Franchise

Franchising wordt als samenwerkingsvorm steeds populairder bij startende ondernemers. Nederland behoort hierbij tot de koplopers in Europa.
Binnen de praktijkgroep Franchise houden onze advocaten, ieder met hun eigen specialiteit, zich bezig met franchise. We brengen de diverse specialismen (zoals contractenrecht, huurrecht, mededingingsrecht, insolventie en intellectueel eigendomsrecht) binnen ons kantoor samen om onze relaties met diepgang te kunnen adviseren. Door deze full-service benadering, waarbij alle gespecialiseerde kennis binnen één advocatenkantoor voorhanden is, zijn we de echte one-stop-shop voor franchisegevers.

Onze specialistische dienstverlening bestaat onder andere uit de advisering bij de opzet van (nieuwe) franchiseformules, het opstellen van contracten en het adviseren over franchiseovereenkomsten, maar ook het procederen in franchise gerelateerde geschillen.

Ons franchise-team heeft meer dan 20 jaar ervaring in het vakgebied en een indrukwekkend track record, zowel nationaal als internationaal. LXA is de huisadvocaat van meer dan 35 landelijke franchiseorganisaties en behoort hiermee tot de top van Nederland.

Onze franchise-advocaten zijn aangesloten bij:
LXA Franchise Aangesloten Bij Kopiëren
Het franchise-team adviseert onder meer over:
  • Franchise en contractrecht
  • Franchise en huurrecht
  • Franchise en mededingingsrecht
  • Franchise en insolventie
  • Franchise en intellectueel eigendom
Wet Franchise:

Op 12 december 2018 is door de staatssecretaris Mona Keijzer het wetsvoorstel ‘Wijziging van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de regels omtrent franchiseovereenkomst (Wet Franchise)’ (hierna: “het Wetsvoorstel”) ingediend. Dit voorstel treft een bijzondere regeling voor de franchiseovereenkomst.

Van 12 december 2018 tot en met 31 januari 2019 kon iedereen via internetconsultatie reageren op het concept Wetsvoorstel met memorie van toelichting. Op de internetconsultatie zijn 572 reacties ontvangen. Aan de hand van deze reacties is het Wetsvoorstel (beperkt) aangepast.

Het Wetsvoorstel is op 17 juli 2019 naar de Raad van State gestuurd. Op 11 december 2019 heeft de Raad van State een advies op het Wetsvoorstel vastgesteld, waarin de Raad van State positief heeft geadviseerd over het Wetsvoorstel. Na positief advies van de Raad van State hebben staatssecretaris Mona Keijzer en minister Sander Dekker op 10 februari 2020 het Wetsvoorstel namens de regering ingediend bij de Tweede Kamer. De leden van de Tweede Kamer hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel. De eerste ronde Kamervragen door de leden van de Tweede kamer zijn vastgelegd in een verslag van 16 maart 2020.

Indien het (aangepaste) Wetsvoorstel wordt aangenomen door de Tweede Kamer, wordt dit (aangepaste) Wetsvoorstel doorgestuurd naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan het Wetsvoorstel aannemen of verwerpen.

Met name vanuit de franchisegevers is veel kritiek op het Wetsvoorstel. Het Wetsvoorstel bevat veel open normen en onduidelijkheden, waardoor de rechtsonzekerheid naar onze mening alleen maar toeneemt.

Vanzelfsprekend houdt LXA dit hele proces nauwlettend in de gaten en zullen onze advocaten franchiseorganisaties op dit punt (pro)actief adviseren.

Heeft u een vraag?