Algemene Voorwaarden (DL)

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51413779 en tevens hier te downloaden, alsmede te raadplegen op www.lxa.nl