Aanmelden woensdag 12 juni 2024 Masters of Legal: CFO Edition 2024

Iedere ondernemer met ten minste 50 medewerkers (waaronder inleen en stagiairs) is vanaf 17 december 2023 verplicht om – uit hoofde van de Wet bescherming klokkenluiders - een interne meldprocedure te hebben voor het melden van misstanden, die voldoet aan de wettelijke eisen. Ook zijn er uitzonderingen waardoor bepaalde kleinere ondernemers ook moeten voldoen. Voldoet de ondernemer niet dan kan deze te maken krijgen met strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties.

Wat houden de verplichtingen uit hoofde van de Wet bescherming klokkenluiders in? Wanneer is sprake van een misstand? Valt ongewenst gedrag hieronder? Welke wettelijke eisen gelden er en wat zijn de risico’s? Waarom is dit voor u als CFO relevant? Hoe verhoudt deze verplichting zich tot ESG en/of CSRD? Hoe gaan andere CFO’s hiermee om?

Dit en meer staat centraal in de Q2 bijeenkomsten van de CFO Edition van de Masters of Legal 2024. Wij bieden deze bijeenkomst aan op 12 en 13 juni a.s. Omdat wij interactie belangrijk vinden geldt een maximumaantal deelnemers. Lees hier meer over het jaarprogramma.

Het gaat om een interactieve bijeenkomst waarin kennis wordt gedeeld en ervaringen worden uitgewisseld over de hierboven beschreven juridische onderwerpen waar u als CFO en/of RA bij betrokken bent (of kunt worden). Uiteraard sluiten we af met een borrel. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname, zodat u de bijeenkomsten (desgewenst) kunt opgeven als leeractiviteit in het kader van de Permanente Educatie.

U kunt zich hieronder aanmelden. Deelname is kosteloos. Aangezien donderdag 13 juni a.s. al vol zit, kunt u zich alleen nog aanmelden voor woensdag 12 juni 2024.

Graag tot ziens!

Team LXA Advocaten

 

Locatie: Pettelaarpark 101, 5216 PR 's-Hertogenbosch

Georganiseerd door: LXA Advocaten 

 

Programma:

Ontvangst: Vanaf 15:30 uur

Aanvang: 16:00 uur

Einde bijeenkomst: 18:00 uur

Borrel: Vanaf 18:00 uur


naam en email