Franchise

Franchise is een populaire samenwerkingsvorm bij (startende) ondernemers. Nederland behoort hierbij tot de koplopers in Europa.

Binnen onze praktijkgroep franchise brengen we diverse specialismen (zoals contractenrecht, huurrecht, insolventierecht en intellectueel eigendomsrecht) binnen ons kantoor samen om onze relaties met diepgang te kunnen adviseren. Door deze full-service benadering, waarbij alle gespecialiseerde kennis binnen één advocatenkantoor voorhanden is, zijn we de echte one-stop-shop voor franchisegevers.

Onze specialistische dienstverlening bestaat onder andere uit het adviseren over de opzet van (nieuwe) franchiseformules, het opstellen van en het adviseren over franchiseovereenkomsten, maar ook het procederen over aan franchise gerelateerde geschillen.

Ons team heeft meer dan 25 jaar ervaring in het vakgebied en een indrukwekkend track record, zowel nationaal als internationaal. LXA is de huisadvocaat van meer dan 35 landelijk opererende franchiseorganisaties en behoort hiermee tot de top van Nederland.

Het franchiseteam adviseert onder meer over:
  • Franchise en contractenrecht
  • Franchise en huurrecht
  • Franchise en insolventierecht
  • Franchise en intellectueel eigendomsrecht
Allesoverfranchise.nl:

LXA Advocaten beheert de website allesoverfranchise.nl; hét juridische kennisplatform op het gebied van franchise. Hier vindt u onder meer informatie over:

Wet franchise:

De Wet franchise is per 1 januari 2021 in werking getreden. Alle franchiseformules in Nederland en de formules die Nederlands recht van toepassing hebben verklaard dienen te voldoen aan deze wet. De Wet franchise is van dwingend recht. Er mag niet ten nadele van Nederlandse franchisenemers worden afgeweken van de Wet franchise. 

Voor franchiseovereenkomsten die vóór het tijdstip van het in werking treden van de Wet franchise zijn gesloten, geldt voor wat betreft een tweetal artikelen (artikelen 920 en 921) een overgangsperiode van twee jaar. Deze twee artikelen zien op de inhoud van de franchiseovereenkomst, waaronder het instemmingsrecht, de goodwill en het non-concurrentiebeding. Voor de franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten geldt deze overgangsregeling niet. Dit betekent dat uiterlijk per 1 januari 2023 alle franchiseovereenkomsten aan de Wet franchise moeten voldoen.

Vanzelfsprekend houdt LXA dit hele proces nauwlettend in de gaten en zullen onze advocaten franchiseorganisaties op dit punt (pro)actief adviseren.

Wij zijn lid van:
NFG Logo
NFV Logo
DFA Logo

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over franchise, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten: franchise@lxa.nl

Regelmatig op de hoogte blijven van de laatste juridische ontwikkelingen?