Franchise

Franchising wordt als samenwerkingsvorm steeds populairder bij startende ondernemers. Nederland behoort hierbij tot de koplopers in Europa.
Binnen de praktijkgroep Franchise houden onze advocaten, ieder met hun eigen specialiteit, zich bezig met franchise. We brengen de diverse specialismen (zoals contractenrecht, huurrecht, mededingingsrecht, insolventie en intellectueel eigendomsrecht) binnen ons kantoor samen om onze relaties met diepgang te kunnen adviseren. Door deze full-service benadering, waarbij alle gespecialiseerde kennis binnen één advocatenkantoor voorhanden is, zijn we de echte one-stop-shop voor franchisegevers.

Onze specialistische dienstverlening bestaat onder andere uit de advisering bij de opzet van (nieuwe) franchiseformules, het opstellen van contracten en het adviseren over franchiseovereenkomsten, maar ook het procederen in franchise gerelateerde geschillen.

Ons franchise-team heeft meer dan 20 jaar ervaring in het vakgebied en een indrukwekkend track record, zowel nationaal als internationaal. LXA is de huisadvocaat van meer dan 35 landelijke franchiseorganisaties en behoort hiermee tot de top van Nederland.

Onze franchise-advocaten zijn aangesloten bij:
LXA Franchise Aangesloten Bij Kopiëren
Het franchise-team adviseert onder meer over:
  • Franchise en contractrecht
  • Franchise en huurrecht
  • Franchise en mededingingsrecht
  • Franchise en insolventie
  • Franchise en intellectueel eigendom
Wet Franchise:

12 december 2018 is door de staatssecretaris het wetsvoorstel ‘Wijziging van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de regels omtrent franchiseovereenkomst (Wet Franchise)’ ingediend. Dit voorstel treft een bijzondere regeling voor de franchiseovereenkomst. De nieuwe wet kan gevolgen hebben voor u als franchisegever.
Met name vanuit de franchisegevers is er veel kritiek op het voorstel. Het wetsvoorstel bevat veel open normen en onduidelijkheden, waardoor de rechtsonzekerheid alleen maar toeneemt. De staatssecretaris zal de kritische reacties op het wetsvoorstel bestuderen, waarna het wetsvoorstel mogelijk wordt aangepast.


Vanzelfsprekend houdt LXA dit hele proces nauwlettend in de gaten en zullen onze advocaten franchiseorganisaties op dit punt proactief adviseren.

Heeft u een vraag?