Bouw

De bouwbranche staat nooit stil. Betrokken partijen hebben steeds te maken met nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Soms negatief zoals stijgende bouwkosten, soms positief zoals nieuwe trends, denk daarbij aan  circulair of modulair bouwen. Ook krijgen betrokken partijen te maken met veranderde of nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Bouwen in deze tijd biedt vele uitdagingen. Volop kansen maar ook steeds meer risico’s. Goed en gedegen juridisch advies en juridisch bijstand is daarom onontbeerlijk. Bij het sluiten van contracten alsook bij het voorkomen en oplossen van geschillen. De gespecialiseerde bouwrechtadvocaten van het LXA bouwteam staan voor u klaar.

Het LXA bouwteam staat alle partijen in de bouwketen bij, zoals aannemers, constructeurs, installateurs, architecten, opdrachtgevers, grote en kleine bouwbedrijven, projectontwikkelaars en samenwerkingsverbanden.

Onze bouwrechtadvocaten adviseren over allerlei soorten contracten en voorwaarden. Zij stellen contracten op en beoordelen contracten. De LXA bouwrechtadvocaten zijn dan ook goed op de hoogte van de diverse voorwaarden die in de bouw worden toegepast.

Tijdens bouwprojecten kunnen er diverse discussies en geschillen ontstaan, zoals discussies over de prijs van het werk, meer- en minderwerk, garanties, gebreken in het werk, vertragingen, opleveringsperikelen. Voorkomen van geschillen en het buiten een procedure oplossen van geschillen heeft de voorkeur. Lukt dit niet, dan zullen geschillen door middel van een procedure moeten worden beslecht. In dat geval is het van belang dat u uw positie goed bepaalt en alvast voorsorteert op een procedure. De wijze waarop het een en ander wordt vastgelegd of gecommuniceerd is dan ook van wezenlijk belang. Ook daar komen de specialisten van LXA om de hoek kijken en zijn zij de partner waarop u kunt vertrouwen. Het LXA bouwteam heeft ruime ervaring in het voeren van procedures bij de rechtbank en gerechtshoven alsook bij  de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. Ook het voeren van kort gedingen en het leggen van beslag ingeval van niet-betaalde facturen of bijvoorbeeld boetes en schades, behoren tot de expertise van het LXA bouwteam.