Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Due diligence onderzoek

Een due diligence is een onderzoek naar de toestand (financieel, commercieel, juridisch en wellicht technisch) van de te verkopen onderneming of bedrijfsactiviteiten en is een gebruikelijk onderdeel van een fusie- of overnameproces.

Inhoud van deze pagina

Contactpersonen

  mr. R.A. (Roald) Subnel

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Due diligence

  Ieder koopproces staat op zichzelf en heeft haar eigen kenmerken. Er is echter één gemeenschappelijke noemer en dat is de informatie en de informatievoorziening. Koper wil bij een overname onnodige risico’s vermijden en een bevestiging krijgen van zijn aannames over de zogenaamde cost- en value drivers van de onderneming. Verkoper wil niet achteraf een discussie over een aanpassing van de koopprijs voeren of erger, een uitstel of afstel van de overname meemaken. Het due diligence onderzoek draait voornamelijk om de informatie, die koper en verkoper elkaar geven om een goed beeld van de onderneming te krijgen, respectievelijk te geven. In de eerste fase van het overnameproces maken koper en verkoper daarom vaak afspraken over een due dilligence onderzoek. 

  De omvang van een due diligence onderzoek wordt bepaald door bekendheid met de markt en het bedrijf, de complexiteit van het product en de inrichting en omvang van de onderneming. Enerzijds moet verkoper zorgen dat koper geen onjuiste voorstelling van zaken heeft (informatieplicht). Anderzijds heeft koper de verantwoordelijkheid zelf te onderzoeken of het door hem verkregen beeld van de onderneming klopt. Hier rust in het algemeen een verantwoordelijkheid op koper. Daarom verricht hij of zij een due diligence onderzoek.

  Vendor due diligence

  Ter voorbereiding van de verkoop van de onderneming, kan ook verkoper besluiten een onderzoek door deskundigen te laten verrichten. Dit onderzoek kan verkoper aan een geselecteerde koper overhandigen. Hiermee wordt de toestand van het bedrijf geopenbaard en koper kan hierop af gaan. Het staat hem of haar altijd vrij nader onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld als relevante onderwerpen niet of onvoldoende zijn onderzocht. Soms zal koper deze verantwoordelijkheid moeten nemen om duidelijkheid te krijgen.

  Documentatie

  Bij een due diligence onderzoek is het van belang goed te documenteren welke informatie is verstrekt en op welke wijze. Na afloop van het onderzoek wordt een rapport aan koper gegeven. Bij de onderhandelingen die daarop volgen, maar ook bij mogelijke geschillen die naderhand kunnen optreden, is dit voor koper belangrijke informatie om op terug te kunnen vallen. De resultaten van het due diligence onderzoek zijn van belang voor het opstellen van koopovereenkomst en andere documentatie.

  Due diligence & LXA

  Om het optimale resultaat bij een overname te behalen, zal het gehele overnameproces goed moeten worden voorbereid. Een jurist kan bijdragen bij de beheersing van onder meer dit (onderzoeks-)proces en de identificatie van de vraagstukken die voor een koper belangrijk zijn om te onderzoeken. Daarnaast kunnen wij helpen bij het formuleren van de voorwaarden van het onderzoek, en natuurlijk bij het verrichten van het onderzoek zelf.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze overnameadvocaten

  De ondernemingsrecht advocaten en juristen van LXA hebben ruime ervaring met en expertise in due diligence onderzoeken. Onze gespecialiseerde overname advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten