Overheid en vastgoed

De overheid neemt in onze samenleving een bijzondere positie in. Voor het handelen van de overheid gelden dan ook bijzondere wetten en regels. Specialistische juridische kennis op dit terrein is onontbeerlijk, nu u als ondernemer vroeg of laat met deze partij in aanraking komt. Soms gewild, soms ongewild. In beide gevallen staan wij aan uw zijde. Ontwikkeling, beheer en (ver)huur van vastgoed liggen in het verlengde van de overheidspraktijk. Door kennis te bundelen kunnen wij adviseren en procederen over tal van aspecten zoals ruimtelijke ontwikkeling, bouwrecht, milieurecht, commercieel huurrecht en overheidsaansprakelijkheid. Tot slot staan onze advocaten bekend als dé kenners op het gebied van de juridische aspecten van asbest.

Ons team adviseert onder meer gemeenten, ondernemingen, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, woningbouwcoöperaties, verenigingen van eigenaars en beheerders.

Het team Vastgoed en overheid adviseert onder meer bij:
  • Algemeen bestuursrecht
  • Ruimtelijk bestuursrecht
  • Milieurecht
  • Bouwrecht
  • Huurrecht
  • Vastgoedfinanciering
  • Arbeidsomstandigheden
  • Gevaarlijke stoffen
  • Subsidie

Heeft u een vraag?