Procesrecht en arbitrage

Niemand zit te wachten op een juridisch geschil. Wanneer het toch gebeurt, is het wenselijk om zo vroeg mogelijk advies in te winnen. Bij voorkeur wordt een procedure voorkomen, maar afhankelijk van de feiten kan het soms beter zijn meteen (rechts)maatregelen te nemen. Blijkt een procedure toch noodzakelijk dan is er een aantal mogelijkheden zoals een dagvaardingsprocedure, een kort geding of arbitrageprocedure. Daarnaast kan beslag worden gelegd tot zekerheid van de vordering of om afgifte van een zaak te bewerkstelligen.

Wij vertegenwoordigen ondernemingen, instellingen, bestuurders en aandeelhouders in zakelijke conflicten. Ons team is gespecialiseerd in het voeren van civiele procedures en beschikt over ruime ervaring in geschillen ten overstaan van onder meer de overheidsrechter, het NAI, de ICC en de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Wij adviseren op een heldere en transparante wijze en met een duidelijke focus op resultaat.

Het team Procesrecht en arbitrage heeft kennis van en ervaring in:
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fraudebestrijding
  • Beroepsaansprakelijkheid & tuchtrecht
  • CommerciĆ«le contracten
  • Insolventie, financiering & zekerheden
  • Overnamegeschillen

Advies op maat ontvangen?