Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Surseance van betaling

Een surseance van betaling is een verzoek tot uitstel van betaling en kan door de bestuurder(s) van een onderneming zelf aangevraagd worden bij de rechter. Dit gebeurt indien de bestuurder verwacht op korte termijn niet aan de betalingsverplichtingen richting crediteuren te kunnen voldoen. Het doel is de betaling aan crediteuren uit te stellen (ook wel moratorium genoemd) en bij goedkeuring zal de rechter besluiten dat gedurende een bepaalde tijd de crediteuren niet betaald hoeven te worden. Dit geeft de bestuurder tijd om orde op zaken te stellen en in de meeste gevallen met de crediteuren een betalingsregeling of crediteurenakkoord overeen te komen. Een crediteurenakkoord is een voorstel aan crediteuren waarin vrijwel altijd een gedeelte van de schuld kwijtgescholden wordt. Indien de rechter de aanvraag goedkeurt zal deze tevens een bewindvoerder aanwijzen die samen met de bestuurder betrokken zal zijn bij de verdere afwikkeling. In de praktijk wordt een surseance van betaling ook vaak ingezet om een faillissementsaanvraag af te weren. Het surseance verzoek zal eerst behandeld worden voordat de rechter de faillissementsaanvrage beoordeelt.

Inhoud van deze pagina

Contactpersoon

  mr. W.J.B. (Willem) Berendsen

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Hoe verloopt een surseance van betaling

  Het traject van een surseance van betaling kan in een stappenplan worden weergegeven. Dit stappenplan is flexibel en niet iedere stap komt in elke surseance van betaling voor.

  Verzoek aan de rechtbank 
  tot surseance van betaling
  Bij goedkeuring zal de rechtbank 
  een bewindvoerder toewijzen
  (De bewindvoerder zal samen met het 
  bestuur betrokken zijn bij de afwikkeling)
  Crediteurenakkoord voorbereiden
  (Optioneel. Voorstel tot kwijtschelding van 
  een deel van de schuld. De bewindvoerder 
  controleert of dit het max. haalbare is.)
  Aanschrijven crediteuren
  (Informeren over de surseance en het 
  eventuele crediteurenakkoord aanbieden.)
  Akkoord bindend verklaren
  (Indien meer dan 50% van de crediteuren 
  akkoord gaan die tevens minimaal 50% 
  van de schulden vertegenwoordigen)

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze advocaten

  De insolventieadvocaten van LXA zijn gespecialiseerd in het begeleiden van surseances van betaling. Zij worden door de rechtbank vaak ingeschakeld als bewindvoerder en curator en hebben daardoor veel kennis en ervaring met surseance vanuit zowel de positie van de aanvrager als de bewindvoerder en hierdoor kunnen ze dit soort trajecten beter begeleiden. Ze zijn tevens aangesloten bij Insolad, de Vereniging van Insolventierecht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten