Ons werk

Filter
08-01-2021
LXA wint hoger beroep in handelsnaamprocedure
Specialisten:

LXA heeft met succes een van haar cliënten in de gezondheidszorg bijgestaan in een procedure over het vermeend inbreukmakende gebruik van een handelsnaam. De rechtbank in eerste aanleg oordeelde dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen, en veroordeelde de cliënt tot wijziging van haar handelsnaam. In hoger beroep heeft LXA met succes beargumenteerd dat, gelet op de beperkte geografische reikwijdte van het betreffende handelsnaamrecht en het gebrek aan overlap in werkgebied, geen juridisch relevant verwarringsgevaar is te duchten. Het hof heeft de uitspraak in eerste aanleg vernietigd en het verzoek van de wederpartij alsnog afgewezen.

26-11-2020
LXA adviseert Smith Mountain Industries

LXA heeft Smith Mountain Industries (als merkhouder van verschillende WOODWICK-merken) bijgestaan in een oppositieprocedure bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom met betrekking tot een merkdepot van een derde waarin het element WOODWICK voorkwam. Het BBIE heeft uiteindelijk geoordeeld dat het merkdepot verwarring kan stichten bij het publiek en niet mag worden ingeschreven, en heeft de oppositie van Smith Mountain Industries dus toegewezen.

26-11-2020
LXA adviseert NP Fashion B.V.

LXA heeft NP Fashion geadviseerd (en names NP Fashion geprocedeerd) over de handhaving van de auteursrechten op haar ontwerpen. Deze ontwerpen bestaan allemaal uit een zigzagpatroon in verschillende kleuren. Bij vonnis van 8 januari 2020 heeft de rechtbank de auteursrechtelijke bescherming van deze ontwerpen erkend, en de gedaagde veroordeeld tot het staken van iedere inbreuk op straffe van een dwangsom, de vernietiging van de betreffende producten en tot het vergoeden van de schade van NP Fashion en haar juridische kosten.

29-04-2020
LXA ADVISEERT FRANCHISEORGANISATIE INTO TELECOM & IT B.V.
Praktijkgroep:

Into Telecom & IT B.V. (Into) heeft met een voormalig franchisenemer een vaststellingsovereenkomst gesloten. Volgens de voormalig franchisenemer zou deze vaststellingsovereenkomst derdenwerking hebben. Volgens Into niet, waarna de voormalig franchisenemer Into in een kort geding en een bodemprocedure heeft betrokken. In beide procedures heeft LXA met succes verweer gevoerd namens Into. Alle vorderingen van de voormalig franchisenemer zijn afgewezen.

28-04-2020
LXA ADVISEERT MEDIACONGLOMERAAT

LXA adviseert een mediaconglomeraat over het Europese principe van netneutraliteit met betrekking tot de impact van de Covid-19-crisis op het netwerkverkeer, en de mogelijkheid om actief maatregelen te treffen om eventuele overbezetting van deze netwerken te voorkomen.

14-04-2020
LXA adviseert Bluetick
Praktijkgroep:

VC-specialisten Nina Le Grand, Marnix Geraerts en Antony Jonkman hebben Bluetick geadviseerd bij het verkrijgen van een pre-seed co-investering van henQ Capital Partners en ASIF Ventures voor de verdere ontwikkeling van hun unieke zoekalgoritme.

 

Startup Bluetick ontwikkelt een online zoekmachine voor advocaten en juristen en verkreeg een pre-seed co-investering van EUR 210.000 van henQ Capital Partners en ASIF Ventures.

14-04-2020
LXA adviseert Hemubo
Praktijkgroep:

Hemubo is een multidisciplinaire organisatie, gericht op het strategisch renoveren en onderhouden van vastgoed en civiele objecten. Hemubo is eigendom van commerciële vastgoed ondernemingen en woningcorporaties. Groen West heeft 5 bedrijven op dit gebied gevraagd om naast Hemubo een joint venture op te richten om het onderhoud en de dienstverlening te structureren en meer (kosten)efficiënt en duurzaam te maken.

09-04-2020
LXA adviseert mOOvement
Praktijkgroep:

mOOvement, een initiatief van de Rabobank, werd een apart bedrijf met een eigen bedrijfsstructuur (een spin-off). LXA assisteerde bij het opzetten van deze  bedrijfsstructuur (in NL en deels in Australië), de overdracht van de mOOvement-business en de financiering daarvan.

18-03-2020
LXA adviseert Alcre Best B.V.
Specialisten:
Praktijkgroep:

Alcre is aandeelhouder van onder andere Lenco Zonwering B.V. en van Verano B.V. De activiteiten van deze vennootschappen overlapten elkaar en de mogelijkheid ontstond om de meer consument gerelateerde activiteiten aan Next LP B.V. te verkopen. LXA adviseerde bij deze verkoop.

11-03-2020
LXA adviseert Auto Aanpassing Noord Nederland B.V.

Onze opdrachtgever werd verzocht het gebruik van zijn bedrijfsnaam (handelsnaam) te staken onder voorbehoud van vermeende handelsnaamrechten en merken van een andere onderneming. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van onze opdrachtgever. De eisende partij startte een juridische procedure. De rechtbank heeft onze opdrachtgever in het gelijk gesteld en alle vorderingen van de eiser afgewezen. De rechtbank heeft onze tegenvordering tot nietig verklaring van het merk van eiser wegens gebrek aan onderscheidend vermogen toegewezen.

Regelmatig op de hoogte blijven van de laatste juridische ontwikkelingen?