Maurice Winkels

Partner

Praktijkgebieden
  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht
  • Herstructurering
  • Financiering en zekerheden

Maurice heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Maurice is sinds 2011 verbonden aan LXA Advocaten. Per 1 januari 2021 is hij benoemd tot partner en geeft samen met Willem Berendsen leiding aan het team Insolventie en herstructurering.

Maurice is specialist op het gebied van het ondernemingsrecht en insolventierecht. Zo houdt hij zich bezig met het adviseren van en procederen voor ondernemers. Hij begeleidt ondernemers onder meer bij aan- en verkooptrajecten, aandeelhoudersgeschillen, verbintenisrechtelijke geschillen, maar ook bij bestuurdersaansprakelijkheidskwesties.

Daarnaast houdt Maurice zich bezig met de afwikkeling van faillissementen en surseances van betaling. Hij wordt zelf regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen. Juist vanwege het feit dat hij veel ervaring heeft met de afwikkeling van faillissementen adviseert hij tevens bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Ook staat hij crediteuren, bestuurders en andere belanghebbenden bij die betrokken raken bij een faillissement.

Maurice heeft diverse postacademische specialisatieopleidingen gevolgd. Zo heeft Maurice in 2013 de INSOLAD/Grotius opleiding Insolventierecht en in 2015 de INSOLAD/EUR Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventierechtadvocaten afgerond. Maurice is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten, INSOLAD.

Maurice' recente activiteiten
  • Curator in verschillende (omvangrijke) insolventiezaken
  • Adviseren en vertegenwoordigen van verschillende aandeelhouders en/of bestuurders bij de aanvraag van een ​​(gecontroleerd) faillissement en de implementatie van een doorstart
  • Het verzorgen van faillissementsaanvragen namens schuldeisers alsook het optreden namens schuldeisers in faillissementsprocedures
  • Uitwinnen van zekerheden namens zekerheidsgerechtigden

Benieuwd naar ons werk?