Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Debbie van de Laar

Advocaat

Debbie van de Laar is al tijdens haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg werkzaam in de juridische praktijk. Na haar afstuderen in 2001 is zij als advocaat begonnen bij Banning en heeft zij zich in korte tijd ontwikkeld tot een gespecialiseerd arbeidsrecht-advocaat. In 2005 heeft Debbie de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (PALA) afgerond aan de Erasmus Universiteit. De laatste jaren voor haar overstap naar LXA heeft Debbie deel uitgemaakt van het cassatieteam en is betrokken geweest bij meerdere cassatiezaken bij de Hoge Raad, waarna ze sinds begin 2016 werkzaam is voor LXA als advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Debbie is lid van de landelijke Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), en verzorgt regelmatig lezingen, (inhouse) workshops en publicaties over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen.

mr. D.H.C. (Debbie) van de Laar

Advocaat

T: +31 (0)73 700 36 00    M: +31 (0)6 115 93 598
E: debbievandelaar@lxa.nl

LinkedIn

Download vcard

Praktijkgebieden

  • Individueel ontslag, waaronder het onder de WWZ toegenomen belang van dossiervoering en -vorming, het begeleiden van een evt. ontslag op staande voet, etc.
  • Volledige begeleiding bij collectief ontslag c.q. reorganisaties (incl. sociaal plan, advisering rondom ondernemingsraad en vakbonden)
  • Arbeidsrechtelijke ondersteuning bij herstructureringen, fusies en overnames, in- en outsourcing
  • Vraagstukken rondom wijzigingen/harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (waaronder overplaatsing en functiewijziging)
  • Oplossing van geschillen in verband met of gevolgd door arbeidsongeschiktheid
  • Advisering rondom flexibele arbeidsrelaties en -contractsvormen
  • Opstellen en beoordelen van contracten en reglementen (zoals personeelshandboeken/protocollen) en advisering rondom bijzondere contractuele bepalingen (zoals concurrentiebedingen, bonus- en studiekostenregelingen etc.)
  • Oplossing van geschillen in verband met concurrentie- en relatiebedingen 

 

Praktijk(ervaring)

Met haar ruim 15 jaren praktijkervaring beheerst Debbie alle facetten van het arbeidsrecht. Zij adviseert ondernemingen van klein tot multinational over arbeidscontracten, managementovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden (en de wijziging of harmonisatie daarvan), reglementen en protocollen. Debbie heeft uitgebreide ervaring met collectieve en individuele ontslagen, overleg met ondernemingsraden en vakorganisaties en complexe reorganisaties, overnames en fusies, en in- en outsourcing in internationaal verband. Daarbij is ze gespecialiseerd in de specifieke kenmerken van flex-contracten en op het moeilijk begaanbare terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid, WIA, loonsancties en reintegratie-trajecten. Als een procedure niet meer vermeden kan worden dan is Debbie bij uitstek geschikt om de juridische merites van de zaak te doorgronden en overtuigend neer te zetten. Zo is Debbie onder meer jarenlang intensief betrokken geweest bij een spraakmakende procedure waarin tot tweemaal toe succesvol tot aan de Hoge Raad is geprocedeerd.

Werklocatie

's-Hertogenbosch
Bezoekadres
Pettelaarpark 101 5216 PR 's-Hertogenbosch
Postadres
Postbus 5054 5201 GB 's-Hertogenbosch

T: +31 (0)73 700 36 00

F: +31 (0)73 700 36 01

info@lxa.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten