vervangende - regels en procedures (verplicht) van toepassing zijn

Inhoud van deze pagina

Contactpersoon

  mr. P. (Peter) de Boer

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Zo schrijft de wet bijvoorbeeld voor dat bij een reorganisatie of herstructurering uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (vaak, maar niet in alle gevallen) om advies dient te worden gevraagd. In geval van uitwisselbare functies is in beginsel het afspiegelingsbeginsel bepalend bij de vraag welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen en waarschijnlijk dient u hen de wettelijke transitievergoeding te betalen. Alvorens de ontslagprocedure aan te vangen, dienen alle mogelijkheden tot herplaatsing te worden onderzocht. Zoals altijd kennen deze wetten en regels afwijkingen en uitzonderingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

   

  In geval van een ontslag van 20 of meer werknemers, spreken we van een collectief ontslag. In dat geval gelden (nog) meer wettelijke regels. Zo moet bijvoorbeeld tijdig melding worden gedaan aan vakbonden en UWV en dient overleg plaats te vinden over de sociale maatregelen (sociaal plan) met de vakbonden.

   

  Mocht u meer informatie over deze onderwerpen willen lezen, dan kunt u de Ontslagregeling raadplegen via wetten.overheid.nl en/of zijn de websites van het UWV en de Rijksoverheid wellicht interessant voor u:

  https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/contract-ontslag/ontslag/redenen/bedrijfseconomische-redenen

  https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/contract-ontslag/ontslag/afspiegelingsbeginsel

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/inhoud/collectief-ontslag

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0036599/2016-01-01#3

   

  Kortom, een reorganisatie is - ongeacht de omvang - een complex en ingrijpend proces. Dit geldt uiteraard voor de betrokken werknemers maar ook voor u als ondernemer en uw HR Manager(s). Indien een reorganisatie niet goed verloopt zijn de gevolgen voor rekening en risico van de ondernemer. Hierbij is niet alleen het financiële plaatje van belang, maar ook de weerslag van een dergelijk traject op de overige werknemers, de sfeer en cultuur binnen uw onderneming.

   

  De advocaten van de sectie arbeidsrecht bij LXA hebben veel ervaring en expertise op het gebied van reorganisaties en collectief ontslag. Ze adviseren u graag bij het gehele traject. Zo ondersteunen ze u bij de voorbereiding middels bijvoorbeeld een draaiboek en plan van aanpak en helpen u bij het opstellen van de stukken zoals een reorganisatienota, sociaal plan en ontslagaanvraag. Ze staan u bij in de gesprekken en onderhandelingen met vakbonden, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de contacten met UWV. Ook bij de daaropvolgende fase van de feitelijk ontslagprocedure(s) en afwikkeling staan ze u met raad en daad terzijde of nemen deze voor u uit handen.


   

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  De arbeidsrechtadvocaten van LXA hebben ruime ervaring met en expertise in het opstellen van managementovereenkomsten. Onze gespecialiseerde ontslagadvocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten