Commerciële contracten

Het op correcte wijze vastleggen van de afspraken met uw opdrachtgevers, leveranciers, partners of afnemers is de basis voor een goede bedrijfsvoering. Wij adviseren ondernemers bij het opstellen, uitvoeren en beëindigen van commerciële (internationale) contracten. Wij spreken duidelijke taal en geven richting in plaats van opties. Wij maken gebruik van modelcontracten als het kan, maar altijd op maat gemaakt voor uw situatie.

Naast uitgebreide kennis en ervaring met het opstellen, uitvoeren en beëindigen van contracten, hebben wij eveneens veel ervaring met het procederen in geschillen die verband houden met de (gebrekkige) uitvoering en/of het beëindigen van (internationale) contracten. Dit betreft zowel (spoed)procedures die ter beslechting voorgelegd worden aan een gerechtelijke instantie, als procedures waarin het oordeel van een (internationaal) arbitrage-instituut wordt gevraagd.

Onze specialisten hebben een uitgebreid track record en werken voor nationale en internationale ondernemingen.

Het team Commerciële Contracten adviseert onder meer over:
  • Distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten
  • Algemene Voorwaarden
  • Dealercontracten
  • Inkoop- en verkoopovereenkomsten
  • ICT-overeenkomsten
  • Service Level Agreements (SLA’s)
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Intentieovereenkomsten (LoI’s)
  • Non Disclosure Agreements (NDA’s)
  • Garantiebepalingen

Heeft u een vraag?