Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Bestuurders- en aandeelhouders- aangelegenheden

De organisatie van de BV of NV is opgebouwd uit een aantal organen, waaronder het bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders (“AVA”). Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de onderneming. De AVA vertegenwoordigt het belang van de aandeelhouders en is bevoegd beslissingen te nemen die zien op het bestuur en structuur van de organisatie. Een BV of een NV kan ook een Raad van Commissarissen (“RvC”) hebben, die toezicht houdt op het bestuur.

Contactpersonen

  mr. C.J.W. (Carel) Henderson

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  De organisatie van de BV of NV is opgebouwd uit een aantal organen, waaronder het bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders (“AVA”). Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de onderneming. De AVA vertegenwoordigt het belang van de aandeelhouders en is bevoegd beslissingen te nemen die zien op het bestuur en structuur van de organisatie. Een BV of een NV kan ook een Raad van Commissarissen (“RvC”) hebben, die toezicht houdt op het bestuur.

  Het bestuur, de RvC en de AVA zijn in principe onafhankelijk, maar er zijn – onder voorwaarden – uitzonderingen toegestaan. Bijvoorbeeld dat de AVA het bestuur mag instrueren over de algemene lijnen van het te voeren beleid of dat bepaalde bestuursbesluiten worden onderworpen aan de goedkeuring van de AVA.

  Vastlegging van afspraken

  De verhouding tussen en binnen de verschillende organen kan op verschillende wijzen worden vormgegeven. Zo kunnen er afspraken worden gemaakt over de werkwijze, de onderlinge taakverdeling en de besluitvorming. Het is belangrijk dat deze afspraken duidelijk en schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een bestuursreglement, aandeelhoudersovereenkomst of bestuurs– en/of aandeelhoudersbesluit. Hierbij moet rekening worden gehouden met de wet, statuten en rechtspraak.

  Conflictsituaties

  Een rechtspersoon, haar bestuur, AVA en RvC moeten zich ten opzichte van elkaar naar redelijkheid gedragen. Indien dit niet het geval is kunnen verstoorde verhoudingen tussen aandeelhouders en bestuurders leiden tot conflictsituaties. Bijvoorbeeld in het geval van onbehoorlijk bestuur of wanbeleid. Indien er een impasse in de besluitvorming ontstaat, kan de continuïteit van de onderneming in gevaar komen. De wet biedt daarom een aantal specifieke mogelijkheden om tot een oplossing te komen, zoals een enquêteprocedure, geschillenregeling (uitstoting of uittreding) of ruziesplitsing.

  Bestuurdersaansprakelijkheid

  Bestuurders kunnen onder bepaalde omstandigheden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor hun handelen. Er kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen interne aansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij faillissement en externe aansprakelijkheid.

  Aansprakelijkheid van aandeelhouders, commissarissen en beleidsbepalers

  Niet alleen bestuurders, maar ook aandeelhouders, commissarissen en feitelijke beleidsbepalers kunnen onder bepaalde omstandigheden persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap of derden, voor de door hun geleden schade ten gevolge van diens handelen of nalaten. Met name een aandeelhouder die zich intensief bemoeit met het beleid van de vennootschap, of besluit tot dividenduitkering en betaalbaarstelling waardoor de vennootschap niet meer in staat is te voldoen aan haar verplichtingen, loopt een aansprakelijkheidsrisico.

  Meer informatie

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze vennootschapsrecht advocaten

  De vennootschapsrecht advocaten van LXA hebben jarenlange ervaring met de juridische kant van bestuurders- en aandeelhoudersaangelegenheden. Onze gespecialiseerde advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten