Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Rechtsvormen

Indien u een onderneming, vereniging of stichting wil oprichten is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de mogelijke rechtsvormen en de daarmee verband houdende rechten en verplichtingen. Bij de keuze voor een bepaalde rechtsvorm speelt veelal de wijze van financiering een rol, evenals de juridische en fiscale aspecten, zoals de inrichting van uw organisatie, belastingverplichtingen, het beperken van uw aansprakelijkheid (rechtspersoonlijkheid) en oprichtingsvereisten. De laatste twee onderwerpen zullen hierna in het kort worden toegelicht.

Inhoud van deze pagina

Contactpersonen

  mr. C.J.W. (Carel) Henderson

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Rechtsvormen en aansprakelijkheid

  Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) en maatschap hebben geen rechtspersoonlijkheid. De besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV), stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij hebben wel rechtspersoonlijkheid.

  Het verschil tussen wel en geen rechtspersoonlijkheid is dat de ondernemer bij een eenmanszaak, maatschap, VOF en CV in beginsel met zijn privévermogen aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. Bij een BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij is de ondernemer in beginsel alleen in uitzonderlijke gevallen in privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Om deze reden worden deze rechtsvormen ookwel aangeduid als rechtspersonen.

  Oprichtingsvereisten

  Voor de verscheidene rechtsvormen gelden verschillende oprichtingsvereisten.

  Vormvoorschriften
  Voor een BV, NV, stichting, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid rechtspersoonlijkheid, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij is een notariële akte van oprichting inclusief statuten vereist. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid dient enkel over statuten te beschikken. De oprichting van een eenmanszaak, VOF, maatschap en CV is daarentegen in beginsel vormvrij. Aangezien bij een VOF, maatschap en CV meerdere ondernemers betrokken zijn, verdient het de voorkeur om voor deze rechtsvormen een overeenkomst op te stellen. In deze overeenkomst kunnen onder meer de onderlinge rechten en verplichtingen worden vastgelegd, waaronder bevoegdheden, inbreng en verdeling van de winst. Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren over de inhoud van de statuten van uw onderneming, dan wel bij het opstellen van een overeenkomst, mede gelet op de juridische consequenties.

  Kapitaalstorting
  Daarnaast geldt dat bij de oprichting van een BV en een NV minstens een bedrag van € 18.000 (BV) en € 45.000 (NV) moet worden gestort. Dit kan in geld, maar ook in natura, zoals onroerend goed. Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Flex-BV op 1 oktober 2012 komt overigens het vereiste dat het geplaatste kapitaal van de BV minimaal € 18.000 moet bedragen te vervallen. De BV zou dan een geplaatst kapitaal van € 1, of zelfs nog lager kunnen hebben.

  Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  Voor alle rechtsvormen geldt voorts de verplichting dat deze worden ingeschreven bij het handelsregister van de kamer van koophandel, behoudens ten aanzien van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Tot het moment van inschrijving blijft de ondernemer persoonlijk aansprakelijk voor de door hem aangegane rechtshandelingen.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze vennootschapsrecht advocaten

  De vennootschapsrecht advocaten van LXA hebben jarenlange ervaring met het oprichten van rechtsvormen en bijbehorende juridische documenten. Onze gespecialiseerde advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten