Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Bedrijfsovername

Een bedrijfsovername kan zowel de koop als de verkoop van een volledige onderneming zijn. De verkoop van een familiebedrijf, de overname van een MKB onderneming, de koop uit faillissement of de strategische aankoop van een concurrent. Bedrijfsovernames zijn er in vele soorten en worden ingegeven door diverse motieven. De meest voorkomende is de overname van alle aandelen of van alle activiteiten, een zogenoemde activa passiva transactie.

Inhoud van deze pagina

Contactpersonen

  mr. R.A. (Roald) Subnel

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Bedrijfsovernames in de praktijk

  Het traject van een bedrijfsovername kan in een stappenplan worden weergegeven. Dit stappenplan is flexibel en niet iedere stap komt in elke transactie voor.

   

  Geheimhoudingsverklaring /
  Non Disclosure Agreement
  Termsheet / memorandum
  of Understanding (MoU)
  (Het kader waarbinnen de verkoper
  bereid is te onderhandelen)
  Intentieovereenkomst /
  Letter of Intent (LoI)
  (Overeengekomen raamwerkafspraken
  voor de resterende onderhandelingen)
  Due Diligence onderzoek
  (Onderzoek naar het te kopen bedrijf)
  (Ver)koopovereenkomst
  (Opstellen en uitonderhandelen)
  Closing
  (Tekenen en evt. overdracht bij notaris)  Geheimhoudingsverklaring
  Soms wordt er geen aparte geheimhoudingsovereenkomst (of Non Disclosure Agreement) opgesteld,  maar wordt gekozen voor een aparte bepaling over geheimhouding in het Memorandum of  Understanding of de Termsheet.

  Memorandum of Understanding / Termsheet
  Deze overeenkomst bepaalt in zeer globale hoofdlijnen wie de partijen zijn, wat het onderwerp van  verkoop is en wat de tijdslijnen van het proces zijn.

  Intentieovereenkomst
  De afspraken kunnen nader worden uitgewerkt in een Intentieovereenkomst (of Letter of Intent). Een  Intentieovereenkomst kan bindende afspraken bevatten of bepaalde voorwaarden vermelden waaronder  de transactie wel of geen doorgang zal vinden.

  Due Diligence
  Vervolgens wordt in een Due Diligence onderzoek namens de koper een onderzoek gedaan naar de  commerciële, financiële, juridische, fiscale en algemene gang van zaken bij de te kopen onderneming.  Dit onderzoek kan beperkt zijn tot bepaalde onderwerpen, kan een puur boekenonderzoek zijn, maar  ook  gesprekken met belangrijke werknemers kunnen onderdeel zijn van het onderzoek. De uitkomsten  van het Due Diligence onderzoek zijn van invloed op de onderhandelingen over de koopprijs, over de  wijze van betaling van de koopprijs en over de inhoud van de (ver)koopovereenkomst.

  (Ver)koopovereenkomst
  De verkoopovereenkomst wordt ook wel SPA, Share Purchase Agreement, genoemd indien de aandelen van het bedrijf verkocht worden. Wordt een deel of alle activa en/of activiteiten verkocht, dan is er  sprake van een APA, Asset Purchase Agreement. Bij de overeenkomst horen vaak diverse bijlagen:

  • Aandeelhoudersovereenkomst;
  • Overzicht van activa en passiva;
  • Eventuele geldleningsovereenkomsten;
  • Pandaktes;
  • Escrowovereenkomsten;
  • Aandeelhouders- of bestuursbesluiten.

  Closing
  Zodra alle documenten klaar zijn, vindt de closing plaats. Dit is de daadwerkelijke tekening van alle  documenten en indien de aandelen verkocht worden, het overdragen van de aandelen bij de notaris.

  Bedrijfsovernames en LXA

  Eerst bepalen wij samen met u de succesfactoren van uw transactie, dan begeleiden wij u naar het  gewenste resultaat. Hierbij onderhandelen we niet alleen, we signaleren ook de onbesproken  onderwerpen. Wij vinden het belangrijk dat uw afspraken naast juridisch juist ook begrijpelijk en  praktisch werkbaar worden vastgelegd. Zo nodig schakelen wij collega’s van een andere discipline in.  Wij vinden dat een bedrijfsovername bij closing echt afgerond moet zijn.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze overnameadvocaten

  De advocaten van LXA The Law Firm hebben allen jarenlange ervaring in het zelfstandig begeleiden van  bedrijfsovernames. De onderstaande advocaten zijn gespecialiseerde overnameadvocaten.

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten