Aanmelden woensdag 20 maart Masters of Legal: CFO Edition 2024

Er is sprake van onrustige macro-economische omstandigheden. Het economische beeld in Nederland is gemengd. Fabrieken schorten hun productie op en het aantal faillissementen in 2023 is meer dan 50% toegenomen. Tegelijkertijd is de werkeloosheid laag en daalt de inflatie. De kosten zijn voor veel bedrijven gestegen.

In het licht van deze ontwikkelingen kan de vraag zich voordoen of het nodig is de organisatie anders in te richten, in te krimpen of wellicht zelfs verdergaande maatregelen te nemen. Reorganiseren, herstructureren, WHOA of surseance? Wanneer zijn welke partijen betrokken en wat zijn de afwegingen bij de verschillende scenario’s. Hoe bereidt u dit voor? Wat zijn aandachtspunten?

Wat als bij klanten of leveranciers sprake is van betalingsonmacht of je vermoedt financiële problemen? Zijn de risico’s te beperken? Welke maatregelen kun je treffen?

Dit en meer staat centraal in de eerste bijeenkomst van de CFO Edition van de Masters of Legal 2024. Wij bieden deze bijeenkomst aan op 20 en 21 maart a.s. Omdat wij interactie belangrijk vinden geldt een maximumaantal deelnemers. Lees hier meer over het jaarprogramma.

Het gaat om een interactieve bijeenkomst waarin kennis wordt gedeeld en ervaringen worden uitgewisseld over de hierboven beschreven juridische onderwerpen waar u als CFO en/of RA bij betrokken bent (of kunt worden). Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname, zodat u de bijeenkomsten (desgewenst) kunt opgeven als leeractiviteit in het kader van de Permanente Educatie.
 

U kunt zich hier aanmelden. Deelname is kosteloos. Aangezien donderdag 21 maart a.s. al vol zit, kunt u zich alleen nog aanmelden voor woensdag 20 maart 2024.

Graag tot ziens!

Team LXA Advocaten

 

Locatie: Pettelaarpark 101, 5216 PR 's-Hertogenbosch

Georganiseerd door: LXA Advocaten 

 

Programma:

Ontvangst: Vanaf 15:30 uur

Aanvang: 16:00 uur

Einde bijeenkomst: 18:00 uur

Borrel: Vanaf 18:00 uur


naam en email