Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

ICT & Privacy

Software, computersystemen, het internet en mobile devices zijn niet meer weg te denken uit ons leven en essentieel voor iedere onderneming, non-profit organisatie en overheid. De (economische) impact van informatie communicatie technologie (ICT) op de samenleving is enorm. ICT en persoonsgegevens gaan hand in hand. Veruit de meeste persoonsgegevens worden digitaal verwerkt, opgeslagen en bewerkt. Persoonsgegevens worden zowel commercieel (marketingdoeleinden) als niet-commercieel (medische zorg en onderwijs) gebruikt. Het ICT & Privacy team van LXA bestaat uit advocaten die kennis hebben van zowel het ICT als Privacyrecht. Hierdoor zijn zij in staat u optimaal te adviseren.

Contactpersoon

  mr. T. (Thomas) Berendsen

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  ICT

  De ICT-praktijk van LXA bestaat uit het opstellen van ICT-overeenkomsten zoals licentie-, ontwikkelings-, onderhouds- en cloud service overeenkomsten. De advocaten van LXA hebben affiniteit met de ICT-branche en spreken de taal van de ICT-dienstverleners en hun klanten. Doordat wij zowel leveranciers als hun klanten adviseren, weten wij welke belangen er spelen en op welke wijze deze juridisch dienen te worden vertaald. Het onderhandelen over en opstellen van overdrachtsdocumentatie in het kader van overnames of nieuw op te richten vennootschapsstructuren vormt ook een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Als er een geschil ontstaat begeleiden en adviseren wij u over de juiste wijze van procederen bij gerechtelijke instanties en arbitrale geschillencolleges.

  Privacy

  Privacy, persoonsgegevens en het lekken en/of hacken van gegevens komen dagelijks in het nieuws. Ieder moment van de dag worden persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) schrijft voor wat een bedrijf wel en niet mag doen met persoonsgegevens. Met de op komst zijnde de Europese Privacyverordening wordt privacy steeds meer een onderwerp om (commercieel en financieel gezien) rekening mee te houden. Een ondernemer heeft te maken met persoonsgegevens van klanten, personeel en websitebezoekers. Hij wordt vanuit de Wbp als 'verantwoordelijke' gezien en heeft diverse verplichtingen. De rechten van de personen wiens gegevens worden verwerkt maken een essentieel onderdeel uit van de Wbp en de nieuwe Europese Privacyverordening. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend ten opzichte van de verantwoordelijke. Daarnaast bevat deze wetgeving handhavingsinstrumenten voor overheidsinstanties zoals de autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens).

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 120,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 135,- tot € 175,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 175,- tot € 250,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 285,- per uur, excl. BTW

  Onze advocaten

  De advocaten van LXA voeren met grote regelmaat privacyscans uit binnen commerciële en niet-commerciële instellingen. Wij voorzien onze klanten van privacy-advies op maat. U kunt hierbij denken aan: welke inhoud moet uw privacystatement hebben, welke grondslag kunt u voor welke verwerking gebruiken, wanneer heeft u toestemming nodig en hoe verkrijgt u deze, welke vraagstukken moet u voorleggen aan de ondernemingsraad. Wij kunnen ook email- en internetprotocollen, privacystatements, bewerkersovereenkomsten en Wbp-bepalingen voor in contracten of algemene voorwaarden met derden voor u opstellen.

  Onze diensten

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.