Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Bedrijfsparticipatie

Een bedrijfsparticipatie is een bedrijfsovername waarbij niet het gehele bedrijf wordt overgenomen, maar een gedeelte ervan. Dit gebeurt door het kopen en overdragen van een deel van de aandelen. Er zijn veel uiteenlopende soorten participaties. Zo kan het zijn dat de participant ook een bestuurder (of heel bestuur) of commissaris wil aanstellen. Het kan ook zijn dat de nieuwe aandeelhouder enkel als financier optreedt.

Inhoud van deze pagina

Contactpersonen

  mr. C.J.W. (Carel) Henderson

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Het traject van een participatie

  Het traject van een participatie zal in de meeste gevallen volgens onderstaand stappenplan verlopen. Dit stappenplan is echter flexibel en in sommige situaties worden bepaalde stappen overgeslagen.

  Geheimhoudingsverklaring / 
  Non Disclosure Agreement (NDA)
  Termsheet / Memorandum 
  of Understanding (MoU)
  (Het kader waarbinnen de verkoper 
  bereid is te onderhandelen)
  Intentieovereenkomst / 
  Letter of Intent (LoI)
  (Overeengekomen raamwerkafspraken 
  voor de resterende onderhandelingen)
  Due Diligence onderzoek
  (Onderzoek naar het te kopen bedrijf)
  (Ver)koopovereenkomst
  (Opstellen en uitonderhandelen)
  Closing
  (Tekenen en evt. overdracht bij notaris)  Het stappenplan wijkt op sommige punten af van een reguliere bedrijfsovername
  Een bedrijfsparticipatie volgt in principe hetzelfde stappenplan als een bedrijfsovername. De onderhandelingen en de documentatie bij een participatie zijn echter anders. Bij de onderhandelingen spelen onderwerpen als het percentage over te dragen aandelen, welke soort aandelen worden overgedragen, de omvang van de zeggenschapsrechten die aan de aandelen zijn verbonden en de duur en wijze van betrokkenheid van de nieuwe aandeelhouder een belangrijke rol. 
  Bij de documentatie is naast de (ver)koopovereenkomst de aandeelhoudersovereenkomst van groot belang. Bij een participatie komt er een nieuwe aandeelhouder of treedt u toe als nieuwe aandeelhouder. De wederzijdse rechten en plichten moeten voor de overdracht van de aandelen duidelijk zijn vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.

  Bedrijfsparticipaties & LXA

  Wij bespreken eerst met u de factoren die de participatie voor u tot een succes zullen maken. Tijdens het onderhandelen denken wij met u mee en signaleren de onbesproken onderwerpen. Wij vinden het belangrijk dat uw afspraken juridisch juist, begrijpelijk en praktisch werkbaar worden vastgelegd. Wij vinden dat een participatie vanaf het moment van aandelenoverdracht zonder “open eindjes” van start moet gaan.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze advocaten

  Al onze overnameadvocaten hebben jarenlange ervaring met bedrijfsparticipaties. Voor zowel verkopers, als voor actief mee ondernemende private equity partijen als voor de enkel financierende participant. Onze gespecialiseerde overnameadvocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten