Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Projectontwikkeling

De projectontwikkelaar is de spin in het web van vastgoedontwikkeling. Hij regelt zonodig de bestemmingsplanwijziging en de vergunningen en sluit overeenkomsten met de grondeigenaar, de huurder(s), de eindbelegger, de financier(s), de aannemer en andere bij de ontwikkeling betrokken partijen.

Contactpersonen

  mr. T. (Tim) Segers

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  LXA beschikt over een multidisciplinair team van gespecialiseerde advocaten op alle benodigde rechtsgebieden om de projectontwikkelaar (of één van zijn wederpartijen) integraal te adviseren en te begeleiden. Het multidisciplinaire team staat onder leiding van één van onze transactieadvocaten die de werkzaamheden coördineert en tevens verantwoordelijk is voor het beoordelen en opstellen van de benodigde (turnkey) koopovereenkomst(en).

  Transactieadvocaten

  Onze transactieadvocaten zijn afkomstig uit onze M&A sectie. Zij zijn als dealmakers gespecialiseerd in het uitonderhandelen, opstellen en beoordelen van (koop)overeenkomsten en hebben veel ervaring met de coördinatie en het management van het proces om op efficiënte wijze te komen tot ondertekening van de benodigde documentatie.

  Bestuurs- en Milieurecht

  Onze specialisten op het gebied van Ruimtelijk Bestuursrecht en Milieurecht zijn deskundig op het gebied van onder meer bestemmingsplannen, de Wet ruimtelijke ordening, planschade en nadeelcompensatie, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer (Wm), het activiteitenbesluit en bodem(verontreiniging).  

  Commercieel Huurrecht

  De advocaten van de sectie Commercieel Huurrecht adviseren veelvuldig over huurrechtelijke kwesties. Tevens verzorgen zij het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en algemene huurvoorwaarden.

  Bouwrecht

  Onze specialisten op het gebied van het Bouwrecht adviseren over kwesties met betrekking tot de aanneming. Daarnaast verzorgen zij het opstellen en beoordelen van de aannemingsovereenkomst.

  Financiering & Zekerheden

  Het team Financiering & Zekerheden houdt zich bezig met alle aspecten van de voor de realisatie van het project benodigde financiering en de daaraan gekoppelde zekerheden.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze advocaten

  Onze specialisten op het gebied van projectontwikkeling zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten