Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Ruimtelijk bestuursrecht

Tot het ruimtelijk bestuursrecht behoren onder meer kwesties over de Wet ruimtelijke ordening, planschade en nadeelcompensatie en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De mogelijkheden die u als ondernemer heeft op uw perceel is voor een belangrijk deel geregeld in het bestemmingsplan.

Inhoud van deze pagina

Contactpersoon

  mr. T. (Tim) Segers

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Bestemmingsplan

  De mogelijkheden die u als ondernemer heeft op uw perceel is voor een belangrijk deel geregeld in het bestemmingsplan. In dit plan is niet alleen vastgelegd op welke wijze gronden mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan is ook een toetsingskader bij bouwinitiatieven. In een klein land als Nederland kunnen uw wensen al snel botsen met de wensen van de overheid of andere burgers. Andersom is het natuurlijk ook mogelijk dat (ontwerp)plannen van de overheid of naastgelegen bedrijven of burgers uw eigen mogelijkheden beperken. Ook dan is het van belang om tijdig en adequaat uw juridische mogelijkheden optimaal te benutten. Wij helpen u daar graag bij.

  Planschade en nadeelcompensatie

  Planschade is de schade als door een wijziging van een bestemmingsplan een gebouw of stuk grond minder waard wordt. Bijvoorbeeld wanneer een gemeente vlakbij uw bedrijf een woonwijk wil realiseren waardoor uw (uitbreidings)mogelijkheden worden beperkt. Ook kan het zijn dat in een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van uw perceel direct worden verminderd. In beide gevallen bestaat de mogelijkheid om planschade te vorderen.

  Ook in het geval een gemeente op een juiste wijze gebruik maakt van haar bevoegdheden kan zij schade berokkenen bij burgers en/of bedrijven. Indien deze schade boven het normaal maatschappelijk risico uitstijgt en een benadeelde in vergelijking met andere onevenredig zwaar wordt getroffen, biedt de wet de mogelijkheid dit nadeel gecompenseerd te krijgen. Een voorbeeld van dit rechtmatig handelen is een reconstructie van een weg. Als uw bedrijf hierdoor niet of moeilijk bereikbaar is kunt u aanspraak maken op nadeelcompensatie.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. Vanaf dat moment kent Nederland de zogenaamde 'omgevingsvergunning'. Deze vergunning heeft een groot aantal vergunningen zoals de bouwvergunning, milieuvergunning en kapvergunning vervangen. Verschillende activiteiten kunnen door middel van één aanvraag worden ingediend bij één bestuursorgaan dat vervolgens één besluit neemt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het artikel dat is verschenen van de hand van mr. Tim Segers en mr. Peter Huijbregts in het tijdschrift 'De Gemeentestem'. Ons team heeft ruime ervaring op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hierover wordt regelmatig door ons team gepubliceerd en lezingen gegeven.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze advocaten

  De bestuursrecht advocaten en juristen van LXA hebben ruime ervaring met en expertise in de regels van de overheid. Onze gespecialiseerde advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten