Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht heeft betrekking op de vormgeving en organisatie van uw onderneming en op de interne verhoudingen tussen de (rechts)personen die bij uw onderneming zijn betrokken. Het vennootschapsrecht ziet onder meer op rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Daarnaast kan worden gedacht aan aspecten van rechtsvormkeuze, oprichting, herstructurering, liquidatie, ontbinding en omzetting, alsook het structuurregime, werknemersparticipaties en kapitaalbescherming. Het vennootschapsrecht ziet voorts op uitgifte, inkoop, intrekking of certificering van aandelen.

Bestuurders- en aandeelhouders-aangelegenheden

De organisatie van de BV of NV is opgebouwd uit een aantal organen, waaronder het bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders (“AVA”). Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de onderneming.

Structuurregime en Raad van Commissarissen

Het zogenaamde structuurregime is van toepassing op een BV, NV, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij indien aan een aantal criteria is voldaan.

Rechtsvormen

Indien u een onderneming, vereniging of stichting wil oprichten is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de mogelijke rechtsvormen en de daarmee verband houdende rechten en verplichtingen. Bij de keuze voor een bepaalde rechtsvorm speelt veelal de wijze van financiering een rol, evenals de juridische en fiscale aspecten.

Omzetting en ontbinding van rechtspersonen

Gedurende het bestaan van een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij) kan blijken dat de gekozen rechtsvorm niet meer pas bij haar organisatievorm. De wet biedt in een aantal gevallen de mogelijkheid om van rechtsvorm te wijzigen.

Inkoop en intrekking van aandelen

Een BV of een NV die haar uitstaande aandelenkapitaal wenst te verminderen heeft daarvoor een aantal opties, waaronder het inkopen van eigen aandelen en het intrekken van de aandelen.
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten