Daan Folgering

Partner

Praktijkgebieden
  • Procesrecht
  • Arbitrage
  • Fraude en asset recovery
  • Bestuurders- en aandeelhoudersaangelegenheden

Daan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Vanaf 2012 geeft Daan Folgering als partner leiding aan het team Procesrecht en arbitrage van LXA Advocaten.

Daan is een procesadvocaat pur sang. Hij heeft een uitgebreide ervaring in het voeren van civiele procedures, zowel in kort geding, eerste aanleg en hoger beroep. Verder is hij met regelmaat betrokken bij internationale geschillen die worden beslecht door middel van arbitrage.

Daan wordt vaak geraadpleegd door bedrijven die op fraude stuiten. Een team van specialisten onder zijn toezicht helpt klanten om fraude te voorkomen, maar ook om snel en daadkrachtig actie te ondernemen als er sprake is van fraude.

Als actief lid van verschillende internationale organisaties beschikt Daan over een uitgebreid internationaal netwerk van klanten en buitenlandse collega's.

Daan heeft met succes de Grotius-specialisatiecursus "Vennootschaps- en aansprakelijkheidsrecht" afgerond. Deze cursus is de meest uitgebreide en prestigieuze postdoctorale cursus op het gebied van verbintenissenrecht.

Daan's recente activiteiten
  • Advocaat voor de eisende partij in een arbitrale procedure in Osaka (Japan) onder toepassing van het ICC reglement. De vordering ziet op een vergoeding wegens het onrechtmatig beĆ«indigen van een internationale distributieovereenkomst
  • Adviseert en procedeert in een (product) aansprakelijkheidskwestie met wereldwijde gevolgen en bijbehorende aspecten van internationaal privaat- en procesrecht
  • Enqueteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam om de belangen van een minderheidsaandeelhouder in een familiebedrijf te beschermen
  • Advocaat voor eiser in hoger beroep. De vordering komt voort uit een inbreuk op de garanties die zijn gegeven bij de verkoop van aandelen van een onderneming die zoetwaren produceert

Benieuwd naar ons werk?