Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

ICT & Privacy

Software, computersystemen, het internet en mobile devices zijn niet meer weg te denken uit ons leven en zijn essentieel voor iedere onderneming, non-profit organisatie en overheidsinstantie. De (economische) impact van informatie communicatie technologie (ICT) op de samenleving is enorm, evenals de impact van het verwerken van persoonsgegevens op privacy. ICT en persoonsgegevens gaan hand in hand. Veruit de meeste persoonsgegevens worden digitaal verwerkt, opgeslagen en gebruikt voor zowel commerciële (marketing) en niet-commerciële (medische zorg en onderwijs) doeleinden. Hiervoor gelden zeer strikte regels. Het Privacy & ICT-team van LXA The Law Firm bestaat uit advocaten die uitgebreide kennis hebben van en gespecialiseerd zijn in zowel het privacy- als ICT-recht. Hierdoor zijn zij in staat u optimaal te adviseren.

Contactpersonen

  mr. P. (Pascal) van Boxtel

  Advocaat

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  PRIVACY

  Privacy, persoonsgegevens, en het lekken en/of hacken van gegevens komen dagelijks in het nieuws. Ieder moment van de dag worden persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) schrijft voor wat een bedrijf wel en niet mag doen met persoonsgegevens. Met de op komst zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt privacy steeds meer een onderwerp om (commercieel en financieel gezien) rekening mee te houden. Iedere ondernemer heeft te maken met persoonsgegevens van klanten, personeel en websitebezoekers. De rechten van de personen wiens gegevens worden verwerkt maken dan ook een essentieel onderdeel uit van de AVG. Daarnaast bevat deze verordening verschillende handhavingsinstrumenten voor overheidsinstanties zoals de autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens), zoals het kunnen opleggen van een administratieve boete tot wel € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet. Het is dan ook van essentieel belang om een privacybeleid te ontwikkelen dat voldoet aan de vereisten van de AVG.

  Wilt u meer weten over de privacy tool die LXA heeft ontwikkeld om te voldoen aan de AVG, klik dan hier.

  ICT

  De ICT-praktijk van LXA bestaat uit het opstellen van ICT-overeenkomsten zoals licentie-, ontwikkelings-, onderhouds- en cloud service overeenkomsten. De advocaten van LXA hebben affiniteit met de ICT-branche en spreken de taal van de ICT-dienstverleners en hun klanten. Doordat wij zowel leveranciers als hun klanten adviseren, weten wij welke belangen er spelen en op welke wijze deze juridisch dienen te worden vertaald. Het onderhandelen over en opstellen van overdrachtsdocumentatie in het kader van overnames of nieuw op te richten vennootschapsstructuren vormt ook een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Als er een geschil ontstaat begeleiden en adviseren wij u over de juiste wijze van procederen bij gerechtelijke instanties en arbitrale geschillencolleges.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze advocaten

  De advocaten van LXA voeren met grote regelmaat privacyscans uit binnen commerciële en niet-commerciële instellingen. Wij voorzien onze klanten van privacy-advies op maat, en maken het interne beleid omtrent privacy klaar voor de AVG. Wij adviseren hierbij onder andere over het opstellen van interne procedures voor verzoeken van betrokkenen, datalekken, de inhoud van uw privacystatement, de grondslagen voor uw verwerking, wanneer u toestemming nodig heeft en hoe u deze verkrijgt, en over welke vraagstukken u moet voorleggen aan uw ondernemingsraad. Wij kunnen ook email- en internetprotocollen, privacystatements, verwerkersovereenkomsten en AVG-bepalingen voor in contracten of algemene voorwaarden met derden voor u opstellen.

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten