Fraude

Fraude is van alle tijden. Eén op de vijf ondernemingen wordt jaarlijks geconfronteerd met een materiële fraude. Het is van groot belang te weten hoe fraude te voorkomen. En als fraude zich voordoet moet er snel worden ingegrepen. Met name het veilig stellen van vermogensbestanddelen dient voortvarend te gebeuren.

Binnen de praktijkgroep fraudebestrijding houden onze advocaten, ieder met hun eigen specialiteit, zich bezig met het bestrijden van fraude. Zij werken nauw samen met specialisten binnen het arbeids- en strafrecht en met forensisch onderzoekers.

Wanneer een vermoeden ontstaat dat sprake is van fraude dan is het van groot belang om voortvarend de juiste stappen in de juiste volgorde te zetten. Belangrijk hierbij is om de “circle of trust” zo klein mogelijk te houden. Confronteer de veronderstelde fraudeur(s) niet met de verdenkingen, maar neem direct contact met ons op om de vervolgacties in gang te zetten. LXA beschikt over de noodzakelijke kennis en het netwerk om alle acties te coördineren.

1. Veilig stellen vermogen

Het vermogen dat door fraude is weggesluisd moet zo snel mogelijk worden veilig gesteld. Dat kan door het leggen van conservatoire beslagen. Door de beslagen kan de fraudeur niet meer beschikken over het vermogen en dit dus niet zoek maken.

2. Onderzoek

Goed onderzoek is cruciaal. Door onderzoek komt niet alleen de omvang van de fraude vast te staan, maar wordt ook achterhaald waar het weggesluisde vermogen zich bevindt.

3. Civiele procedure

Nadat beslagen zijn gelegd, dient een procedure bij de civiele rechter te volgen. In een civiele procedure wordt de aansprakelijkheid van de fraudeur(s) vastgesteld. Tevens wordt de omvang van de schade ten gevolge van de fraude bepaald.

4. Arbeidsrecht

Aangezien bij bedrijfsfraude de fraude bijna altijd wordt gepleegd door werknemers volgt vrijwel steeds een arbeidsrechtelijk traject. Moeten(en) de fraudeur(s) worden geschorst dan wel meteen op staande voet ontslagen of moet er woorden overgegaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

5. Strafrecht

Fraude is strafrechtelijk laakbaar. Het is dus mogelijk hiervan aangifte te doen. Het is zaak de voor- en nadelen van een aangifte goed af te wegen. Als er wordt besloten om aangifte te doen dan is het belangrijk de aangifte goed voor te bereiden met een specialist.

Ervaring

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het bestrijden van fraude en verhalen van de schade die hieruit volgt. LXA is initiatiefnemer van het platform bureaubedrijfsfraude.nl , waarbinnen het netwerk van specialisten samenkomt om fraude optimaal te kunnen bestrijden.

Advies op maat ontvangen?