Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Inkoop en intrekking van aandelen

Een BV of een NV die haar uitstaande aandelenkapitaal wenst te verminderen, heeft daarvoor een aantal opties, waaronder het inkopen van eigen aandelen en het intrekken van de aandelen.

Inhoud van deze pagina

Contactpersonen

  mr. C.J.W. (Carel) Henderson

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Inkoop van aandelen

  Aandelen die reeds door de vennootschap zijn uitgegeven kunnen worden teruggekocht door deze in te kopen, mits er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden en procedures. De statuten kunnen de verkrijging van eigen aandelen uitsluiten of beperken. Voor een verkrijging is bijvoorbeeld een notariële akte vereist en moet een BV of NV over voldoende vrije reserves beschikken. Worden de ingekochte aandelen door de rechtspersoon in stand gehouden, dan leidt dit niet tot een vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal. Op de ingekochte aandelen kan geen stemrecht worden uitgeoefend.

  Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Flex-BV op 1 oktober 2012, veranderen de regels voor inkoop van aandelen in een BV op een aantal punten. Zo zal bijvoorbeeld het bestuur bij een inkoop een zogenaamde uitkeringstest moeten doen. Indien het bestuur, ten tijde van de inkoop, wist of redelijkerwijs kon voorzien dat na een inkoop de BV niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden heeft dit tot gevolg dat de bestuurders persoonlijk jegens de BV verbonden zijn tot vergoeding van de verkrijgingsprijs. Ook geldt niet meer de eis dat een inkoop slechts mogelijk is binnen achttien maanden na het eind van het boekjaar waarover de jaarrekening is vastgesteld. Ook wordt geen maximum meer gesteld aan het aantal aandelen dat de BV in haar kapitaal kan verkrijgen, zolang maar één aandeel bij een derde geplaatst blijft.

  Intrekking van aandelen

  Vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal kan wel worden bewerkstelligd door het intrekken van aandelen, zulks met inachtneming van de wet en statuten. Aandelen die de BV of NV zelf houdt kunnen worden ingetrokken (intrekking zal dikwijls volgen op inkoop), of aandelen waarvan in de statuten is bepaald dat deze kunnen worden ingetrokken. Na intrekken bestaan de aandelen niet meer. Voor intrekken is een besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering vereist, evenals een statutenwijziging indien een zodanig aantal aandelen wordt ingetrokken dat het geplaatste kapitaal onder 1/5 deel van het maatschappelijk kapitaal terecht komt. Dit laatste voorschrift komt voor de BV te vervallen met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Flex-BV per 1 oktober 2012.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze vennootschapsrecht advocaten

  De vennootschapsrecht advocaten van LXA hebben jarenlange ervaring met de juridische aspecten van het inkopen of intrekken van aandelen. Onze gespecialiseerde advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten