Insolventierecht en herstructurering

Wanneer uw bedrijf in financieel zwaar weer terecht komt, is het van groot belang dat u tijdig gedegen geadviseerd wordt en niet pas als het schip water maakt en zinkende is.

Zijn de zekerheden met betrekking tot financieringen goed gevestigd? Moeten dwarsverbanden binnen een concern losgemaakt worden om te voorkomen dat de zinkende vennootschap het concern meesleept? Is er gekeken naar bestuurdersaansprakelijkheidskwesties? Is er nog redding mogelijk?

Ons team Insolventierecht en herstructurering heeft jarenlange (internationale) ervaring en de juiste kennis om alle stakeholders in een faillissement, surseance of herstructurering terzijde te staan. Wij adviseren niet alleen bestuurders en aandeelhouders, maar ook bijvoorbeeld commissarissen, pand- en hypotheekhouders en werknemers.

De insolventieadvocaten van LXA zijn de afgelopen jaren in een groot aantal faillissementen, surseances en pre-packs door de rechtbank tot curator of bewindvoerder benoemd.

Hierdoor beschikken zij over veel kennis en ervaring over de volgende onderwerpen:
  • Herstructurering en sanering
  • Faillissement en surseance van betaling
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Faillissementsfraude
  • Begeleiding bij fiscale schulden en bodembeslag
  • Retentierecht en eigendomsvoorbehoud
  • Borgstelling
  • Financiering en zekerheden

Heeft u een vraag?