Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Toezicht en handhaving

Op u als ondernemer wordt toezicht gehouden door verschillende toezichthoudende instanties. Deze instanties houden toezicht op vaak complexe wet en –regelgeving. Te denken valt aan de Inspectie SZW, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit en de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook omgevingsdiensten, gemeentes, provincies en certificerende instellingen kunnen handhavend optreden.

Inhoud van deze pagina

Contactpersoon

  mr. T. (Tim) Segers

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Onze specialisten kunnen u adviseren over de implementatie van bestaande en nieuwe wetgeving in uw bedrijfsvoering. Ook als u wordt geconfronteerd met een bestuurlijke sanctie, staan zij u graag bij met raad en daad. Ons team heeft bijzondere kennis op de volgende onderwerpen.

  Bestuurlijke sancties

  Wordt uw bedrijf terecht of onterecht beschuldigd van het overtreden van (milieu)wetgeving, dan kunt u bestuursrechtelijke handhaving verwachten. Bij handhaving kunt u denken aan:

  • een last onder dwangsom;
  • een last onder bestuursdwang;
  • een bestuurlijke boete; of
  • de intrekking van een vergunning.

  Ook andere vormen van handhaving zijn mogelijk zoals het stilleggen van uw bedrijf of project, ‘naming and shaming’ of de intrekking van een subsidie.

  Wordt aan uw bedrijf een bestuurlijke sanctie opgelegd, dan is het van belang dat u zich laat bijstaan door een juridisch specialist om de verstrekkende gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  Asbest

  De regels hoe om te gaan met asbest zijn niet in één (asbest) wet gevangen. Zo zijn regels en normen verankerd in ruimtelijke wet- en regelgeving, zoals de Wet Milieubeheer en de Woningwet. Aan de andere kant spelen asbestrisico’s een belangrijke rol vanuit het perspectief van arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. Naast toezicht en handhaving door Inspectie SZW, is een certificeringsstelsel opgetuigd. Zowel bedrijven als personen die met asbest werken, moeten hiervoor een certificaat bezitten. Op al deze gebieden wordt door verschillende instanties toezicht gehouden. Dit toezicht wordt kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Zie voor meer informatie: Asbest.

  Arbeidsomstandigheden

  Op arbeidsomstandigheden wordt streng toezicht gehouden. U bent als werkgever verplicht om de Arbowet en –regelgeving na te leven. Het kan voorkomen dat u als werkgever in aanraking komt met bestuurlijke sanctie. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • een eis tot naleving (artikel 27 Arbowet);
  • een stillegging van werkzaamheden vanwege ernstig gevaar voor personen (artikel 28 Arbowet);
  • een Arboboete (artikel 34 Arbowet);
  • een preventieve stillegging (artikel 28a Arbowet);
  • openbaarmaking van inspectiegegevens (artikel 29b Arbowet); of
  • de intrekking van een certificaat of accreditatie.

  Onze specialisten publiceren met regelmaat over verschillende onderwerpen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zij staan u dan ook graag met raad en daad bij.

  Certificering en accreditatie

  In sommige gevallen is het toezicht uitbesteed aan private organisaties door middel van certificering of accreditatie. De specifieke regelgeving die daarop van toepassing is, is verankerd in certificatieschema’s of NEN-normen. Deze normen zijn door de branche zelf ontwikkeld. Als uw onderneming niet, of niet meer aan de specifieke regels voldoet, kan het certificaat of de accreditatie worden geschorst of zelfs worden ingetrokken. De (verstrekkende) gevolgen voor uw onderneming laten zich raden.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze advocaten

  De advocaten en juristen van LXA hebben ruime ervaring met woningbouwcorporaties. Onze gespecialiseerde advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten