Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Agentuurovereenkomst

Bij een agentuurovereenkomst bemiddelt de agent in opdracht van de pricipaal (leverancier) bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de principaal en derden. De agent krijgt hiervoor een beloning, wat bij een reguliere handelsagentuur doorgaans een percentage van de koopsom zal zijn (provisie). Het is mogelijk dat een agent als een soort doorgeefluik alleen bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst, maar het is ook mogelijk dat de agent op naam en voor rekening van de principaal overeenkomsten sluit zonder zichzelf te binden.

Inhoud van deze pagina

Contactpersoon

  mr. H. (Herman) Knotter

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Europese richtlijnen en bepalingen

  Omdat de agent in een veel afhankelijker positie verkeert dan de distributeur in een distributieovereenkomst, is de agentuurovereenkomst wèl expliciet in de wet benoemd. De wettelijke bepalingen inzake agenturen zijn veelal dwingend voorgeschreven en komen voort uit afspraken (richtlijnen) die op Europees niveau zijn gemaakt. Dit betekent dat partijen (in het belang van de agent) contractueel niet van de wet mogen afwijken. 

  Klantenvergoeding bij beëindiging

  Indien de agentuurovereenkomst eindigt, heeft de agent recht op de zogenaamde klantenvergoeding. In Nederland is de basis voor deze vergoeding het feit dat de principaal ook na afloop van de agentuurovereenkomst nog voordelen geniet van de bemiddelingsactiviteiten van de agent, terwijl de agent daar geen vergoeding (meer) voor ontvangt. In sommige andere (Europese) landen is de basis voor deze vergoeding de compensatie van de agent voor het feit dat zijn inkomsten uit hoofde van de agentuurrelatie ophouden. 

  Gebruikelijke bepalingen

  Gebruikelijke bepalingen van een agentuurovereenkomst betreffen de looptijd, rayonbescherming, opzegmogelijkheden, targets en klantvoergoedingen. Omdat een agentuurovereenkomst onderhevig is aan wettelijke bepalingen is het van belang dat deze op een juridisch juiste wijze wordt opgesteld.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  De advocaten van LXA zijn gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van agentuurovereenkomsten. Onze gespecialiseerde advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten